LT    EN 
 

Laisvės gynėjų dienos 20-mečio minėjimo „Mūšis už Tautų laisvę“ programa

Programa spausdinimui (pdf)

 

Sausio 6–31 d.

 

Laisvės gynėjų dienos 20-mečiui paminėti skirtos fotografijų parodos „Laisvės gynimas 1990–1991“ atidarymas Seimo parodų galerijoje

 

Laisvės gynėjų dienai paminėti skirta Vlado Liatuko grafikos darbų paroda „Lietuva mano“ Seimo II rūmų parodų galerijoje

 

Kauno mokyklų moksleivių kūrybos paroda „Sausio 13-oji: mano tautos laisvės pergalė“, skirta Laisvės gynimo ir didžiųjų netekčių atminimo metams paminėti, Seimo III rūmų parodų galerijoje

 

Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos nario Romo Eidukevičiaus fotografijų paroda Seimo jungiamojoje galerijoje

 

Kilnojamoji paroda mokykloms „2011-ieji – istorinės atminties metai“, skirta 1991 ir 1941 metų kovoms už Laisvę, netektims ir atkurtos Lietuvos valstybės tarptautinio pripažinimo 20-mečiui paminėti, Lietuvos Respublikos Vyriausybėje

 

Sovietų Sąjungos, rūsčiai grūmojusios jaunai Nepriklausomai Lietuvai, karinės technikos pavyzdžiai – Vytauto Didžiojo karo muziejaus Karinės technikos ir transporto Vilniaus skyriuje, Olandų g. 21A, tel. 8 (5) 261 9606

 

Sausio 7 d. (penktadienis)

 

15.00

Gydytojų ir medicinos darbuotojų susitikimas „Atmintis gyva, nes liudija“, skirtas Laisvė gynėjų dienos 20-mečui paminėti, Seimo Konstitucijos salėje*

 

Sausio 8 d. (šeštadienis)

 

Prosovietinių jėgų puolimas ir Laisvės gynimas

 

10.45

Šv. Mišios Šv. Pilypo ir Jokūbo bažnyčioje

 

12.00

Atminimo valanda atkurtai Lietuvos Nepriklausomybei ir Laisvės gynimui įamžinti (Nepriklausomybės aikštėje, Vilnius)

 

12.30–
15.00

Atvirų durų valandos Seime

Vaizdo medžiagos demonstravimas, teminės ekskursijos Seime ir Seimo Sausio 13-osios memoriale, Nepriklausomybės gynėjų sargybos pasikeitimo ceremonija.

Koncertuoja Kijevo mokytojų namų choras „Pektoral“ (Ukraina) ir Lietuvos Mokslų Akademijos choras, tautinės dainos ansamblis „Salvė“

 

 

16.00

Iškilmingas vakaras, skirtas Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos 70-mečiui Vilniaus įgulos karininkų ramovėje (Pamėnkalnio g. 13, Vilnius)*

 

 

 

Sausio 9 d. (sekmadienis)

 

12.00

Jubiliejinis 20-asis tradicinis tarptautinis pagarbos bėgimas „Gyvybės ir mirties keliu“, skirtas žuvusiems Lietuvos laisvės gynėjams atminti (Antakalnio kapinės – Televizijos bokštas (10.00 val. prasideda bėgimo dalyvių registracija prie Antakalnio kapinių vartų)

 

14.00

Sakralinės muzikos valanda, skirta Laisvės gynėjų dienos 20-mečiui, Vilniaus Arkikatedroje Bazilikoje. Koncertuoja Lietuvos žemės ūkio ministerijos mišrus choras „Dobilas“

 

Sausio 10 d. (pirmadienis)

 

14.00

Vilniaus miesto mokyklų viktorinos „Kelias į laisvę“, skirtos Laisvės gynėjų dienos 20-mečiui finalas Seime (Seimo parodų galerijoje)*

 

Sausio 10–12 d.

 

Neatlygintinos kraujo donorystės akcija Sausio 13-osios brolijos patalpose (Gedimino pr. 64, Vilnius)

 

 

Sausio 11 d. (antradienis)

 

Pasikėsinimas į Laisvąjį žodį

 

11.30

Atminimo lentos atidengimas prie buvusio Krašto apsaugos departamento, dabartinio Krašto apsaugos savanorių pajėgų pastato (Viršuliškių g. 36, Vilnius)

 

12.00

Atminimo lentos atidengimas prie Spaudos rūmų

 

13.00

Atminimo lentos atidengimas prie Lietuvos žurnalistų sąjungos patalpų (Vilniaus g. 35/Palangos g. 3, Vilnius)

 

14.00

Žurnalistų susitikimas-diskusija „Laisvo žodžio galia prieš agresiją“ Lietuvos Respublikos Seime Konstitucijos salėje. Dalyvauja to meto Lietuvos ir užsienio valstybių žurnalistai*

 

10.00–
18.00

Jaunųjų žurnalistų (studentų, moksleivių) kūrybinės dirbtuvės. Laikraščio kūrimas, informacinių lapelių rengimas, spaudos konferencijų organizavimas*

 

16.00–
18.00

Atvirų durų valandos Lietuvos Respublikos Seime

 

 

Gynybos postus vaizduojančio maketo atidengimas Seimo I rūmų fojė

 

 

Laisvės gynėjų dienos 20-mečiui paminėti skirtos fotografijų parodos „Laisvės gynimas 1990–1991“ atidarymas Seimo I rūmų parodų galerijoje

 

Prisiminimų ir liudijimų rinkimas, vaizdo medžiagos demonstravimas

 

 

Vilniaus įgulos karininkų ramovės folkloro ansamblio „Vilnelė“ ir Utenos Adolfo Šapokos gimnazijos moksleivių koncertas Seimo parodų galerijoje

 

18.30

Sakralinės muzikos koncertas  Šv. Kazimiero bažnyčioje (Didžioji g. 34, Vilnius)

 

 

Sausio 12 d. (trečiadienis)

 

Sovietinė agresija ir Lietuvos valstybės gynimas

 

10.00–
16.00

1990-1991 m. Lietuvos valstybės gynėjų konferencija "Aukščiausioji Taryba - paskutinioji barikada" Seimo Kovo 11-osios salėje*

 

13.00

Sausio 13-osios atminimo medalių įteikimo ceremonija Lietuvos Respublikos Prezidentūroje*

 

14.00

Kauno mokyklų moksleivių kūrybos parodos „Sausio 13-oji: mano tautos laisvės pergalė“, skirtos Laisvės gynimo ir didžiųjų netekčių atminimo metams paminėti, atidarymas Seimo III rūmų parodų galerijoje*

 

14.00–
16.00

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos III kurso kariūnų interaktyvus edukacinis renginys „Ko galime pasimokyti iš 1991 m. sausio įvykių“ Seimo I rūmų  Konstitucijos salėje*

 

16.30

Iškilminga 1990-1991 m. Lietuvos valstybės gynėjų rikiuotė Seimo I rūmų fojė*

 

17.00–
22.00

Atvirų durų valandos Seime

Parodų eksponavimas, vaizdo medžiagos demonstravimas, vaikų piešinių dirbtuvės (tema „Laisva Lietuva“), palinkėjimų Lietuvai užrašymas, koncertai

Koncertuoja Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos choras „Kariūnas“ (~17.00), „Lietuvos talentai“ finalo grupė „Bjelle ir PERU“ (atlikėja Raminta Naujanytė) (~20.30), Vilniaus regiono kultūros centro folkloro ansamblis „Jorė“ (~21.00).
Panevėžio Juozo Miltinio gimnazijos moksleivių teatro studijos spektaklis „Kelias į laisvę" (~17.50)

 

 

17.30

Laisvės liepsnos žiedas prie Televizijos bokšto

Literatūros ir muzikos valanda „Nerimo mintys“

Instaliacija „Laisvės tunelis“

Jono Sakalausko muzikinė kompozicija „Noctis“, skirta tėvo Antano Sakalausko atminimui

 

 

 

18.00

Atminimo laužų uždegimas prie Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos pastato

Laisvės liepsnos kelias nuo Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos pastato iki Seimo rūmų

Parodos, skirtos Laisvės gynėjų dienos 20-mečiui, atidarymas Lietuvos nacionaliniame radijuje ir televizijoje

Atminimo lentos atidengimas prie Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos pastato

 

 

 

 

18.00

Sausio 13-osios aukų pagerbimas „Sveika, būk, Laisve!“ Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelyje, Kaune

 

19.00–
20.30

Minėjimas-koncertas Nepriklausomybės aikštėje

 

20.30

Sąjūdžio valanda Nepriklausomybės aikštėje

 

21.00

Koncertas „In Memoriam“ Šv. Jonų bažnyčioje

 

21.00

Tradicinis Parlamento gynėjų susitikimas Vilniaus įgulos karininkų ramovėje

 

 

Sausio 13 d. (ketvirtadienis)

 

Laisvės gynėjų diena

 

8.00

Pilietinė akcija „Atmintis gyva, nes liudija“ mokyklose, valstybės įstaigose, ambasadose, namuose

 

8.05

Pilietiškumo pamokos transliacija per Lietuvos nacionalinį radiją ir televiziją

 

10.00

Iškilmingas Laisvės gynėjų dienos 20-mečio minėjimas „Mūšis už Tautų laisvę“ Seimo Kovo 11-osios salėje*

 

11.15

„Vėliava prieš tanką“ – iškilmingas Lietuvos vėliavos spalvų juostos (200 m) nešimas nuo Katedros aikštės Gedimino prospektu į Nepriklausomybės aikštę

 

12.00

Vėliavų pakėlimo ceremonija Nepriklausomybės aikštėje

 

12.30–
14.00

Atvirų durų valandos Seime

 

 

Parodų eksponavimas, vaizdo medžiagos demonstravimas, palinkėjimų Lietuvai užrašymas

 

13.30

Žuvusiųjų pagerbimas Antakalnio kapinėse

 

 

Laisvės gynėjų pagerbimo ceremonijos Alytaus, Kauno, Kėdainių, Marijampolės ir Rokiškio kapinėse

 

14.30

Laisvės gynėjų dienai paminėti skirtos Vlado Liatuko grafikos darbų parodos „Lietuva mano“ pristatymas Seimo II rūmų parodų galerijoje

 

M. Pustobajevo knygos „Agresijos kronika“ pristatymas Seimo II rūmų parodų galerijoje

 

15.00

Atminimo lentos žuvusiesiems atidengimas Jono Pauliaus II koplyčioje Seime

Susitikimas su žuvusiųjų artimaisiais, nukentėjusiaisiais, simbolinio laužo uždegimas „Laisvės liepsna dega“, prisiminimų užrašymas Seime (dalyvauja asmenys, gavę kvietimus į 2010 m. sausio 13 d. iškilmingą Laisvės gynėjų dienos 20-mečio minėjimą „Mūšis už Tautų laisvę“)*

 

16.00

Lietuvos moksleivių parlamento posėdis Seimo Kovo 11-osios salėje*

 

17.30

Šv. Mišios Vilniaus arkikatedroje bazilikoje, kitose Lietuvos bažnyčiose ir kitų religinių bendruomenių maldos namuose

 

18.00

Prof. Giedriaus Kuprevičiaus teatralizuotos poetinės oratorijos Sausio 13-osios aukoms atminti „Amžinoji šviesa“ premjera Kauno sporto halėje

 

Sausio 16 d. (sekmadienis)

Žuvusiųjų už Lietuvos laisvę pagerbimas

 

14.00

Liturginė malda

Valstybės gynėjams atminimo lentos atidengimas prie Seimo I rūmų pastato

Atminimo laužas

 

Sausio 17 d. (pirmadienis)

 

Krašto apsaugos savanorių pajėgų įkūrimo 20-osios metinės

 

10.00

Šv. Mišios Šv. Ignoto bažnyčioje (Šv. Ignoto g. 6, Vilnius)

 

12.00

Iškilminga karių rikiuotė Nepriklausomybės aikštėje prie Lietuvos Respublikos Seimo rūmų (Gedimino pr. 53, Vilnius)

 

12.30

Vaišinimasis kareiviška koše prie Lietuvos Respublikos Seimo rūmų

 

13.30

Iškilmingas minėjimas Lietuvos Respublikos Seime, Kovo 11-osios salėje*

 

17.00

Šventinis priėmimas Vilniaus įgulos karininkų ramovėje (Pamėnkalnio g. 13, Vilnius)*

 

 

 

* Įėjimas su kvietimais

 

Programa yra preliminari, naujausi programos pakeitimai – interneto svetainėje http://sausio13.lrs.lt/) 

 

Kontaktai pasiteiravimui: sausio13@lrs.lt, tel (8 5) 239 6152