Deutsche version

IPS naujienos:


 Klauskite, rašykite ! Sveiki atvykę į Lietuvos IPS klubo svetainę!


Lietuvos IPS klubas yra visuomeninė organizacija, vienijanti buvusius Vokietijos Parlamento (Bundestago) stipendininkus iš Lietuvos. Pagrindiniai IPS klubo tikslai ir uždaviniai: palaikyti ryšius tarp buvusių stipendininkų iš Lietuvos bei kitų šalių ir jų organizacijomis, informuoti Lietuvos jaunimą apie galimybę dalyvauti parlamentinėje stažuotėje Bundestage bei suteikti būsimiesiems IPS programos dalyviams praktinių žinių apie stažuotę Bundestage. Vienas iš Lietuvos IPS klubo tikslų yra prisidėti stiprinant politinius, ekonominius ir kultūrinius Lietuvos ir Vokietijos santykius.

Nuo 1993 m. IPP/IPS programoje dalyvavo virš 50 lietuvių. Lietuvos IPP klubas buvo įsteigtas praėjus dešimčiai metų nuo Lietuvos dalyvavimo programoje pradžios – 2003 balandžio 23 d. Kadangi IPP programa dėl plačios savo apimties 2006 m. buvo pavadinta IPS programa, Lietuvos IPP klubas taip pat pakeitė savo pavadinimą ir dabar vadinasi Lietuvos IPS klubu. Klubo nariai renkasi vieną kartą per mėnesį neoficialioms diskusijoms apie aktualius politinius ir visuomeninius įvykius.