EN

Teisės aktai, publikuoti 2013-12-31

 1. Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymo 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 straipsnių pakeitimo ir papildymo ir Įstatymo papildymo 3-1, 6-1 straipsniais ĮSTATYMAS
  (Lietuvos Respublikos Seimas/Įstatymas/XII-752/2013-12-23/Įsigaliojo 2014-01-01/Valstybės žinios'2013 Nr.141-7113, Teisės aktų registras'2013 Nr.2013-00289)

 2. Dėl Vyriausybinių ryšių centro prie Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento pavadinimo pakeitimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 25 d. nutarimo Nr. 847 "Dėl Vyriausybinių ryšių centro prie Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento nuostatų patvirtinimo" ir jį keitusio Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo pripažinimo netekusiais galios
  (Lietuvos Respublikos Vyriausybė/Nutarimas/1284/2013-12-31/Įsigaliojo 2014-01-01/Valstybės žinios'2013 Nr.141-7114, Teisės aktų registras'2013 Nr.2013-00306)

 3. Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 291 "Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
  (Lietuvos Respublikos Vyriausybė/Nutarimas/1285/2013-12-31/Įsigaliojo 2014-01-01/Valstybės žinios'2013 Nr.141-7115, Teisės aktų registras'2013 Nr.2013-00307)

 4. Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 24 d. nutarimo Nr. 358 "Dėl ministerijų, Ministro Pirmininko tarnybos, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios" pakeitimo
  (Lietuvos Respublikos Vyriausybė/Nutarimas/1286/2013-12-31/Įsigaliojo 2014-01-01/Valstybės žinios'2013 Nr.141-7116, Teisės aktų registras'2013 Nr.2013-00308)

 5. Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. lapkričio 18 d. nutarimo Nr. 1545 "Dėl Nacionalinės komunikacijų apsaugos, saugumo priežiūros, nacionalinės šifrų paskirstymo tarnybų ir institucijų, užtikrinančių apsaugą nuo informatyviojo elektromagnetinio spinduliavimo, funkcijų atlikimo" ir jį keitusio nutarimo pakeitimo
  (Lietuvos Respublikos Vyriausybė/Nutarimas/1287/2013-12-31/Įsigaliojo 2014-01-01/Valstybės žinios'2013 Nr.141-7117, Teisės aktų registras'2013 Nr.2013-00309)

 6. Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. kovo 24 d. nutarimo Nr. 330 "Dėl ministrams pavedamų valdymo sričių" papildymo
  (Lietuvos Respublikos Vyriausybė/Nutarimas/1288/2013-12-31/Įsigaliojo 2014-01-01/Valstybės žinios'2013 Nr.141-7118, Teisės aktų registras'2013 Nr.2013-00310)

 7. Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimo Nr. 1517 "Dėl įstaigų prie ministerijų" papildymo
  (Lietuvos Respublikos Vyriausybė/Nutarimas/1289/2013-12-31/Įsigaliojo 2014-01-01/Valstybės žinios'2013 Nr.141-7119, Teisės aktų registras'2013 Nr.2013-00311)

 8. Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. kovo 30 d. nutarimo Nr. 367 "Dėl įgaliotos institucijos įslaptintos elektroninės informacijos kriptografinės apsaugos srityje paskyrimo" pakeitimo
  (Lietuvos Respublikos Vyriausybė/Nutarimas/1290/2013-12-31/Įsigaliojo 2014-01-01/Valstybės žinios'2013 Nr.141-7120, Teisės aktų registras'2013 Nr.2013-00312)

 9. Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. lapkričio 2 d. nutarimo Nr. 1283 "Dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių skaičiaus patvirtinimo" pakeitimo
  (Lietuvos Respublikos Vyriausybė/Nutarimas/1291/2013-12-31/Įsigaliojo nuo 2014-01-01 iki 2015-12-31; Negalioja 2016-01-01/Valstybės žinios'2013 Nr.141-7121, Teisės aktų registras'2013 Nr.2013-00313)

 10. Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. rugpjūčio 21 d. nutarimo Nr. 759 "Dėl Automatizuoto duomenų apdorojimo sistemų ir tinklų, kuriuose saugoma, apdorojama ar kuriais perduodama įslaptinta informacija, steigimo ir įteisinimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
  (Lietuvos Respublikos Vyriausybė/Nutarimas/1292/2013-12-31/Įsigaliojo 2014-01-01/Valstybės žinios'2013 Nr.141-7122, Teisės aktų registras'2013 Nr.2013-00314)

 11. Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. kovo 27 d. nutarimo Nr. 256 "Dėl valstybinių mobilizacinių užduočių Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms" pakeitimo
  (Lietuvos Respublikos Vyriausybė/Nutarimas/1293/2013-12-31/Įsigaliojo 2014-01-01/Valstybės žinios'2013 Nr.141-7123, Teisės aktų registras'2013 Nr.2013-00315)

 12. Dėl papildomo finansavimo skyrimo projektui, finansuojamam pagal 2007-2013-m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto "Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai" įgyvendinimo priemonę VP3-1.1-VRM-03-r "Daugiabučių namų atnaujinimas pirmiausia didinant jų energijos vartojimo efektyvumą", ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2012 m. vasario 29 d. įsakymo Nr. 1V-172 "Dėl finansavimo skyrimo projektui, finansuojamam pagal 2007-2013-m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto "Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai" įgyvendinimo priemonę VP3-1.1-VRM-03-R "Daugiabučių namų atnaujinimas pirmiausia didinant jų energijos vartojimo efektyvumą" pakeitimo
  (Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija/Įsakymas/1V-1040/2013-12-23/Įsigaliojo 2014-01-01/Teisės aktų registras'2013 Nr.2013-00332, Valstybės žinios'2013 Nr.141-7124)

 13. Dėl Lietuvos banko valdybos 2012 m. liepos 12 d. nutarimo Nr. 03-145 "Dėl kolektyvinio investavimo subjektų jungimo, finansuojamųjų ir finansuojančiųjų kolektyvinio investavimo subjektų struktūros reikalavimų patvirtinimo" pakeitimo
  (Lietuvos bankas/Nutarimas/03-212/2013-12-20/Įsigaliojo 2014-01-01/Valstybės žinios'2013 Nr.141-7125, Teisės aktų registras'2013 Nr.2013-00288)

 14. Dėl Lietuvos banko valdybos 2012 m. liepos 12 d. nutarimo Nr. 03-149 "Dėl informavimo apie esminius pakeitimus tvarkos ir pavyzdinio esminių pakeitimų sąrašo reikalavimų patvirtinimo" pakeitimo
  (Lietuvos bankas/Nutarimas/03-213/2013-12-20/Įsigaliojo 2014-01-01/Valstybės žinios'2013 Nr.141-7126, Teisės aktų registras'2013 Nr.2013-00291)

 15. Dėl Lietuvos banko valdybos 2012 m. liepos 12 d. nutarimo Nr. 03-157 „Dėl Investicinių paslaugų teikimo ir klientų pavedimų priėmimo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
  (Lietuvos bankas/Nutarimas/03-214/2013-12-20/Įsigaliojo 2014-01-01/Valstybės žinios'2013 Nr.141-7127, Teisės aktų registras'2013 Nr.2013-00292)

 16. Dėl Lietuvos banko valdybos 2012 m. liepos 12 d. nutarimo Nr. 03-158 "Dėl finansų maklerio įmonių veiklos organizavimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
  (Lietuvos bankas/Nutarimas/03-215/2013-12-20/Įsigaliojo 2014-01-01/Valstybės žinios'2013 Nr.141-7128, Teisės aktų registras'2013 Nr.2013-00293)

 17. Dėl Lietuvos banko valdybos 2012 m. liepos 12 d. nutarimo Nr. 03-160 "Dėl Finansų maklerio įmonių ir valdymo įmonių visuomenei skelbiamos informacijos taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
  (Lietuvos bankas/Nutarimas/03-216/2013-12-20/Įsigaliojo 2014-01-01/Valstybės žinios'2013 Nr.141-7129, Teisės aktų registras'2013 Nr.2013-00294)

 18. Dėl Lietuvos banko valdybos 2012 m. liepos 12 d. nutarimo Nr. 03-163 "Dėl Pritarimo pensijų asociacijų dokumentams, nustatytiems profesinių pensijų kaupimo įstatyme, taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
  (Lietuvos bankas/Nutarimas/03-217/2013-12-20/Įsigaliojo 2014-01-01/Valstybės žinios'2013 Nr.141-7130, Teisės aktų registras'2013 Nr.2013-00295)

 19. Dėl Lietuvos banko valdybos 2012 m. liepos 12 d. nutarimo Nr. 03-164 "Dėl Leidimų keisti pensijų asociacijos statusą suteikimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
  (Lietuvos bankas/Nutarimas/03-218/2013-12-20/Įsigaliojo 2014-01-01/Valstybės žinios'2013 Nr.141-7131, Teisės aktų registras'2013 Nr.2013-00296)

 20. Dėl Lietuvos banko valdybos 2012 m. liepos 12 d. nutarimo Nr. 03-165 "Dėl Pensijų asociacijų informacijos rengimo ir teikimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
  (Lietuvos bankas/Nutarimas/03-219/2013-12-20/Įsigaliojo 2014-01-01/Valstybės žinios'2013 Nr.141-7132, Teisės aktų registras'2013 Nr.2013-00297)

 21. Dėl Lietuvos banko valdybos 2013 m. liepos 11 d. nutarimo Nr. 03-114 "Dėl Naikinamo valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondo dalyvių perkėlimo į kitą pensijų fondą taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
  (Lietuvos bankas/Nutarimas/03-220/2013-12-20/Įsigaliojo 2014-01-01/Valstybės žinios'2013 Nr.141-7133, Teisės aktų registras'2013 Nr.2013-00298)

 22. Dėl Pensijų sąskaitų atidarymo, tvarkymo ir uždarymo bei pensijų fondo vienetų apskaitos tvarkymo principų patvirtinimo
  (Lietuvos bankas/Nutarimas/03-221/2013-12-20/Įsigaliojo 2014-01-01/Valstybės žinios'2013 Nr.141-7134, Teisės aktų registras'2013 Nr.2013-00299)

 23. Dėl Standartinių pensijų kaupimo sutarties sąlygų patvirtinimo
  (Lietuvos bankas/Nutarimas/03-222/2013-12-20/Įsigaliojo 2014-01-01/Valstybės žinios'2013 Nr.141-7135, Teisės aktų registras'2013 Nr.2013-00300)

 24. Dėl Lietuvos banko pasirenkamų taikyti nacionalių išimčių, numatytų 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 575/2013
  (Lietuvos bankas/Nutarimas/03-223/2013-12-20/Įsigaliojo 2014-01-01/Valstybės žinios'2013 Nr.141-7136, Teisės aktų registras'2013 Nr.2013-00301)

 25. Dėl Lietuvos banko valdybos 2012 m. liepos 12 d. nutarimo Nr. 03-168 "Dėl Finansų maklerio įmonių ir valdymo įmonių kapitalo pakankamumo reikalavimų taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
  (Lietuvos bankas/Nutarimas/03-224/2013-12-20/Įsigaliojo nuo 2014-01-01 iki 2015-04-01; Negalioja 2015-04-02/Teisės aktų registras'2013 Nr.2013-00316, Valstybės žinios'2013 Nr.141-7137)

 26. Dėl tam tikrų Lietuvos banko valdybos nutarimų pripažinimo netekusiais galios
  (Lietuvos bankas/Nutarimas/03-225/2013-12-30/Įsigaliojo nuo 2014-01-01 iki 2014-07-31; Negalioja 2014-08-01/Valstybės žinios'2013 Nr.141-7138, Teisės aktų registras'2013 Nr.2013-00302)

 27. Dėl Prižiūrimų finansų rinkos dalyvių įmokų dydžių 2014 metams
  (Lietuvos Respublikos Seimas/Nutarimas/03-229/2013-12-20/Įsigaliojo 2013-12-20/Teisės aktų registras'2013 Nr.2013-00322, Valstybės žinios'2013 Nr.141-7139)

 28. Dėl Prižiūrimų finansų rinkos dalyvių įmokų dydžių 2014 metams
  (Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija/Nutarimas/O3-229/2013-12-20/Įsigaliojo 2013-12-20/Valstybės žinios'2013 Nr.141-7139)

 29. Dėl Lietuvos banko valdybos 2002 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 38 "Dėl Kredito įstaigų privalomųjų atsargų taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
  (Lietuvos bankas/Nutarimas/03-230/2013-12-20/Įsigaliojo nuo 2014-07-01 iki 2014-12-31; Negalioja 2015-01-01/Valstybės žinios'2013 Nr.141-7140, Teisės aktų registras'2013 Nr.2013-00304)

 30. Dėl Elektros energijos perdavimo sistemos operatoriaus teikiamų paslaugų ir elektros energijos skirstomųjų tinklų operatoriaus teikiamų paslaugų ilgo laikotarpio vidutinių padidėjimo sąnaudų (LRAIC) techninio-technologinio ir ekonominio modelio tinkluose gairių ir LRAIC modelio
  (Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija/Nutarimas/O3-755/2013-12-27/Įsigaliojo 2014-01-01/Valstybės žinios'2013 Nr.141-7141, Teisės aktų registras'2013 Nr.2013-00290)

 31. Dėl akcinės bendrovės "Amber Grid" gamtinių dujų perdavimo sistemos balansavimo taisyklių derinimo
  (Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija/Nutarimas/O3-758/2013-12-27/Įsigaliojo nuo 2014-01-01 iki 2014-11-28; Negalioja 2014-11-29/Teisės aktų registras'2013 Nr.2013-00287, Valstybės žinios'2013 Nr.141-7142)

 32. Dėl Vidutinės biokuro kainos nustatymo tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo
  (Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija/Nutarimas/O3-759/2013-12-27/Įsigaliojo 2014-01-01/Teisės aktų registras'2013 Nr.2013-00286, Valstybės žinios'2013 Nr.141-7143)

 33. Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2005 m. gegužės 5 d. nutarimo Nr. O3-19 "Dėl Komisijos rekomenduojamų šilumos paskirstymo metodų patvirtinimo" pakeitimo
  (Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija/Nutarimas/O3-760/2013-12-27/Įsigaliojo nuo 2014-01-01 iki 2017-06-15; Negalioja 2017-06-16/Valstybės žinios'2013 Nr.141-7144, Teisės aktų registras'2013 Nr.2013-00305)

 34. Dėl Viešai skelbiamos informacijos tvarkos aprašo patvirtinimo
  (Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija/Nutarimas/O3-761/2013-12-27/Įsigaliojo 2014-01-01/Teisės aktų registras'2013 Nr.2013-00240, Valstybės žinios'2013 Nr.141-7145)

 35. Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2006 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. 1K-43 "Dėl Ligų prevencijos programų vykdymo stebėsenos tvarkos aprašo tvirtinimo" pakeitimo
  (Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos/Įsakymas/1K-290/2013-12-16/Įsigaliojo 2014-01-01/Teisės aktų registras'2013 Nr.2013-00241, Valstybės žinios'2013 Nr.141-7146)


 
© Seimo kanceliarija
Į PRADŽIĄNAUJIENOSRODYKLĖKONTAKTAIPAIEŠKASVETAINĖS ŽEMĖLAPIS