Pradžia

Gynėjų g. 8 LT – 01109 Vilnius

Tel. (8-5) 239 6838
Faks. (8-5) 239 6837
El.p. nst.sekretoriatas@sveikatostaryba.lt

Įstaigos kodas 188725145

Adresas korespondencijai:

Gedimino pr. 53 LT – 01109 Vilnius

APIE MUS

 

 NACIONALINĖ SVEIKATOS TARYBA

 

Nacionalinė sveikatos taryba įsteigta Lietuvos Respublikos Seimo 1998 m. birželio 16 d. nutarimu Nr. VIII-798. Taryba buvo įkurta įgyvendinant Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 1991 m. spalio 30 d.  nutarimą Nr. I-1939  ,,Dėl Lietuvos Nacionalinės sveikatos koncepcijos ir jos įgyvendinimo” (Žin., 1991, Nr.33-893). Buvo siekiama sukurti nepriklausomą, Seimui atskaitingą instituciją, sudarytą iš žymiausių visuomenės sveikatos specialistų, mokslininkų ir visuomenės veikėjų, savivaldybių ir nevyriausybinių organizacijų atstovų, atstovaujančių gyventojų sveikatos interesus, ir turinčią prisidėti formuojant modernią visuomenės sveikatos priežiūros sampratą bei įgyvendinant sveikatos politiką. Nacionalinės sveikatos tarybos misija – stiprinti Lietuvos gyventojų sveikatą, sutelkiant visuomenės ir valstybės institucijų pastangas sveikatos problemų sprendimui, atitinka Pasaulio sveikatos organizacijos programos ,,Sveikata visiems XXI amžiuje” tikslus. Tarybai pavesta analizuoti sveikatinimo procesus, atlikti jų ekspertizę, kontroliuoti ir vertinti sveikatos politikos praktinį įgyvendinimą bei teikti išvadas, siūlymus ir rekomendacijas dėl gyvensenos, aplinkos ir sveikatos priežiūros tarnybų veiklos gerinimo. Taryba turi įgaliojimus svarstant problemas įtraukti visus visuomenės socialinius-ekonominius sektorius, kurie, kaip ragina 1992 m. patvirtinta Mastrichto sutartis, privalo prisiimti atsakomybę už savo gyventojų sveikatą.

Tarybos veiklos teisinius pagrindus nustato Lietuvos Respublikos Sveikatos sistemos įstatymo 67 straipsnis ir Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu patvirtinti nuostatai. Tarybą sudaro 17 narių, kurie atstovauja universitetus, visuomenės sveikatos priežiūros specialistus, valstybės institucijas, savivaldybes ir visuomenines organizacijas. Pirmosios kadencijos NST pirmininku buvo išrinktas profesorius Vilius Grabauskas. Šiuo metu dirba penktos kadencijos Taryba, kuriai ketvirtą kadenciją vadovauja profesorius Juozas Pundzius.

 


© Nacionalinė Sveikatos Taryba, 2017. Publikuojant svetainės medžiagą, būtina nurodyti informacijos šaltinį.