LRS


Vytautas Petrulis


(1890 – 1942)

Gimė 1890 m. vasario 3 d. Biržų apskrityje, Vabalninko valsčiuje, Kateliškių kaime.

Baigė Mintaujos (Latvija) gimnaziją ir prekybos institutą Maskvoje.

Voroneže prie lietuviškos gimnazijos organizavo sąskaitybos kursus.

1918 m. kooptuotas į Lietuvos Tarybą.

III Prano Dovydaičio (1919 03 12 – 1919 04 12) Ministrų kabinete – Finansų ministerijos valdytojas. V.Petrulis faktiškai tvarkė visus Finansų ministerijos reikalus, nes ministras Martynas Yčas buvo užsienyje.

1920 m. - Prekybos ir pramonės banko skyriaus Klaipėdoje direktorius.

VII Ernesto Galvanausko (1922 02 02 – 1923 02 23) Ministrų kabinete – finansų, prekybos ir pramonės ministras nuo 1922 08 21. VIII Ernesto Galvanausko (1923 02 23 – 1923 06 29), IX Ernesto Galvanausko (1923 06 29 – 1924 06 18) Ministrų kabinetuose – finansų, prekybos ir pramonės ministras. X Antano Tumėno (1924 06 18 – 1925 02 04) Ministrų kabinete - finansų ministras.

1925 02 4 – 1925 09 25 vadovavo XI Ministrų kabinetui, tuo pačiu metu ėjo finansų ministro pareigas. Vadinamas lito “tėvu”, nes sutvarkė Lietuvos valiutą.

Lietuvos II Seimo atstovas, nuo 1925 m. prezidiumo pirmininkas.

1932 m. dėl valstybės iždo nuostolių nuteistas 2 m. kalėti.

Gyveno Julinavos kaime, kuriame buvo įsteigęs pieno ūkį.

1937 m. – vienas Eksporto prekybos bendrovės kūrėjų ir direktorių.

Vienas Lietuvių krikščionių demokratų partijos vadovų.

Leido žurnalą “Tauta”.

1940 m. liepos 11 d. tarybų valdžios suimtas ir kalintas Kauno kalėjime. Ištremtas iš Lietuvos.

Sušaudytas 1942 m. Uchtos apylinkėse (Komija).


Naujausi pakeitimai - 1999-10-28