EN

A   B   C   Č   D   E   F   G   H   I   Į   J   K   L   M   N   O   P   R   S   Š   T   U   V   Z   Ž   Kitos
 
(archyvas)      2010 m. Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai skirti renginiai
 
“Europos savaitės” ir Europos ateities diskusija “Europos Sąjungos plėtra: Ar turime nubrėžti jos ribas?” (2006 m. balandžio 24 d.)      Renginiai
 
Ūkio valdymas ir vidaus paslaugos      Kompetencijų modelis
 
Washington DC Meeting, 25 September, 2010      PARLIAMENTARY FORUM OF CoD
www.lsdp.lt      Frakcijos naujienos
www.lsdp.lt      Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija
 
X Seimas (2008–2012)      SEIMŲ ISTORIJA
XI suvažiavimas      Lietuvos politinių kalinių sąjunga
XII Seimo 2012 m. rudens, 2013 m. pavasario sesija      Teisės aktų projektų svarstymas
XII Seimo 2013 m. rudens sesija      Teisės aktų projektų svarstymas
XII Seimo 2014 m. neeilinė sesija      Teisės aktų projektų svarstymas
XII Seimo 2014 m. pavasario sesija      Teisės aktų projektų svarstymas
 
10-osios respublikinės politinių kalinių ir tremtinių dainų ir poezijos šventės Telšiuose „Leiskit į Tėvynę“ programa      Renginiai Lietuvos savivaldybėse, skirti 70-osioms Lietuvos okupacijos metinėms bei Gedulo ir vilties dienai
1410 m. - Žalgirio mūšis      Istorinės atminties renginiai (parodos, konferencijos ir kt.)
1863-ųjų metų sukilimo 150-osios metinės      Lietuvos okupacijos ir didžiosios netektys
1918 m. vasario 16 d. Nepriklausomybės aktas      Vasario 16-oji – Lietuvos valstybės atkūrimo diena
1941 m. Birželio sukilimas      Istorijos liudijimai
1941-ųjų didžiosios netektys      Lietuvos okupacijos ir didžiosios netektys
1972 metai – Romo Kalantos auka ir jaunimo pasipriešinimas      Kova už Lietuvos Nepriklausomybę (1940–1990)
1974 m. sovietinių struktūrų sufabrikuota Rusijos disidentui, kovotojui už žmogaus teises Kovaliovo Sergejaus Adamovičiaus baudžiamoji byla Nr. 47684/3 (30 tomų ir vienas priedas). Fondo saugotojas Lietuvos ypatingasis archyvas      Laisvės premija
1987 m. rugpjūčio 23 d. Lietuvos laisvės lygos organizuoto viešo mitingo prie Adomo Mickevičiaus paminklo 25-mečio minėjimo renginiai      Pirmas viešas sovietiniais laikais nesankcionuotas mitingas 1987 m. rugpjūčio 23 d.
1990      LR Seimo ir Užsienio reikalų komiteto nutarimai, rezoliucijos, pareiškimai
1990 m. atkurtos nepriklausomos Lietuvos valstybės įsitvirtinimas tarptautinėje arenoje      Lietuvos valstybė tarptautinėje arenoje
1990 m. kovo 10 d. ir kovo 11 d. Aukščiausiosios Tarybos plenarinių posėdžių stenogramos ir garso įrašai      Kovo 11-oji – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena
1990 metų blokados fondas      Archyvo fondai
1991      LR Seimo ir Užsienio reikalų komiteto nutarimai, rezoliucijos, pareiškimai
1991-ųjų metų svarbiausi įvykiai      1990 m. atkurtos nepriklausomos Lietuvos valstybės įsitvirtinimas tarptautinėje arenoje
1991-ųjų Sausio 13-oji      AKTUALIJOS
1992      LR Seimo ir Užsienio reikalų komiteto nutarimai, rezoliucijos, pareiškimai
1992–1996 m. kadencija      Seimo darbo statistika
1993      LR Seimo ir Užsienio reikalų komiteto nutarimai, rezoliucijos, pareiškimai
1994      LR Seimo ir Užsienio reikalų komiteto nutarimai, rezoliucijos, pareiškimai
1995      LR Seimo ir Užsienio reikalų komiteto nutarimai, rezoliucijos, pareiškimai
1996      LR Seimo ir Užsienio reikalų komiteto nutarimai, rezoliucijos, pareiškimai
1996–2000 m. kadencija      Seimo darbo statistika
1997      LR Seimo ir Užsienio reikalų komiteto nutarimai, rezoliucijos, pareiškimai
1998      LR Seimo ir Užsienio reikalų komiteto nutarimai, rezoliucijos, pareiškimai
1999      LR Seimo ir Užsienio reikalų komiteto nutarimai, rezoliucijos, pareiškimai
1999 metai      iki 2014 metų
1999 metų ataskaitos      Institucijų, atskaitingų Seimui, ataskaitos
1999-2000 m. tarnybos veiklos ataskaita      Ataskaitos
 
2000      BIBLIOGRAFIJA
2000      LR Seimo ir Užsienio reikalų komiteto nutarimai, rezoliucijos, pareiškimai
2000 - 2004 m. ataskaitos      Seimo narių komandiruotės ir kelionės
2000 - 2004 m. komandiruočių ir kelionių statistika      Seimo narių komandiruotės ir kelionės
2000 - 2004 metų kadencija      Ataskaitos
2000 metai      Darbotvarkės
2000 metai      iki 2014 metų
2000 metai      Pranešimai žiniasklaidai
2000 metai      Apie posėdžius
2000 metų ataskaitos      Institucijų, atskaitingų Seimui, ataskaitos
2000-2001 m. tarnybos veiklos ataskaita      Ataskaitos
2000-2001 metai      Apie posėdžius
2000–2004 m. kadencija      Seimo darbo statistika
2000-2006 m. LR Užsienio reikalų ministras      Veikla
2001      BIBLIOGRAFIJA
2001      LR Seimo ir Užsienio reikalų komiteto nutarimai, rezoliucijos, pareiškimai
2001      Europos Sąjunga
2001 m.      Posėdžiai, sprendimai
2001 m. birželio mėn. rezoliucijos      Rezoliucijos
2001 m. posėdžiai      Posėdžiai
2001 m. spalio mėn. rezoliucijos      Rezoliucijos
2001 metai      Posėdžiai
2001 metai      Darbotvarkės
2001 metai      Parlamentinė kontrolė
2001 metai      Projektų svarstymo eiga
2001 metai      iki 2014 metų
2001 metai      Pranešimai žiniasklaidai
2001 metai      Komiteto bei komiteto narių ataskaitos
2001 metai      Apie posėdžius
2001 metai      Posėdžiai
2001 metai parlamentinė kontrolė      Parlamentinė kontrolė
2001 metų posėdžių darbotvarkės      Darbotvarkės
2001 metų ataskaitos      Institucijų, atskaitingų Seimui, ataskaitos
2001 01 10 - posėdis      Posėdžiai ir klausymai
2001 01 22 - klausymas      Posėdžiai ir klausymai
2001 02 01 posėdis      E-prekyba
2001-2002 m. tarnybos veiklos ataskaita      Ataskaitos
2002      Europos Sąjunga
2002      LR Seimo ir Užsienio reikalų komiteto nutarimai, rezoliucijos, pareiškimai
2002      BIBLIOGRAFIJA
2002 m.      Posėdžiai, sprendimai
2002 m. kovo mėn. rezoliucijos      Rezoliucijos
2002 m. Kultūros kongresas "Kultūra žiniasklaidoje ir žiniasklaidos kultūra"      Archyvas
2002 m. lapkričio mėn. rezoliucijos      Rezoliucijos
2002 m. posėdžiai      Posėdžiai
2002 metai      Posėdžiai
2002 metai      Posėdžiai
2002 metai      Apie posėdžius
2002 metai      Komiteto bei komiteto narių ataskaitos
2002 metai      Konferencijos, seminarai ir kiti renginiai
2002 metai      iki 2014 metų
2002 metai      Pranešimai žiniasklaidai
2002 metai      Apie posėdžius
2002 metai      Tarpparlamentiniai ir kiti užsienio ryšiai
2002 metai      Projektų svarstymo eiga
2002 metai      Parlamentinė kontrolė
2002 metai      Darbotvarkės
2002 metai parlamentinė kontrolė      Parlamentinė kontrolė
2002 metų ataskaitos      Institucijų, atskaitingų Seimui, ataskaitos
2002 metų posėdžių darbotvarkės      Darbotvarkės
2002-01-09 Konferencija "Kaip kursime žinių ekonomiką Lietuvoje"      Mokslas ir technologijos
2003      Pranešimai, kalbos
2003      Europos Sąjunga
2003      LR Seimo ir Užsienio reikalų komiteto nutarimai, rezoliucijos, pareiškimai
2003      BIBLIOGRAFIJA
2003 m.      Posėdžiai, sprendimai
2003 m. birželio mėn. rezoliucijos      Rezoliucijos
2003 m. lapkričio mėn. rezoliucijos      Rezoliucijos
2003 m. posėdžiai      Posėdžiai
2003 metai      Posėdžiai
2003 metai      Pranešimai žiniasklaidai
2003 metai      Darbotvarkės
2003 metai      Protokolų išrašai
2003 metai      Posėdžiai
2003 metai      Parlamentinė kontrolė
2003 metai      iki 2014 metų
2003 metai      Pranešimai žiniasklaidai
2003 metai      Informacija apie įvykusius susitikimus
2003 metai      Komiteto narių ataskaitos
2003 metai      Apie posėdžius
2003 metai      Konferencijos, seminarai ir kiti renginiai
2003 metai      Tarpparlamentiniai ir kiti užsienio ryšiai
2003 metai      Komiteto bei komiteto narių ataskaitos
2003 metai      Projektų svarstymo eiga
2003 metai      Apie posėdžius
2003 metai parlamentinė kontrolė      Parlamentinė kontrolė
2003 metų ataskaitos      Institucijų, atskaitingų Seimui, ataskaitos
2003 metų posėdžio darbotvarkės      Darbotvarkės
2003m. programos "Parama įgyvendinant Nacionalinį žmogaus teisių veiksmų planą" dokumentas      Nacionalinio žmogaus teisių rėmimo ir apsaugos veiksmų Lietuvos Respublikoje plano įgyvendinimo programa
2004      Pranešimai, kalbos
2004      LR Seimo ir Užsienio reikalų komiteto nutarimai, rezoliucijos, pareiškimai
2004 - 2008 metų kadencija      Ataskaitos
2004 birželis      2004 m. leidiniai
2004 gegužė      2004 m. leidiniai
2004 gruodis      2004 m. leidiniai
2004 lapkritis      2004 m. leidiniai
2004 liepa      2004 m. leidiniai
2004 m.      Posėdžiai, sprendimai
2004 m.      Posėdžių darbotvarkės
2004 m. balandžio mėn. rezoliucijos      Rezoliucijos
2004 m. leidiniai      Varpas
2004 m. posėdžiai      Posėdžių darbotvarkės
2004 m. posėdžiai      Posėdžiai
2004 m. tarnybos veiklos ataskaita      Ataskaitos
2004 metai      Posėdžiai
2004 metai      Dokumentacijos planai
2004 metai      JRŽK posėdžių darbotvarkės
2004 metai      iki 2014 metų
2004 metai      Pranešimai žiniasklaidai
2004 metai      Informacija apie posėdžius
2004 metai      Apie posėdžius
2004 metai      Savaitės darbotvarkės
2004 metai      Apie posėdžius
2004 metai      Savaitės darbotvarkės
2004 metai      Komiteto pranešimai žiniasklaidai
2004 metai      Komiteto posėdžių protokolai
2004 metai      Komiteto posėdžių darbotvarkės
2004 metai      Parlamentinė kontrolė
2004 metai      Informacija apie įvykusius susitikimus
2004 metai      Pranešimai žiniasklaidai
2004 metai      Komiteto narių ataskaitos
2004 metai      Protokolų išrašai
2004 metai      Darbotvarkės
2004 metai      Renginiai
2004 metai      Apie posėdžius
2004 metai      Darbotvarkės
2004 metai      Konferencijos, seminarai ir kiti renginiai
2004 metai      Tarpparlamentiniai ir kiti užsienio ryšiai
2004 metai      Posėdžiai
2004 metai      Apie posėdžius
2004 metai      Komiteto bei komiteto narių ataskaitos
2004 metai      Informacija apie posėdžius
2004 metai      Darbotvarkės
2004 metai      Apie komiteto posėdžius
2004 metai      Komiteto posėdžių darbotvarkės
2004 metai      Apie įvykusius posėdžius
2004 metai      Posėdžių darbotvarkės
2004 metai      Darbo planai, ataskaitos
2004 metai      Projektų svarstymo eiga
2004 metai      Parlamentinė kontrolė
2004 metai parlamentinė kontrolė      Parlamentinė kontrolė
2004 metų ataskaitos      Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir kitų institucijų ataskaitos Seimui
2004 metų posėdžio darbotvarkės      Darbotvarkės
2004 metų pranešimai spaudai      Pranešimai
2004 rugpjūtis      2004 m. leidiniai
2004 rugpjūtis      VEIKLOS ATASKAITOS
2004 rugsėjis      2004 m. leidiniai
2004 spalis      2004 m. leidiniai
2004 vasaris      2004 m. leidiniai
2004–2008 m. kadencija      Seimo darbo statistika
2005      ARCHYVAS
2005      Archyvas
2005      LR Seimo ir Užsienio reikalų komiteto nutarimai, rezoliucijos, pareiškimai
2005 balandis      2005 m. leidiniai
2005 birželis      VEIKLOS ATASKAITOS
2005 gegužė      2005 m. leidiniai
2005 lapkritis      2005 m. leidiniai
2005 liepa      2005 m. leidiniai
2005 m.      Posėdžių darbotvarkės
2005 m. gruodis      2005 m. leidiniai
2005 m. leidiniai      Varpas
2005 m. pavasario sesija      Informacija apie posėdžius
2005 m. posėdžiai      Posėdžių darbotvarkės
2005 m. rudens sesija      Informacija apie posėdžius
2005 m. spalio 24-28 d. Komisijos posėdžiuose priimtos rezoliucijos      Rezoliucijos
2005 metai      Darbotvarkės
2005 metai      Priimti sprendimai
2005 metai      Konferencijos, seminarai ir kiti renginiai
2005 metai      Parlamentinė kontrolė
2005 metai      iki 2014 metų
2005 metai      Projektų svarstymo eiga
2005 metai      Informacija apie posėdžius
2005 metai      Darbotvarkės
2005 metai      Apie posėdžius
2005 metai      Apie komiteto posėdžius
2005 metai      Komiteto posėdžių darbotvarkės
2005 metai      Apie įvykusius posėdžius
2005 metai      Posėdžių darbotvarkės
2005 metai      Apie posėdžius
2005 metai      Komiteto pranešimai žiniasklaidai
2005 metai      Komiteto posėdžių darbotvarkės
2005 metai      Posėdžių darbotvarkės
2005 metai      Informacija apie posėdžius
2005 metai      Informacija apie posėdžius
2005 metai      Posėdžių darbotvarkės
2005 metai      Posėdžių darbotvarkės
2005 metai      Informacija apie posėdžius
2005 metai      Informacija apie Komisijos posėdžius
2005 metai      Aktualijos
2005 metai      Informacija apie posėdžius
2005 metai      Dokumentacijos planai
2005 metai      JRŽK posėdžių darbotvarkės
2005 metai      Posėdžių darbotvarkės
2005 metai      Darbotvarkės
2005 metai      Informacija apie posėdžius
2005 metai      Apie posėdžius
2005 metai      Apie posėdžius
2005 metai      Savaitės darbotvarkės
2005 metai      Apie posėdžius
2005 metai      Savaitės darbotvarkės
2005 metai      Komiteto posėdžių protokolai
2005 metai      Komiteto klausymai
2005 metai      Komiteto darbo grupės
2005 metai      Darbotvarkės
2005 metai      Informacija apie posėdžius
2005 metai parlamentinė kontrolė      Parlamentinė kontrolė
2005 metų ataskaitos      Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir kitų institucijų ataskaitos Seimui
2005 metų pranešimai spaudai      Pranešimai
2005 metų sprendimai      Sprendimai
2005 rugpjūtis      2005 m. leidiniai
2005 rugsėjis      2005 m. leidiniai
2005 sausis      2005 m. leidiniai
2005 spalis      2005 m. leidiniai
2005 vasaris      2005 m. leidiniai
2005-11-04 posėdis      2005 m. rudens sesija
2005-11-17 posėdis      2005 m. rudens sesija
2005-12-09 posėdis      2005 m. rudens sesija
2005-12-16 apsilankymas valstybės sienos ruože su Rusijos Federacijos Kaliningrado sritimi (foto albumas)      Susitikimai
2005-12-16 posėdis      2005 m. rudens sesija
2006      LR Seimo ir Užsienio reikalų komiteto nutarimai, rezoliucijos, pareiškimai
2006      Archyvas
2006 gruodis      VEIKLOS ATASKAITOS
2006 kovas      VEIKLOS ATASKAITOS
2006 liepa      VEIKLOS ATASKAITOS
2006 m.      Posėdžių darbotvarkės
2006 m. birželio 26-30 d. Komisijos posėdžiuose priimtos rezoliucijos ir kiti dokumentai      Rezoliucijos
2006 m. gruodžio 11-15 d. Komisijos posėdžiuose priimtos rezoliucijos ir kiti dokumentai      Rezoliucijos
2006 m. Laisvės gynėjų dienos renginiai      LAISVĖS GYNĖJŲ DIENOS MINĖJIMAI 1992-2017 M.
2006 m. leidiniai      Varpas
2006 m. pavasario sesija      Informacija apie posėdžius
2006 m. posėdžiai      Posėdžių darbotvarkės
2006 metai      Darbotvarkės
2006 metai      Informacija apie posėdžius
2006 metai      Informacija apie posėdžius
2006 metai      Darbotvarkės
2006 metai      Projektų svarstymo eiga
2006 metai      Konferencijos, seminarai ir kiti renginiai
2006 metai      Savaitės darbotvarkės
2006 metai      Pranešimai spaudai
2006 metai      Savaitės darbotvarkės
2006 metai      Apie posėdžius
2006 metai      Savaitės darbotvarkės
2006 metai      Priimti sprendimai
2006 metai      Darbotvarkės
2006 metai      Darbotvarkės
2006 metai      Apie posėdžius
2006 metai      Aktualijos
2006 metai      Apie posėdžius
2006 metai      Apie posėdžius
2006 metai      Komiteto klausymai
2006 metai      Komiteto darbo grupės
2006 metai      Apie komiteto posėdžius
2006 metai      Komiteto posėdžių darbotvarkės
2006 metai      Apie posėdžius
2006 metai      Savaitės darbotvarkės
2006 metai      Apie posėdžius
2006 metai      iki 2014 metų
2006 metai      Sprendimai
2006 metai      Apie posėdžius
2006 metai      Konferencijų pranešimai
2006 metai      Dokumentacijos planai
2006 metai      Posėdžių darbotvarkės
2006 metai      Informacija apie posėdžius
2006 metai      Informacija apie posėdžius
2006 metai      Posėdžių darbotvarkės
2006 metai      Posėdžių darbotvarkės
2006 metai      Informacija apie posėdžius
2006 metai      Darbotvarkės
2006 metai      Informacija apie posėdžius
2006 metai      Aktualijos
2006 metai      Informacija apie Komisijos posėdžius
2006 metai      Informacija apie posėdžius
2006 metai      JRŽK posėdžių darbotvarkės
2006 metai      Posėdžių darbotvarkės
2006 metai      Komiteto pranešimai žiniasklaidai
2006 metai      Komiteto posėdžių protokolai
2006 metai      Komiteto posėdžių darbotvarkės
2006 metai      Apie įvykusius posėdžius
2006 metai      Posėdžių darbotvarkės
2006 metai      Renginiai
2006 metai      Parlamentinė kontrolė
2006 metai parlamentinė kontrolė      Parlamentinė kontrolė
2006 metų ataskaitos      Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir kitų institucijų ataskaitos Seimui
2006 metų pranešimai spaudai      Pranešimai
2006 metų sprendimai      Sprendimai
2006-01-20 posėdis      2005 m. rudens sesija
2006-02-22 posėdis      2005 m. rudens sesija
2006-03-03 posėdis      2005 m. rudens sesija
2006-04-14 posėdis      2006 m. pavasario sesija
2006-04-23/24 apskrito stalo diskusija dėl pasirengimo narystei Šengeno erdvėje      Susitikimai
2006-05-12 posėdis      2006 m. pavasario sesija
2006-07-05 posėdis      2006 m. pavasario sesija
2007      LR Seimo ir Užsienio reikalų komiteto nutarimai, rezoliucijos, pareiškimai
2007 birželis      VEIKLOS ATASKAITOS
2007 m.      Posėdžių darbotvarkės
2007 m. balandžio 16-20 d. Komisijos posėdžiuose priimtos rezoliucijos      Rezoliucijos
2007 m. darbotvarkė      2007 metai
2007 m. lapkričio 22 diena      Garso įrašai
2007 m. lapkričio 23 diena      Garso įrašai
2007 m. leidiniai      Varpas
2007 m. pavasario sesija      Informacija apie posėdžius
2007 m. posėdžių darbotvarkės      Posėdžių darbotvarkės
2007 m. spalio 15-19 d. Komisijos posėdžiuose priimtos rezoliucijos ir kreipimaisi      Rezoliucijos ir kiti dokumentai
2007 m. sprendimai      Viešai skelbiami sprendimai
2007 metai      Darbotvarkės
2007 metai      Informacija apie posėdžius
2007 metai      Posėdžių darbotvarkės
2007 metai      Tarptautinė veikla
2007 metai      iki 2014 metų
2007 metai      Sprendimai
2007 metai      Pranešimai spaudai
2007 metai      Apie posėdžius
2007 metai      Darbotvarkės
2007 metai      Priimti sprendimai
2007 metai      Pranešimai spaudai
2007 metai      Apie posėdžius
2007 metai      Darbotvarkės
2007 metai      JRŽK informacija apie posėdžius
2007 metai      Posėdžių darbotvarkės
2007 metai      Informacija apie posėdžius
2007 metai      Informacija apie posėdžius
2007 metai      Aktualijos
2007 metai      Apie posėdžius
2007 metai      Informacija apie posėdžius
2007 metai      Informacija apie posėdžius
2007 metai      Posėdžių darbotvarkės
2007 metai      Posėdžių darbotvarkės
2007 metai      Posėdžių darbotvarkės
2007 metai      Apie įvykusius posėdžius
2007 metai      Darbo planai
2007 metai      Dokumentacijos planai
2007 metai      Posėdžių darbotvarkės
2007 metai      Posėdžių darbotvarkės
2007 metai      Konferencijos, seminarai ir kiti renginiai
2007 metai      Parlamentinė kontrolė
2007 metai      Projektų svarstymo eiga
2007 metai      Informacija apie posėdžius
2007 metai      Darbotvarkės
2007 metai      Komiteto pranešimai žiniasklaidai
2007 metai      Darbo planai, ataskaitos
2007 metai      Komiteto posėdžių protokolai
2007 metai      Komiteto posėdžių darbotvarkės
2007 metai      Savaitės darbotvarkės
2007 metai      Renginiai
2007 metai      Aktualijos
2007 metai      Savaitės darbotvarkės
2007 metai      Informacija apie Komisijos posėdžius
2007 metai      Pranešimai spaudai
2007 metai      Konferencijų pranešimai
2007 metų ataskaita      2007 metai
2007 metų ataskaitos      Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir kitų institucijų ataskaitos Seimui
2007 metų pranešimai spaudai      Pranešimai
2007 metų sprendimai      Sprendimai
2007-04-05 posėdis      2007 m. pavasario sesija
2007-04-26 apsilankymas Lavoriškių užkardoje      Susitikimai
2008      LR Seimo ir Užsienio reikalų komiteto nutarimai, rezoliucijos, pareiškimai
2008      Savaitės darbotvarkės
2008      Apie posėdžius
2008      Sprendimai
2008      Pranešimai žiniasklaidai
2008      Parlamentinė kontrolė
2008 m.      Posėdžių darbotvarkės
2008 m.      Informacija apie posėdžius
2008 m.      Posėdžių darbotvarkės
2008 m.      Informacija apie posėdžius
2008 m.      Informacija apie posėdžius
2008 m.      Informacija apie posėdžius
2008 m.      Posėdžių darbotvarkės
2008 m. Antikorupcijos komisijos posėdžių darbotvarkės      Posėdžių darbotvarkės
2008 m. gegužės 12-16 d. Komisijos posėdžiuose priimtos rezoliucijos ir kreipimaisi      Rezoliucijos ir kiti dokumentai
2008 m. Laisvės gynėjų dienos minėjimo renginiai      LAISVĖS GYNĖJŲ DIENOS MINĖJIMAI 1992-2017 M.
2008 m. leidiniai      Varpas
2008 m. posėdžių darbotvarkės      Posėdžių darbotvarkės
2008 m. posėdžių darbotvarkės      Posėdžių darbotvarkės
2008 m. sprendimai      Viešai skelbiami sprendimai
2008 metai      Darbotvarkės
2008 metai      Savaitės darbotvarkės
2008 metai      Projektų svarstymo eiga
2008 metai      Aktualijos
2008 metai      Tarptautinė veikla
2008 metai      Darbotvarkės
2008 metai      Pranešimai žiniasklaidai
2008 metai      Komiteto posėdžių darbotvarkės
2008 metai      Komiteto posėdžių protokolai
2008 metai      Darbotvarkės
2008 metai      Posėdžių darbotvarkės
2008 metai      Apie įvykusius posėdžius
2008 metai      Sprendimai
2008 metai      Pranešimai spaudai
2008 metai      Dokumentacijos planai
2008 metai      Darbotvarkės
2008 metai      Konferencijos
2008 metai      Informacija apie posėdžius
2008 metai      Posėdžių darbotvarkės
2008 metai      Informacija apie posėdžius
2008 metai      iki 2014 metų
2008 metai      Audito komitetas
2008 metai      Posėdžių darbotvarkės
2008 metai      Informacija apie posėdžius
2008 metai      Informacija apie posėdžius
2008 metai      Informacija apie posėdžius
2008 metai      Posėdžių darbotvarkės
2008 metai      Posėdžių darbotvarkės
2008 metai      Darbo planai
2008 metai      Parlamentinė kontrolė
2008 metai      Renginiai
2008 metai      Informacija apie posėdžius
2008 metai      Informacija apie posėdžius
2008 metai      Posėdžių darbotvarkės
2008 metai      Posėdžių darbotvarkės
2008 metai      Apie įvykusius posėdžius
2008 metų ataskaitos      Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir kitų institucijų ataskaitos Seimui
2008 metu (pavasario sesija)      Darbotvarkės
2008 metų posėdžių darbotvarkės      Posėdžių darbotvarkės
2008 metų pranešimai spaudai      Pranešimai
2008 metų sprendimai      Sprendimai
2008 metų sprendimai      Parlamentinė kontrolė
2008 vasaris      VEIKLOS ATASKAITOS
2008–2012 m. kadencija      Seimo darbo statistika
2009      LR Seimo ir Užsienio reikalų komiteto nutarimai, rezoliucijos, pareiškimai
2009      Renginiai
2009      Užsienio ryšiai
2009      Pranešimai žiniasklaidai
2009      Sprendimai
2009      Parlamentinė kontrolė
2009      Parlamentinė kontrolė
2009      Savaitės darbotvarkės
2009      Apie posėdžius
2009      Ataskaitos
2009      Darbo planai
2009      Konferencijos, seminarai ir kiti renginiai
2009 lapkričio 16, 17 ir 19 dienų konferencija      2009 metai
2009 m.      Informacija apie posėdžius
2009 m.      Konferencijos, seminarai, susitikimai
2009 m.      Informacija apie posėdžius
2009 m.      Informacija apie posėdžius
2009 m.      Informacija apie posėdžius
2009 m.      Darbo grupės galimoms korupcijos apraiškoms skirstant bei panaudojant Europos Sąjungos paramą bei viešųjų pirkimų srityje tirti posėdžių darbotvarkės
2009 m.      Audito komiteto vykdoma parlamentinė kontrolė
2009 m.      Darbo grupės galimoms korupcijos apraiškoms teismų, teisėsaugos bei kontroliuojančių institucijų veikloje tirti posėdžių darbotvarkės
2009 m.      Darbo grupės galimoms korupcijos apraiškoms sveikatos apsaugos sistemoje tirti posėdžių darbotvarkės
2009 m.      Darbo grupė galimoms korupcijos apraiškoms valstybės tarnyboje bei savivaldybėse tirti ir valstybės tarnautojų bei jiems prilygintų asmenų atsakomybei nustatyti posėdžių darbotvarkės
2009 m.      Posėdžių darbotvarkės
2009 m.      Posėdžių darbotvarkės
2009 m.      Darbo grupės galimoms korupcijos apraiškoms žemėtvarkos klausimų srityje tirti posėdžių darbotvarkės
2009 m. Antikorupcijos komisijos posėdžių darbotvarkės      Posėdžių darbotvarkės
2009 m. Komiteto sprendimai      Parlamentinė kontrolė
2009 m. Laisvės gynėjų dienos renginiai      LAISVĖS GYNĖJŲ DIENOS MINĖJIMAI 1992-2017 M.
2009 m. posėdžių darbotvarkės      Posėdžių darbotvarkės
2009 m. sprendimai      Viešai skelbiami sprendimai
2009 metai      Apie įvykusius posėdžius
2009 metai      Posėdžių darbotvarkės
2009 metai      Darbotvarkės
2009 metai      Komiteto posėdžių darbotvarkės
2009 metai      Pranešimai žiniasklaidai
2009 metai      Tarptautinė veikla
2009 metai      Darbotvarkės
2009 metai      Informacija apie posėdžius
2009 metai      Darbotvarkės
2009 metai      Informacija apie Komiteto posėdžius
2009 metai      Diskusijos, susitikimai, klausymai
2009 metai      Renginiai
2009 metai      Konferencijos
2009 metai      Posėdžių darbotvarkės
2009 metai      Darbotvarkės
2009 metai      Sprendimai
2009 metai      Komiteto posėdžių protokolai
2009 metai      iki 2014 metų
2009 metai      Dokumentacijos planai
2009 metai      Pranešimai žiniasklaidai
2009 metai (Baltijos kelio 20-metis)      Baltijos kelio minėjimo renginių archyvas
2009 metų ataskaitos      Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir kitų institucijų ataskaitos Seimui
2009 metų posėdžių darbotvarkės      Posėdžių darbotvarkės
2009 metų posėdžių darbotvarkės      Posėdžių darbotvarkės
2009 metų pranešimai spaudai      Pranešimai spaudai
2009 metų renginiai      Renginiai
2009 metų sprendimai      Parlamentinė kontrolė
20090318      20081217
2009-04-15 Europos savaitės diskusija      Konferencijų medžiaga
2009-05-29 konferencijos pranešimai      2009 metai
2009-06-17 diskusijos pranešimai      2009 metai
2009-11-05 konferencija      2009 metai
2010      LR Seimo ir Užsienio reikalų komiteto nutarimai, rezoliucijos, pareiškimai
2010      Parlamentinė kontrolė
2010      Konferencijos, seminarai ir kiti renginiai
2010      Apie posėdžius
2010      Darbo planai
2010      Renginiai
2010      Savaitės darbotvarkės
2010      Užsienio ryšiai
2010      Sprendimai
2010      Pranešimai žiniasklaidai
2010 m.      Informacija apie posėdžius
2010 m.      Posėdžių darbotvarkės
2010 m.      Darbo grupės galimoms korupcijos apraiškoms žemėtvarkos klausimų srityje tirti posėdžių darbotvarkės
2010 m.      Darbo grupės galimoms korupcijos apraiškoms teismų, teisėsaugos bei kontroliuojančių institucijų veikloje tirti posėdžių darbotvarkės
2010 m.      Darbo grupės galimoms korupcijos apraiškoms sveikatos apsaugos sistemoje tirti posėdžių darbotvarkės
2010 m.      Darbo grupės galimoms korupcijos apraiškoms skirstant bei panaudojant Europos Sąjungos paramą bei viešųjų pirkimų srityje tirti posėdžių darbotvarkės
2010 m.      Darbo grupė galimoms korupcijos apraiškoms valstybės tarnyboje bei savivaldybėse tirti ir valstybės tarnautojų bei jiems prilygintų asmenų atsakomybei nustatyti posėdžių darbotvarkės
2010 m.      Informacija apie posėdžius
2010 m.      Šachmatų varžybos "Seimo taurė"
2010 m.      Informacija apie posėdžius
2010 m.      Informacija apie posėdžius
2010 m.      Konferencijos, seminarai, susitikimai
2010 m.      Posėdžių darbotvarkės
2010 m. Antikorupcijos komisijos posėdžių darbotvarkės      Posėdžių darbotvarkės
2010 m. biudžeto vykdymo parlamentinė kontrolė      Valstybės biudžeto vykdymo parlamentinė kontrolė
2010 m. duomenys      Finansinės ir audito ataskaitos
2010 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų rinkinys      Finansinių ataskaitų rinkiniai
2010 m. I ketvirčio finansinės ataskaitos      Finansinių ataskaitų rinkiniai
2010 m. II ketvirčio finansinės ataskaitos      Finansinių ataskaitų rinkiniai
2010 m. III ketvirčio finansinės ataskaitos      Finansinių ataskaitų rinkiniai
2010 m. Komiteto sprendimai      Parlamentinė kontrolė
2010 m. Laisvės gynėjų dienos renginiai      LAISVĖS GYNĖJŲ DIENOS MINĖJIMAI 1992-2017 M.
2010 m. Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai skirti renginiai      2010 metų renginiai
2010 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinys      Finansinių ataskaitų rinkiniai
2010 m. posėdžių darbotvarkės      Posėdžių darbotvarkės
2010 m. sprendimai      Viešai skelbiami sprendimai
2010 m. stipendijos įteikimo ceremonijos nuotraukos      Foto archyvas
2010 m. Valstybės Nepriklausomybės stipendijos laureatė Vilma Bukaitė      Valstybės Nepriklausomybės stipendijos laureatai
2010 metai      Posėdžių darbotvarkės
2010 metai      Konferencijos
2010 metai      Diskusijos, susitikimai, klausymai
2010 metai      Baltijos kelio minėjimo renginių archyvas
2010 metai      Archyvas
2010 metai      Sprendimai
2010 metai      Darbotvarkės
2010 metai      Pranešimai žiniasklaidai
2010 metai      Komiteto posėdžių darbotvarkės
2010 metai      Darbotvarkės
2010 metai      Darbotvarkės
2010 metai      iki 2014 metų
2010 metai      Tarptautinė veikla
2010 metai      Renginiai
2010 metai      Informacija apie posėdžius
2010 metai      Dokumentacijos planai
2010 metai      Apie įvykusius posėdžius
2010 metai      Posėdžių darbotvarkės
2010 metai      Darbotvarkės
2010 metai      Informacija apie Komiteto posėdžius
2010 metų ataskaitos      Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir kitų institucijų ataskaitos Seimui
2010 metų posėdžių darbotvarkės      Posėdžių darbotvarkės
2010 metų posėdžių darbotvarkės      Posėdžių darbotvarkės
2010 metų pranešimai spaudai      Pranešimai spaudai
2010 metų renginiai      Renginių archyvas
2010 metų renginiai      Renginiai
2010 metų sprendimai      Parlamentinė kontrolė
2010-02-10 konferencijos pranešimai      KONFERENCIJOS, DISKUSIJOS
2010-05-19 Europos savaitės diskusija      Konferencijų medžiaga
2010-11-10 konferencijos pranešimai      2010 metai
2011      LR Seimo ir Užsienio reikalų komiteto nutarimai, rezoliucijos, pareiškimai
2011      Pranešimai žiniasklaidai
2011      Konferencijos, seminarai ir kiti renginiai
2011      Renginiai
2011      Savaitės darbotvarkės
2011      Teisės aktų projektų svarstymas
2011      Darbo planai
2011      Apie posėdžius
2011      Teisės aktų projektų svarstymas
2011      Užsienio ryšiai
2011      Sprendimai
2011 m.      Posėdžių darbotvarkės
2011 m.      Informacija apie posėdžius
2011 m.      Audito komiteto vykdoma parlamentinė kontrolė
2011 m.      Archyvas
2011 m.      Darbo grupės galimoms korupcijos apraiškoms žemėtvarkos klausimų srityje tirti posėdžių darbotvarkės
2011 m.      Darbo grupės galimoms korupcijos apraiškoms skirstant bei panaudojant Europos Sąjungos paramą bei viešųjų pirkimų srityje tirti posėdžių darbotvarkės
2011 m.      Darbo grupė galimoms korupcijos apraiškoms valstybės tarnyboje bei savivaldybėse tirti ir valstybės tarnautojų bei jiems prilygintų asmenų atsakomybei nustatyti posėdžių darbotvarkės
2011 m.      Informacija apie posėdžius
2011 m.      Šachmatų varžybos "Seimo taurė"
2011 m.      Konferencijos, seminarai, susitikimai
2011 m.      Informacija apie posėdžius
2011 m.      Komiteto posėdžiai / Visuotiniai susirinkimai
2011 m.      Informacija apie posėdžius
2011 m.      Posėdžių darbotvarkės
2011 m.      Darbo grupės galimoms korupcijos apraiškoms sveikatos apsaugos sistemoje tirti posėdžių darbotvarkės
2011 m.      Darbo grupės galimoms korupcijos apraiškoms teismų, teisėsaugos bei kontroliuojančių institucijų veikloje tirti posėdžių darbotvarkės
2011 m. Antikorupcijos komisijos posėdžių darbotvarkės      Posėdžių darbotvarkės
2011 m. biudžeto vykdymo parlamentinė kontrolė      2011 m. biudžeto vykdymo parlamentinė kontrolė
2011 m. biudžeto vykdymo parlamentinė kontrolė      Valstybės biudžeto vykdymo parlamentinė kontrolė
2011 m. finansinių ataskaitų rinkinys      Finansinių ataskaitų rinkiniai
2011 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų rinkinys      Finansinių ataskaitų rinkiniai
2011 m. I ketvirčio finansinės ataskaitos      Finansinių ataskaitų rinkiniai
2011 m. II ketvirčio finansinės ataskaitos      Finansinių ataskaitų rinkiniai
2011 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys      Finansinių ataskaitų rinkiniai
2011 m. Komiteto sprendimai      Parlamentinė kontrolė
2011 m. Laisvės gynėjų dienos renginiai      LAISVĖS GYNĖJŲ DIENOS MINĖJIMAI 1992-2017 M.
2011 m. posėdžių darbotvarkės      Posėdžių darbotvarkės
2011 m. sprendimai      Viešai skelbiami sprendimai
2011 m. stipendijos įteikimo ceremonijos nuotraukos      Foto archyvas
2011 m. Valstybės Nepriklausomybės stipendijos laureatas dr. Kęstutis Bartkevičius      Valstybės Nepriklausomybės stipendijos laureatai
2011 metai      Posėdžių darbotvarkės
2011 metai      Apie įvykusius posėdžius
2011 metai      Pranešimai žiniasklaidai
2011 metai      Darbotvarkės
2011 metai      Renginiai
2011 metai      Diskusijos, susitikimai, klausymai
2011 metai      Konferencijos
2011 metai      Informacija apie posėdžius
2011 metai      Posėdžių darbotvarkės
2011 metai      Informacija apie Komiteto posėdžius
2011 metai      Darbotvarkės
2011 metai      iki 2014 metų
2011 metai      Renginiai
2011 metai      Baltijos kelio minėjimo renginių archyvas
2011 metai      Dokumentacijos planai
2011 metai      Sprendimai
2011 metai      Tarptautinė veikla
2011 metai      Darbotvarkės
2011 metai      Darbotvarkės
2011 metai      Komiteto posėdžių darbotvarkės
2011 metų ataskaitos      Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir kitų institucijų ataskaitos Seimui
2011 metų posėdžių darbotvarkės      Posėdžių darbotvarkės
2011 metų pranešimai spaudai      Pranešimai spaudai
2011 metų renginiai      Renginiai
2011 metų renginiai      Renginių archyvas
2011 metų sprendimai ir protokoliniai nutarimai      Parlamentinė kontrolė
2011 posėdžių darbotvarkės      Posėdžių darbotvarkės
2011-ieji – Laisvės gynimo ir didžiųjų netekčių atminimo metai      Sukaktys
2011-ųjų - Laisvės gynimo ir didžiųjų netekčių, holokausto aukomis tapusių Lietuvos gyventojų atminimo metų renginiai      Archyvas
2011-05-06 konferencijos pranešimai      KONFERENCIJOS, DISKUSIJOS
2012      Pranešimai žiniasklaidai
2012      Konferencijos, seminarai ir kiti renginiai
2012      Teisės aktų projektų svarstymas
2012      Užsienio ryšiai
2012      Posėdžių protokolai
2012      LR Seimo ir Užsienio reikalų komiteto nutarimai, rezoliucijos, pareiškimai
2012      Rezoliucijos
2012      Teisės aktų projektų svarstymas
2012      Sprendimai
2012 – 2014 metų PARLAMENTINĖS VEIKLOS APŽVALGA      Spaudos konferencijos
2012 – 2016 metų PARLAMENTINĖS VEIKLOS APŽVALGA      Irena ŠIAULIENĖ
2012 m      Informacija apie posėdžius
2012 m.      Posėdžių darbotvarkės
2012 m.      Informacija apie posėdžius
2012 m.      Posėdžių darbotvarkės
2012 m.      Darbo grupės galimoms korupcijos apraiškoms žemėtvarkos klausimų srityje tirti posėdžių darbotvarkės
2012 m.      Darbo planai ir ataskaitos
2012 m.      Sprendimai
2012 m.      Išvados
2012 m.      Komiteto posėdžių protokolai
2012 m.      Darbotvarkės
2012 m.      Darbotvarkės
2012 m.      Renginiai
2012 m.      Darbotvarkės
2012 m.      Informacija apie posėdžius
2012 m.      Darbotvarkės
2012 m.      Pranešimai žiniasklaidai
2012 m.      Darbotvarkės
2012 m.      Darbotvarkės
2012 m.      Pranešimai žiniasklaidai
2012 m.      Pranešimai žiniasklaidai
2012 m.      Darbotvarkės
2012 m.      Komiteto posėdžių protokolai
2012 m.      Darbotvarkės
2012 m.      Darbotvarkės
2012 m.      Šachmatų varžybos "Seimo taurė"
2012 m.      Sprendimai
2012 m.      Pranešimai žiniasklaidai
2012 m.      Darbotvarkės
2012 m.      Konferencijos, seminarai, susitikimai
2012 m.      Informacija apie posėdžius
2012 m. Antikorupcijos komisijos posėdžių darbotvarkės      Posėdžių darbotvarkės
2012 m. biudžeto vykdymo parlamentinė kontrolė      2012 metai
2012 m. darbotvarkės      Darbotvarkės
2012 m. duomenys      Finansinės ir audito ataskaitos
2012 m. finansinių ataskaitų rinkinys      Finansinių ataskaitų rinkiniai
2012 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų rinkinys      Finansinių ataskaitų rinkiniai
2012 m. I ketvirčio finansinės ataskaitos      Finansinių ataskaitų rinkiniai
2012 m. II ketvirčio finansinės ataskaitos      Finansinių ataskaitų rinkiniai
2012 m. III ketvirčio finasinės ataskaitos      Finansinių ataskaitų rinkiniai
2012 m. Laisvės gynėjų dienos renginiai      LAISVĖS GYNĖJŲ DIENOS MINĖJIMAI 1992-2017 M.
2012 m. posėdžiai, klausymai, darbo grupės      Darbotvarkės
2012 m. posėdžių darbotvarkės      Posėdžių darbotvarkės
2012 m. sprendimai      Viešai skelbiami sprendimai
2012 m. Valstybės Nepriklausomybės stipendijos laureatas dr. Artūras Svarauskas      Valstybės Nepriklausomybės stipendijos laureatai
2012 metai      Darbotvarkės
2012 metai      iki 2014 metų
2012 metai      Darbotvarkės
2012 metai      Renginiai
2012 metai      Parlamentinė kontrolė
2012 metai      Pranešimai žiniasklaidai
2012 metai      Darbotvarkės
2012 metai      Tarptautinė veikla
2012 metai      Konferencijos
2012 metai      Posėdžių darbotvarkės
2012 metai      Renginiai
2012 metai      Archyvas
2012 metai      Archyvas
2012 metai      Audito komiteto vykdoma parlamentinė kontrolė
2012 metai      Baltijos kelio minėjimo renginių archyvas
2012 metai      Darbotvarkės
2012 metai      Darbotvarkės
2012 metai      Darbotvarkės
2012 metai      Dokumentacijos planai
2012 metai      Apie įvykusius posėdžius
2012 metai      Pranešimai žiniasklaidai
2012 metai      Darbotvarkės
2012 metai      Posėdžių darbotvarkės
2012 metai      Darbotvarkės
2012 metų ataskaitos      Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir kitų institucijų ataskaitos Seimui
2012 metų Komiteto sprendimai      Parlamentinė kontrolė
2012 metų posėdžių darbotvarkės      Posėdžių darbotvarkės
2012 metų pranešimai spaudai      Pranešimai spaudai
2012 metų renginiai      Renginiai
2012 metų renginiai      Renginių archyvas
2012 metų sprendimai      Parlamentinė kontrolė
2012-ieji - Muziejų metai      Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas
2012-05-24 Susitikimas-diskusija su Lietuvos mokinių parlamentu      Diskusijos, susitikimai, klausymai
2012-06-01 Konferencija "Ko reikia vaiko teisėms apginti, kad vaikai turėtų prideramas asmenybės vystymosi galimybes?" Naudojant pranešimų turinį, būtina nurodyti šaltinį      2012 metai
2012-07-11 Komisijos posėdžio pranešimai      Pranešimai
2012-09-12 Konferencija "Mokslo pažanga - efektyviai narkotikų vartojimo prevencijai"      2012 metai
2012-10-25 Konferencija "Psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencija bendrojo ugdymo mokyklose". Naudojant pranešimų turinį, būtina nurodyti šaltinį      2012 metai
2012-11-16–2012-11-17      Seimo posėdžių protokolai ir jų priedai
2012-11-27      Seimo posėdžių protokolai ir jų priedai
2012-12-04      Seimo posėdžių protokolai ir jų priedai
2012-12-06      Seimo posėdžių protokolai ir jų priedai
2012-12-11      Seimo posėdžių protokolai ir jų priedai
2012-12-13      Seimo posėdžių protokolai ir jų priedai
2012-12-18      Seimo posėdžių protokolai ir jų priedai
2012-12-20      Seimo posėdžių protokolai ir jų priedai
2012-2013 metai      Pranešimai žiniasklaidai
2012–2016 m. kadencija      Seimo darbo statistika
2012-2016 m. kadencijos Seimo narė      BIOGRAFIJA
2013      Posėdžių protokolai
2013      Ataskaitos ir rezoliucijos
2013 m.      Pranešimai žiniasklaidai
2013 m.      Darbotvarkės
2013 m.      Komiteto posėdžių protokolai
2013 m.      Pranešimai žiniasklaidai
2013 m.      Pranešimai žiniasklaidai
2013 m.      Darbotvarkės
2013 m.      Informacija apie posėdžius
2013 m.      Darbotvarkės
2013 m.      Darbotvarkės
2013 m.      Renginiai
2013 m.      Darbotvarkės
2013 m.      Pranešimai žiniasklaidai
2013 m.      Darbotvarkės
2013 m.      Darbotvarkės
2013 m.      Teisės aktų projektų svarstymas
2013 m.      Darbotvarkės
2013 m.      Sprendimai
2013 m.      Pranešimai žiniasklaidai
2013 m.      Išvados
2013 m.      Komiteto posėdžių protokolai
2013 m.      Darbotvarkės
2013 m.      Komisijos darbo grupės
2013 m.      Pranešimai žiniasklaidai
2013 m.      Darbo planai ir ataskaitos
2013 m.      Šachmatų varžybos "Seimo taurė"
2013 m.      Pranešimai žiniasklaidai
2013 m.      Darbotvarkės
2013 m.      Darbotvarkės
2013 m.      Sprendimai
2013 m.      Darbotvarkės
2013 m.      Informacija apie posėdžius
2013 m. biudžeto vykdymo parlamentinė kontrolė      Valstybės biudžeto vykdymo parlamentinė kontrolė
2013 m. darbotvarkės      Darbotvarkės
2013 m. duomenys      Finansinės ir audito ataskaitos
2013 m. finansinių ataskaitų rinkinys      Finansinių ataskaitų rinkiniai
2013 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų rinkinys      Finansinių ataskaitų rinkiniai
2013 m. I ketvirčio finansinės ataskaitos      Finansinių ataskaitų rinkiniai
2013 m. I pusmečio finansinės ataskaitos      Finansinių ataskaitų rinkiniai
2013 m. II ketvirčio finansinės ataskaitos      Finansinių ataskaitų rinkiniai
2013 m. III ketvirčio finansinės ataskaitos      Finansinių ataskaitų rinkiniai
2013 m. Laisvės gynėjų dienos renginiai      LAISVĖS GYNĖJŲ DIENOS MINĖJIMAI 1992-2017 M.
2013 m. posėdžiai, klausymai, darbo grupės      Darbotvarkės
2013 m. posėdžių darbotvarkės      Darbotvarkės
2013 m. Seimo kanceliarijos numatomų viešųjų pirkimų suvestinė      2017 m. Seimo kanceliarijos numatomų viešųjų pirkimų suvestinė
2013 m. sprendimai      Viešai skelbiami sprendimai
2013 metai      Teisės aktų projektų svarstymas
2013 metai      Informacija apie posėdžius
2013 metai      Darbotvarkės
2013 metai      Biudžeto vykdymo parlamentinė kontrolė
2013 metai      Renginiai
2013 metai      Darbotvarkės
2013 metai      Renginiai
2013 metai      Dokumentacijos planai
2013 metai      Tarptautinė veikla
2013 metai      Parlamentinė kontrolė
2013 metai      Darbotvarkės
2013 metai      Baltijos kelio minėjimo renginių archyvas
2013 metai      Archyvas
2013 metai      Archyvas
2013 metai      Archyvas
2013 metai      Darbotvarkės
2013 metai      Pranešimai žiniasklaidai
2013 metai      Darbotvarkės
2013 metai      Darbotvarkės
2013 metų ataskaitos      Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir kitų institucijų ataskaitos Seimui
2013 metų renginiai      Renginių archyvas
2013-01-13      2012-12-20
2013-01-15      Seimo posėdžių protokolai ir jų priedai
2013-01-17      Seimo posėdžių protokolai ir jų priedai
2013-03-10      Seimo posėdžių protokolai ir jų priedai
2013-03-12      Seimo posėdžių protokolai ir jų priedai
2013-03-13 posėdžio medžiaga      Informacija apie posėdžius
2013-03-14      Seimo posėdžių protokolai ir jų priedai
2013-03-19      Seimo posėdžių protokolai ir jų priedai
2013-03-21      Seimo posėdžių protokolai ir jų priedai
2013-03-26      Seimo posėdžių protokolai ir jų priedai
2013-03-28      Seimo posėdžių protokolai ir jų priedai
2013-04-09      Seimo posėdžių protokolai ir jų priedai
2013-04-11      Seimo posėdžių protokolai ir jų priedai
2013-04-16      Seimo posėdžių protokolai ir jų priedai
2013-04-18      Seimo posėdžių protokolai ir jų priedai
2013-04-23      Seimo posėdžių protokolai ir jų priedai
2013-04-25      Seimo posėdžių protokolai ir jų priedai
2013-05-07      Seimo posėdžių protokolai ir jų priedai
2013-05-09      Seimo posėdžių protokolai ir jų priedai
2013-05-14      Seimo posėdžių protokolai ir jų priedai
2013-05-16      Seimo posėdžių protokolai ir jų priedai
2013-05-21      Seimo posėdžių protokolai ir jų priedai
2013-05-23      Seimo posėdžių protokolai ir jų priedai
2013-05-28      Seimo posėdžių protokolai ir jų priedai
2013-05-30      Seimo posėdžių protokolai ir jų priedai
2013-05-30 posėdžio dokumentai      Kiti dokumentai
2013-06-11      Seimo posėdžių protokolai ir jų priedai
2013-06-13      Seimo posėdžių protokolai ir jų priedai
2013-06-18      Seimo posėdžių protokolai ir jų priedai
2013-06-20      Seimo posėdžių protokolai ir jų priedai
2013-06-25      Seimo posėdžių protokolai ir jų priedai
2013-06-27      Seimo posėdžių protokolai ir jų priedai
2013-07-02      Seimo posėdžių protokolai ir jų priedai
2013-07-04      Seimo posėdžių protokolai ir jų priedai
2013-09-10      Seimo posėdžių protokolai ir jų priedai
2013-09-12      Seimo posėdžių protokolai ir jų priedai
2013-09-17      Seimo posėdžių protokolai ir jų priedai
2013-09-19      Seimo posėdžių protokolai ir jų priedai
2013-10-01      Seimo posėdžių protokolai ir jų priedai
2013-10-03      Seimo posėdžių protokolai ir jų priedai
2013-10-08      Seimo posėdžių protokolai ir jų priedai
2013-10-10      Seimo posėdžių protokolai ir jų priedai
2013-10-15      Seimo posėdžių protokolai ir jų priedai
2013-10-22      Seimo posėdžių protokolai ir jų priedai
2013-11-07      Seimo posėdžių protokolai ir jų priedai
2013-11-12      Seimo posėdžių protokolai ir jų priedai
2013-11-14      Seimo posėdžių protokolai ir jų priedai
2013-11-19      Seimo posėdžių protokolai ir jų priedai
2013-11-21      Seimo posėdžių protokolai ir jų priedai
2013-11-26      Seimo posėdžių protokolai ir jų priedai
2013-12-03      Seimo posėdžių protokolai ir jų priedai
2013-12-05      Seimo posėdžių protokolai ir jų priedai
2013-12-10      Seimo posėdžių protokolai ir jų priedai
2013-12-12      Seimo posėdžių protokolai ir jų priedai
2013-12-17      Seimo posėdžių protokolai ir jų priedai
2013-12-19      Seimo posėdžių protokolai ir jų priedai
2013-12-23      Seimo posėdžių protokolai ir jų priedai
2014      Posėdžių protokolai
2014      Ataskaitos ir rezoliucijos
2014 m.      Darbotvarkės
2014 m.      Pranešimai žiniasklaidai
2014 m.      Šachmatų varžybos "Seimo taurė"
2014 m.      Parlamentinė kontrolė
2014 m.      Pranešimai žiniasklaidai
2014 m.      Darbotvarkės
2014 m.      Pranešimai žiniasklaidai
2014 m.      Darbotvarkės
2014 m.      Darbotvarkės
2014 m.      Darbotvarkės
2014 m.      Darbotvarkės
2014 m.      Darbotvarkės
2014 m.      Darbo planai ir ataskaitos
2014 m.      Teisės aktų projektų svarstymas
2014 m.      Išvados
2014 m.      Komiteto posėdžių protokolai
2014 m.      Darbotvarkės
2014 m.      Darbotvarkės
2014 m.      Komisijos darbo grupės
2014 m.      Pranešimai žiniasklaidai
2014 m.      Darbotvarkės
2014 m.      Darbotvarkės
2014 m.      Renginiai
2014 m.      Darbotvarkės
2014 m.      Sprendimai
2014 m.      Pranešimai žiniasklaidai
2014 m.      Darbotvarkės
2014 m.      Informacija apie laiškus
2014 m.      Komiteto posėdžių protokolai
2014 m.      Sprendimai
2014 m. balandžio 30 d. diskusija „KIBERNETINĖS ERDVĖS SAUGUMAS: DABARTIS IR ATEITIS“      Kita informacija
2014 m. birželio 30 d. finansinių ataskaitų rinkinys      Finansinių ataskaitų rinkiniai
2014 m. biudžeto vykdymo parlamentinė kontrolė      Valstybės biudžeto vykdymo parlamentinė kontrolė
2014 m. darbotvarkės      Darbotvarkės
2014 m. finansinių ataskaitų rinkinys      Finansinių ataskaitų rinkiniai
2014 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų rinkinys      Finansinių ataskaitų rinkiniai
2014 m. I ketvirčio finansinės ataskaitos      Finansinių ataskaitų rinkiniai
2014 m. II ketvirčio finansinės ataskaitos      Finansinių ataskaitų rinkiniai
2014 m. III ketvirčio finansinės ataskaitos      Finansinių ataskaitų rinkiniai
2014 m. komitetų ir komisijų posėdžių darbotvarkės      Komitetų ir komisijų posėdžių darbotvarkės
2014 m. kovo 31 d. finansinių ataskaitų rinkinys      Reprezentacijai skirtų lėšų panaudojimas
2014 m. kovo 31 d. finansinių ataskaitų rinkinys      Finansinių ataskaitų rinkiniai
2014 m. Laisvės gynėjų dienos renginiai      LAISVĖS GYNĖJŲ DIENOS MINĖJIMAI 1992-2017 M.
2014 m. lapkričio 27 d. konferencija "Efektyvus valstybės informacinių išteklių naudojimas: debesų kompiuterijos sprendimai"      Kita informacija
2014 m. rugsėjo 22 d. Seime vykusio seminaro „Subsidiarumo patikra: ES nacionalinių parlamentų praktika“ medžiaga      Kita informacija
2014 m. rugsėjo 30 d. finansinių ataskaitų rinkinys      Finansinių ataskaitų rinkiniai
2014 metai      Parodos Seime
2014 metai      Pranešimai žiniasklaidai
2014 metai      Teisės aktų projektų svarstymas
2014 metai      Darbotvarkės
2014 metai      Darbotvarkės
2014 metai      Tarptautinė veikla
2014 metai      Biudžeto vykdymo parlamentinė kontrolė
2014 metai      Renginiai
2014 metai      Parlamentinė kontrolė
2014 metai      Darbotvarkės
2014 metai      Informacija apie posėdžius
2014 metai      Darbotvarkės
2014 metai      Pranešimai žiniasklaidai
2014 metai      Darbotvarkės
2014 metai      Archyvas
2014 metai (Baltijos kelio 25-metis)      Baltijos kelio minėjimo renginių archyvas
2014 metų ataskaitos      Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir kitų institucijų ataskaitos Seimui
2014 metų renginiai      Renginių archyvas
2015      Posėdžių protokolai
2015 m.      Sprendimai
2015 m.      Informacija apie laiškus
2015 m.      Darbotvarkės
2015 m.      Darbotvarkės
2015 m.      Pranešimai žiniasklaidai
2015 m.      Parlamentinė kontrolė
2015 m.      Darbotvarkės
2015 m.      Darbotvarkės
2015 m.      Darbotvarkės
2015 m.      Pranešimai žiniasklaidai
2015 m.      Darbotvarkės
2015 m.      Darbotvarkės
2015 m.      Pranešimai žiniasklaidai
2015 m.      Darbotvarkės
2015 m.      Darbo planai ir ataskaitos
2015 m.      Teisės aktų projektų svarstymas
2015 m.      Šachmatų varžybos "Seimo taurė"
2015 m.      Išvados
2015 m.      Darbotvarkės
2015 m.      Darbotvarkės
2015 m.      Darbotvarkės
2015 m.      Ataskaitos ir rezoliucijos
2015 m. balandžio 1 d. diskusija „Lietuva – inovatyvi šalis! Misija (ne) įmanoma?“      Kita informacija
2015 m. birželio 30 d. finansinių ataskaitų rinkinys      Finansinių ataskaitų rinkiniai
2015 m. biudžeto vykdymo parlamentinė kontrolė      Valstybės biudžeto vykdymo parlamentinė kontrolė
2015 m. finansinių ataskaitų rinkinys      Finansinių ataskaitų rinkiniai
2015 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų rinkinys      Finansinė atskaitomybė
2015 m. I pusmečio finansinės ataskaitos      Finansinių ataskaitų rinkiniai
2015 m. kovo 31 d. finansinių ataskaitų rinkinys      Finansinių ataskaitų rinkiniai
2015 m. Laisvės gynėjų dienos renginiai      LAISVĖS GYNĖJŲ DIENOS MINĖJIMAI 1992-2017 M.
2015 m. lapkričio 27 d. konferencija „Dinamiškos elektroninių paslaugų rinkos kūrimas“      Kita informacija
2015 m. renginių archyvas      Iš renginių
2015 m. rugsėjo 30 d. finansinių ataskaitų rinkinys      Finansinių ataskaitų rinkiniai
2015 m. rugsėjo 30 d. finansinių ataskaitų rinkinys      2015 m. birželio 30 d. finansinių ataskaitų rinkinys
2015 metai      Informacija apie posėdžius
2015 metai      Parlamentinė kontrolė
2015 metai      Teisės aktų projektų svarstymas
2015 metai      Renginiai
2015 metai      Darbotvarkės
2015 metai      Baltijos kelio minėjimo renginių archyvas
2015 metai      Darbotvarkės
2015 metai      Pranešimai žiniasklaidai
2015 metų ataskaitos      Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir kitų institucijų ataskaitos Seimui
2015 metų renginiai      Renginių archyvas
2015-04-08 konferencijos pranešimai      Kita informacija
2015-04-08 Konferencijos pranešimai      Kita informacija
2016 m.      Sprendimai
2016 m.      Informacija apie laiškus
2016 m. I ketvirčio finansinės ataskaitos      Finansinių ataskaitų rinkiniai
2016 m. II ketvirčio finansinės ataskaitos      Finansinių ataskaitų rinkiniai
2016 m. III ketvirčio finansinės ataskaitos      Finansinių ataskaitų rinkiniai
2016 m. Laisvės gynėjų dienos renginiai      LAISVĖS GYNĖJŲ DIENOS MINĖJIMAI 1992-2017 M.
2016 metai      Informacija apie posėdžius
2016 metų renginiai      Renginių archyvas
2016 02 24      Seimo valdybos posėdžių medžiaga
2017 m. Laisvės gynėjų dienos renginiai      LAISVĖS GYNĖJŲ DIENOS MINĖJIMAI 1992-2017 M.
2017 m. Seimo kanceliarijos numatomų viešųjų pirkimų suvestinė      Viešieji pirkimai
2018 M. LAISVĖS GYNĖJŲ DIENOS MINĖJIMAS      1991-ųjų Sausio 13-oji

 
© Seimo kanceliarija
Į PRADŽIĄ NAUJIENOS RODYKLĖ KONTAKTAI PAIEŠKA SVETAINĖS ŽEMĖLAPIS