LINKS

Photos by: Andrius Petrulevičius (personal archive), Antanas Gudelevičius (personal archive of Stasys Daugėla), Benjaminas Pocius, R.I.P. Viktoras Kapočius, Vladas Ščiavinskas, Jonas Juknevičius, Vytautas Tamašauskas (Lithuanian Central State Archives)


© Office of the Seimas of the Republic of Lithuania