EN

A   B   C   Č   D   E   F   G   H   I   Į   J   K   L   M   N   O   P   R   S   Š   T   U   V   Z   Ž   Kitos
 
Ką mano pasaulis apie GMO      Dailis Alfonsas BARAKAUSKAS
Kadenciją baigę inspektoriai      Inspektorius
Kaimiškųjų vietovių informacinių technologijų plačiajuosčio tinklo RAIN diegimo problemos      Parlamentinė kontrolė
Kaimo reikalų komitetas      Komitetai
Kaimo reikalų komitetas      Seimo komitetai
Kaimo reikalų komitetas      Komitetai
Kaimo reikalų komitetas      Komitetai
Kaip mus rasti      Kreipimosi tvarka
KAIP SUSISIEKTI      Birutė VĖSAITĖ
KAIP SUSISIEKTI      Birutė VĖSAITĖ
Kairės pusės rubrikos      Svetainė
Kalbos      Seimo Pirmininkas
Kalbos      Seimo Pirmininkas
Kalbos      Seimo Pirmininkas
Kalbos      Seimo Pirmininkas Vydas Gedvilas (2012-11-16 - 2013-10-03)
Kalbos      Dokumentai
Kalbos      Seimo Pirmininkas Arūnas Valinskas 2008-11-17 - 2009-09-15
Kalbos      Informacinės visuomenės plėtros komisija
Kalbos      2005
KALBOS      Vytautas Landsbergis
Kalbos ir pareiškimai      Svarbiausi užsienio politikos dokumentai
Kalbos, pasakytos iškilmingame Seimo posėdyje, skirtame 1791 metų Gegužės 3-iosios Konstitucijai paminėti      Gegužės trečiosios Konstitucijai ir narystės Europos Sąjungoje trečiosioms metinėms paminėti skirti renginiai
Kalbos, pranešimai      2000-2006 m. LR Užsienio reikalų ministras
Kalbotyra. Literatūros mokslai      Lietuvos tūkstanmečio programos leidiniai. IV paroda
Kalbotyra. Literatūros mokslas      Liepa
Kalbotyra. Literatūros mokslas      Lietuvos tūkstantmečio programos leidiniai. II paroda
Kalbotyra. Literatūros mokslas      Lietuvos tūkstanmečio programos leidiniai. I paroda
Kanada      Kraštų lietuvių bendruomenės
KANADA      2004 - 2008 m. ataskaitos
KANADA      Valstybės
KANADA      2000 - 2004 m. ataskaitos
Kančių keliais      Rezistencija
Kandidatų vertinimo komisija      Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalis „Tarnaukite Lietuvai“
Kandidatų vertinimo komisijos darbo reglamentas      Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalis „Tarnaukite Lietuvai“
Karaliaučiaus krašto Lietuvių Draugijos      Rusija
Kareivonių JANULEVIČIAI      MŪSŲ GENTYS:
Kario savanorio ARTŪRO SAKALAUSKO žūties metinių minėjimas      Laisvės gynimas atkūrus Lietuvos Nepriklausomybę
Kas aš toks      Benas RUPEIKA
Kasmetiniam vertinimui pildomi dokumentai      Vertinimas
Kauno technologijos universiteto Kompiuterinio raštingumo centre Švietimo ir mokslo ministerijos užsakymu atlikto visuotinio kompiuterinio raštingumo situacijos Lietuvoje tyrimo pristatymas      Parlamentinė kontrolė
Kauno tiesa      Spauda apie Lietuvos pripažinimą
Kazachstanas      Kraštų lietuvių bendruomenės
KAZACHSTANAS      2000 - 2004 m. ataskaitos
KAZACHSTANAS      Valstybės
KAZACHSTANAS      2004 - 2008 m. ataskaitos
Kazimieras UOKA      Asmeniniai puslapiai
Kazimira Danutė PRUNSKIENĖ      2000 - 2004 m. komandiruočių ir kelionių statistika
Kazimira Danutė PRUNSKIENĖ      Asmeniniai puslapiai
Kazys BOBELIS      2000 - 2004 m. komandiruočių ir kelionių statistika
Kazulėnas Algis      Gyventojų priėmimas Seimo narių biuruose
Kęstas KOMSKIS      Asmeninės svetainės
Kęstučio Griniaus naujausi straipsniai, pareiškimai, komentarai      Aktualijos
Kęstutis BARTKEVIČIUS      Asmeninės svetainės
Kęstutis GLAVECKAS      2000 - 2004 m. komandiruočių ir kelionių statistika
Kęstutis Glaveckas      Komiteto narių darbas Komitete
Kęstutis GRINIUS      Signatarų svetainės
Kęstutis Grinius rekomenduoja perskaityti ar pažiūrėti      Aktualijos
Kęstutis KRIŠČIŪNAS      2000 - 2004 m. komandiruočių ir kelionių statistika
Kęstutis KUZMICKAS      2000 - 2004 m. komandiruočių ir kelionių statistika
Kęstutis SKAMARAKAS      2000 - 2004 m. komandiruočių ir kelionių statistika
Keturioliktoji Vyriausybė (2006 07 18 - 2008 11 17)      LR Vyriausybės programa: Užsienio politika
Ketvirtoji Vyriausybė (1992 07 21 - 1992 11 26)      LR Vyriausybės programa: Užsienio politika
Kilnojamųjų parodų Lietuvos valstybingumo ir parlamentarizmo temomis sąrašas      Istorinės atminties renginiai (parodos, konferencijos ir kt.)
KINIJA      2000 - 2004 m. ataskaitos
KINIJA      2004 - 2008 m. ataskaitos
KINIJA      Valstybės
KIPRAS      2000 - 2004 m. ataskaitos
KIPRAS      Valstybės
KIPRAS      2004 - 2008 m. ataskaitos
KIRGIZIJA      Valstybės
Kita      Finansinė atskaitomybė
Kita informacija      Laikinoji komisija nuosavybės teisių į žemę atkūrimo tvarkos pažeidimams Vilniaus apskrityje ištirti
Kita informacija      Laikinoji komisija J.Paliako žūties aplinkybėms ištirti
Kita informacija      Laikinoji komisija padėčiai įkalinimo įstaigose ištirti
Kita informacija      Laikinoji tyrimo komisija Valstybės turto fondo ir Kelių fondo veiklai, valstybės investicijoms iki 2001 04 01, paskoloms, gautoms valstybės vardu ir su valstybės garantija, ištirti ir įvertinti
Kita informacija      Laikinoji komisija telekomunikacijų problemoms tirti
Kita informacija      Laikinoji kontrolės komisija nusikalstamumo Panevėžyje priežastims nagrinėti ir teisėsaugos institucijų veiklai šiame mieste įvertinti
Kita informacija      Laikinoji komisija Lietuvos Respublikos prokuratūros organizacinių veiksmų tiriant Medininkų bylą pagrįstumui ištirti
Kita informacija      Seimo laikinoji tyrimo komisija dėl sutikimo patraukti baudžiamojon atsakomybėn teisėją Oną Laurišienę
Kita informacija      Seimo laikinoji komisija statybų Vilniuje, Turniškėse, aplinkybėms ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos akcinės komunalinių paslaugų bendrovės veiklai ištirti
Kita informacija      VARTOTOJAMS SEIME
Kita informacija      Seimo laikinoji komisija AB "Alita" privatizavimo aplinkybėms ištirti
Kita informacija      Seimo laikinoji tyrimo komisija 2005 metų balandžio – gegužės mėnesiais visuomenės informavimo priemonėse paskelbtiems faktams apie galimą korupciją Vilniaus miesto savivaldybėje ištirti
Kita informacija      Seimo laikinoji tyrimo komisija Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo priemonėse paskelbtos informacijos apie Maskvos miesto Vyriausybės atstovo Baltijos šalims A. A. Mizgario raštą ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro bei Ūkio ministerijos valstybės tarnautojų ir Maskvos miesto Vyriausybės tarpusavio santykiuose galimų valstybės politikų viešųjų ir privačių interesų konflikto klausimams ištirti
Kita informacija      Seimo laikinoji tyrimo komisija galimiems Lietuvos Respublikos politikų viešųjų ir privačių interesų konflikto požymiams Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės SAPARD 2004 m. išlaidų ataskaitų patvirtinimo valstybinio audito ataskaitoje ištirti
Kita informacija      Seimo laikinoji tyrimo komisija dėl sutikimo patraukti Seimo narį Joną Ramoną baudžiamojon atsakomybėn ir kitaip suvaržyti jo laisvę
Kita informacija      Seimo laikinoji komisija riboto naudojimo dokumento dingimo ir paviešinimo faktams ir aplinkybėms ištirti
Kita informacija      Seimo laikinoji komisija koncerno EBSW veiklai ištirti
Kita informacija      Seimo laikinoji komisija likviduotos staklių gamyklos akcinės bendrovės "Žalgiris" privatizavimo, veiklos ir likvidavimo aplinkybėms ištirti
Kita informacija      Seimo laikinoji komisija galimam kai kurių teisėsaugos institucijų pareigūnų dalyvavimui politinėje veikloje bei galimiems piktnaudžiavimams vykdant operatyvinę veiklą ir skelbiant operatyvinės veiklos metu surinktą informaciją ištirti
Kita informacija      Laikinoji tyrimo komisija dėl sutikimo patraukti baudžiamojon atsakomybėn Seimo narius V.P.Andriukaitį, V. Kvietkauską ir A.Vidžiūną bei kitaip suvaržyti jų laisvę
Kita informacija      Seimo laikinoji komisija koncerno EBSW padarytai žalai ir ją lėmusioms priežastims ištirti
Kita informacija      Antikorupcijos komisija
Kita informacija      Peticijų komisija
Kita informacija      Kriminalinės žvalgybos parlamentinės kontrolės komisija
Kita informacija      Jaunimo ir sporto reikalų komisija
Kita informacija      Informacinės visuomenės plėtros komitetas
Kita informacija      Ekonomikos komitetas
Kita informacija      Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas
Kita informacija      Kaimo reikalų komitetas
Kita informacija      Audito komitetas
Kita informacija      Lietuvos Respublikos Seimo laikinoji tyrimo komisija dėl sutikimo Lietuvos Respublikos Seimo narį Viktorą Uspaskichą patraukti baudžiamojon atsakomybėn, suimti ar kitaip suvaržyti jo laisvę
Kita informacija      Lietuvos Respublikos Seimo laikinoji tyrimo komisija dėl pateiktų siūlymų pradėti apkaltos procesą Lietuvos Respublikos Seimo narei Neringai VENCKIENEI pagrįstumui ištirti ir išvadai dėl pagrindo pradėti apkaltos procesą parengti
Kita informacija      Lietuvos Respublikos Seimo laikinoji tyrimo komisija dėl sutikimo Lietuvos Respublikos Seimo narį Remigijų Ačą patraukti baudžiamojon atsakomybėn
Kita informacija      Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisija
Kita informacija      Lietuvos Respublikos Seimo laikinoji tyrimo komisija dėl sutikimo suvaržyti Lietuvos Respublikos Seimo nario Petro Gražulio laisvę
Kita informacija      Lietuvos Respublikos Seimo laikinoji komisija dėl sutikimo Lietuvos Respublikos Seimo narį Egidijų Vareikį patraukti baudžiamojon atsakomybėn, suimti ar kitaip suvaržyti jo laisvę
Kita informacija      Lietuvos Respublikos Seimo laikinoji tyrimo komisija dėl 2007 metų nacionalinėje energetikos strategijoje suformuluotų siekių įgyvendinimo rezultatų įvertinimo ir situacijos energetikos sektoriuje išsiaiškinimo
Kita informacija      Energetikos komisija
Kita informacija      Lietuvos Respublikos Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisija
Kita informacija      Seimo laikinoji tyrimo komisija dėl sutikimo Lietuvos Respublikos Seimo narę Neringą VENCKIENĘ patraukti baudžiamojon atsakomybėn, suimti ar kitaip suvaržyti jos laisvę
Kita informacija      Konstitucijos komisija
Kita informacija      Jūrinių ir žuvininkystės reikalų komisija
Kita informacija      Pasipriešinimo okupaciniams režimams dalyvių ir nuo okupacijų nukentėjusių asmenų teisių ir reikalų komisija
Kita informacija      Etikos ir procedūrų komisija
Kita informacija      Užsienio reikalų komitetas
Kita informacija      Teisės ir teisėtvarkos komitetas
Kita informacija      Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas
Kita informacija      Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas
Kita informacija      Europos reikalų komitetas
Kita informacija      Biudžeto ir finansų komitetas
Kita informacija      Seimo laikinoji tyrimo komisija dėl sutikimo Kauno apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėją Neringą Venckienę patraukti baudžiamojon atsakomybėn, suimti ar kitaip suvaržyti jos laisvę
Kita informacija      Seimo laikinoji tyrimo komisija dėl sutikimo Seimo narį Vitą Matuzą patraukti baudžiamojon atsakomybėn, suimti ar kitaip suvaržyti jo laisvę
Kita informacija      Seimo laikinoji tyrimo komisija dėl sutikimo suvaržyti Seimo nario Arvydo Vidžiūno laisvę
Kita informacija      Seimo laikinoji tyrimo komisija dėl sutikimo Vilniaus Apygardos Teismo teisėją Ryšardą Skirtuną patraukti baudžiamojon atsakomybėn, suimti ar kitaip suvaržyti jo laisvę sudarymo
Kita informacija      Seimo laikinoji tyrimo komisija dėl sutikimo suvaržyti Seimo nario Vinco Babiliaus laisvę (2012 04 10)
Kita informacija      Seimo laikinoji tyrimo komisija dėl Lietuvos Respublikoje veikiančių komercinių bankų priežiūros efektyvumo ir situacijos bankrutuojančioje akcinėje bendrovėje banke „Snoras“ išsiaiškinimo
Kita informacija      Seimo laikinoji tyrimo komisija dėl sutikimo Seimo narį Rytą Kupčinską patraukti baudžiamojon atsakomybėn, suimti ar kitaip suvaržyti jo laisvę
Kita informacija      Seimo laikinoji tyrimo komisija dėl sutikimo suvaržyti Seimo nario Algio Kašėtos laisvę
Kita informacija      Seimo laikinoji tyrimo komisija dėl sutikimo Seimo narį Evaldą Lementauską patraukti baudžiamojon atsakomybėn, suimti ar kitaip suvaržyti jo laisvę
Kita informacija      Seimo laikinoji tyrimo komisija dėl sutikimo patraukti baudžiamojon atsakomybėn Seimo narius Petrą Gražulį ir Kazimierą Uoką
Kita informacija      Seimo laikinoji tyrimo komisija dėl sutikimo suvaržyti Seimo nario Vinco Babiliaus laisvę
Kita informacija      Seimo laikinoji tyrimo komisija dėl sutikimo patraukti baudžiamojon atsakomybėn Seimo narius V. Gapšį ir V. Uspaskichą
Kita informacija      Seimo laikinoji tyrimo komisija dėl sutikimo patraukti baudžiamojon atsakomybėn Seimo narį R. Žilinską
Kita informacija      Seimo laikinoji tyrimo komisija dėl sutikimo patraukti baudžiamojon atsakomybėn Seimo narį Viktorą Muntianą
Kita informacija      Seimo laikinoji tyrimo komisija dėl sutikimo patraukti baudžiamojon atsakomybėn Seimo narį Gintautą Mikolaitį
Kita informacija      Seimo laikinoji tyrimo komisija Seimo nario ir ūkio ministro Viktoro Uspaskicho galimam neteisėtam veikimui proteguojant kai kuriuos asmenis ištirti ir įvertinti
Kita informacija      Seimo laikinoji tyrimo komisija J.Abromavičiaus žūties tyrimo aplinkybėms nustatyti
Kita informacija      Laikinoji tyrimo komisija vidaus reikalų ministro Juozo BERNATONIO viešai pareikštiems kaltinimams policijos generaliniam komisarui Vytautui GRIGARAVIČIUI ir jo nušalinimo bei atestacijos teisėtumui ištirti
Kita informacija      Laikinoji komisija kontroliuojamų prekių eksporto problemoms ir su tuo susijusiai bendrovės "Avia Baltika" veiklai ištirti
Kita informacija      Seimo laikinoji tyrimo komisija dėl sutikimo patraukti baudžiamojon atsakomybėn Seimo narį Aleksandrą Sacharuką
Kita informacija      Seimo laikinoji tyrimo komisija galimai neteisėtam politinių ir interesų grupuočių poveikiui teisėsaugos institucijoms ir jų atliekamiems tyrimams bei galimam sąmoningam trukdymui pareigūnams tirti nusikalstamas veikas ištirti
Kita informacija      Seimo specialioji tyrimo komisija dėl Seimo narių pateiktų siūlymų pradėti apkaltos procesą Seimo nariui Linui Karaliui pagrįstumui ištirti ir išvadai dėl pagrindo pradėti apkaltos procesą parengti
Kita informacija      Seimo specialioji tyrimo komisija dėl Seimo narių pateiktų siūlymų pradėti apkaltos procesą Seimo nariui Aleksandrui Sacharukui pagrįstumui ištirti ir išvadai dėl pagrindo pradėti apkaltos procesą parengti
Kita informacija      Seimo laikinoji tyrimo komisija dėl sutikimo patraukti baudžiamojon atsakomybėn Panevėžio apygardos teismo teisėjus Rimantą Savicką ir Arnoldą Šukaitį, taip pat dėl sutikimo juos suimti ar kitaip suvaržyti jų laisvę
Kita informacija      Laikinoji tyrimo komisija Seimo laikinosios tyrimo komisijos Valstybės turto fondo ir Kelių fondo veiklai, valstybės investicijoms iki 2001 04 01, paskoloms, gautoms valstybės vardu ir su valstybės garantija, ištirti ir įvertinti veiklos atitikimo įstatymų reikalavimams ištirti
Kita informacija      Laikinoji tyrimo komisija sveikatos apsaugos sistemoje susidariusiai padėčiai ištirti
Kita informacija      Laikinoji narkomanijos prevencijos komisija
Kita informacija      Laikinoji komisija akcinės bendrovės „Mažeikių nafta" privatizavimo aplinkybėms ištirti
Kita informacija      Aplinkos apsaugos komitetas
Kita informacija ir nuorodos      E-Vyriausybė
Kita informacija. Renginiai      Narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisija
Kita su komiteto darbu susijusi veikla      Kęstutis Glaveckas
Kita su komiteto darbu susijusi veikla      Juozas Palionis
Kita su komiteto darbu susijusi veikla      Arūnė Stirblytė
Kita su komiteto darbu susijusi veikla      Pranas Žeimys
Kita su komiteto darbu susijusi veikla      Žilvinas Šilgalis
Kita su komiteto darbu susijusi veikla      Rytas Kupčinskas
Kita su komiteto darbu susijusi veikla      Vytautas Galvonas
Kita su komiteto darbu susijusi veikla      Algirdas Butkevičius
Kita su komiteto darbu susijusi veikla      Remigijus Ačas
Kita su komiteto darbu susijusi veikla      Rimantas Jonas Dagys
Kita su komiteto darbu susijusi veikla      Saulius Bucevičius
Kita su komiteto darbu susijusi veikla      Vitas Matuzas
KITA VEIKLA      Jonas ŠIMĖNAS
     Jonas ŠIMĖNAS
Kitas žvilgsnis į pasaulinę finansų krizę, energetinius karus ir karinius konfliktus      Kęstutis GRINIUS
Kiti      POLITIKA
Kiti dokumentai      DOKUMENTAI
KITI DOKUMENTAI      Dokumentai, susiję su Lietuvos teisiniu pripažinimu
Kiti dokumentai      Lietuvos švietimo taryba
Kiti dokumentai      ICT darbo grupės seminaras
Kiti Lietuvos Respublikos teisės aktai      Teisės aktai
Kiti Lietuvos valstybės atkūrimo dienai skirti renginiai      Vasario 16-oji – Lietuvos valstybės atkūrimo diena
Kiti renginiai      2012 metų renginiai
Kiti renginiai      2012 m. Laisvės gynėjų dienos renginiai
Kiti renginiai      2015 m. Laisvės gynėjų dienos renginiai
Kiti renginiai      2016 m. Laisvės gynėjų dienos renginiai
Kiti renginiai, skirti Laisvės gynėjų dienai      2014 m. Laisvės gynėjų dienos renginiai
Kiti sveikinimai ir pareiškimai      Lietuva ir pasaulis
Kitos iniciatyvos      2014 metai (Baltijos kelio 25-metis)
Kitos internetinės svetainės      Remigijus ŽEMAITAITIS
Kitos nuorodos      Nuorodos
Kitos nuorodos      1990 m. atkurtos nepriklausomos Lietuvos valstybės įsitvirtinimas tarptautinėje arenoje
Kitos nuorodos      Nuorodos
Kitos nuorodos      Nuorodos
Kitos šalys      2000 - 2004 m. ataskaitos
Kitos šalys      Pasaulis
Kitos šalys      2004 - 2008 m. ataskaitos
Kitų šalių      Pasaulio visuomenės reakcija
Kitų šalių teisės aktai      Teisinė informacija
K.Komskio paramos ir labdaros fondas      Kęstas KOMSKIS
K.Komskis      Gyventojų priėmimas Seimo narių biuruose
Klasifikuoti pranešimai      Pranešimai žiniasklaidai
Klausymai      Renginiai
Klausymai      Aplinkos apsaugos komitetas
Klausymai      Kita informacija
KLAUSIMAI-ATSAKYMAI      Saulius PEČELIŪNAS
KLAUSIMAI-ATSAKYMAI      Arvydas ANUŠAUSKAS
Klausimyno pildymas      Pasirengimas pirmininkavimui ES
Klausymų darbotvarkės      Darbotvarkės
KLAUSYMŲ DARBOTVARKĖS      Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas
KLAUSKITE - ATSAKYSIU      Raimundas PALAITIS
KLAUSKITE – ATSAKYSIU      Birutė VĖSAITĖ
KLAUSKITE – ATSAKYSIU      Birutė VĖSAITĖ
Klemensas RIMŠELIS      2000 - 2004 m. komandiruočių ir kelionių statistika
Klubo leidybinė veikla      Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų klubas
KNYGOS      Vytautas Landsbergis
KNYGOS      Arvydas ANUŠAUSKAS
Knygos      Iš ruoniškos perspektyvos
KNYGOS      Povilas GYLYS
Knygotyra. Kultūra. Religija      Lietuvos tūkstanmečio programos leidiniai. IV paroda
Kodai      Viešųjų pirkimų skyrius
Kolumbija      Kraštų lietuvių bendruomenės
KOLUMBIJA      Valstybės
Komandiruočių ataskaitos      Veikla
Komandiruočių pamokos      Dešinės pusės rubrikos
Komandiruotės      Nuo 2004 m. LR Seimo narys
Komandiruotės ir kelionės      Gediminas NAVAITIS
Komandiruotės ir pateiktos ataskaitos      Kęstutis Glaveckas
Komandiruotės ir pateiktos ataskaitos      Juozas Palionis
Komandiruotės ir pateiktos ataskaitos      Arūnė Stirblytė
Komandiruotės ir pateiktos ataskaitos      Pranas Žeimys
Komandiruotės ir pateiktos ataskaitos      Žilvinas Šilgalis
Komandiruotės ir pateiktos ataskaitos      Rytas Kupčinskas
Komandiruotės ir pateiktos ataskaitos      Vytautas Galvonas
Komandiruotės ir pateiktos ataskaitos      Algirdas Butkevičius
Komandiruotės ir pateiktos ataskaitos      Remigijus Ačas
Komandiruotės ir pateiktos ataskaitos      Rimantas Jonas Dagys
Komandiruotės ir pateiktos ataskaitos      Saulius Bucevičius
Komandiruotės ir pateiktos ataskaitos      Vitas Matuzas
Komentarai internete      Viešosios informacijos stebėsena
Komentaras virtualioje erdvėje: atsakomybės problema ir žiniasklaidos savireguliacija (2008-11-27)      Pranešimai, pasisakymai, kalbos
Komisija Konstitucijos pataisoms rengti      Seimo komisijos
Komisija, prižiūrinti Konstitucijos 47 straipsnio 3 dalies įgyvendinimo konstitucinio įstatymo įgyvendininimą      Seimo komisijos
Komisijos      IX Seimas (2004–2008)
Komisijos      XI SEIMAS (2012–2016)
Komisijos      VII Seimas (1996–2000)
Komisijos      Viešųjų pirkimų skyrius
Komisijos      X Seimas (2008–2012)
Komisijos darbo grupės      Antikorupcijos komisija
Komisijos darbo grupės      Antikorupcijos komisija
Komisijos dokumentai      Dokumentai
Komisijos išvados      Antikorupcijos komisija
Komisijos išvados      Antikorupcijos komisija
Komisijos nariai      Struktūra ir kontaktai
Komisijos pirmininkas      Struktūra ir kontaktai
Komisijos posėdžiai      Valstybinė kultūros paveldo komisija
Komisijos priimti teisės aktai      Teisinė informacija
Komisijos viešieji svarstymai      Valstybinė kultūros paveldo komisija
     Komisijos
Komisijų veikla susijusi su Lietuvos valstybingumo raida      Lietuvos valstybingumo raida
Komitetai      IX Seimas (2004–2008)
Komitetai      XI SEIMAS (2012–2016)
Komitetai      X Seimas (2008–2012)
Komitetai      VII Seimas (1996–2000)
Komiteto ataskaitos      Užsienio reikalų komitetas
Komiteto bei komiteto narių ataskaitos      Kaimo reikalų komitetas
Komiteto bei komiteto narių ataskaitos      Europos reikalų komitetas
Komiteto darbo ataskaitos      Komiteto bei komiteto narių ataskaitos
Komiteto darbo ataskaitos      Audito komitetas
Komiteto darbo ataskaitos      Informacinės visuomenės plėtros komitetas
Komiteto darbo ataskaitos ir darbo planai      Ekonomikos komitetas
Komiteto darbo grupės      Teisės ir teisėtvarkos komitetas
Komiteto darbo grupių posėdžiai      Teisės ir teisėtvarkos komitetas
Komiteto darbo planai      Europos reikalų komitetas
Komiteto darbo planai      Audito komitetas
Komiteto darbo planai      Informacinės visuomenės plėtros komitetas
Komiteto darbo planai      Teisės ir teisėtvarkos komitetas
Komiteto darbo planai      Teisės ir teisėtvarkos komitetas
Komiteto darbo planai      Europos reikalų komitetas
Komiteto darbo planai ir ataskaitos      Biudžeto ir finansų komitetas
Komiteto dokumentų paieška      Sveikatos reikalų komitetas
Komiteto dokumentų paieška      Sveikatos reikalų komitetas
Komiteto fotoalbumas      Audito komitetas
Komiteto fotoalbumas      Europos reikalų komitetas
Komiteto išvadų rengėjų organizuojami klausymai      Biudžeto ir finansų komitetas
Komiteto klausymai      Teisės ir teisėtvarkos komitetas
Komiteto klausymai      Biudžeto ir finansų komitetas
Komiteto klausymų darbotvarkės      Teisės ir teisėtvarkos komitetas
Komiteto kuruojamos temos      Informacinės visuomenės plėtros komitetas
Komiteto narių ataskaitos      Komiteto bei komiteto narių ataskaitos
Komiteto narių ataskaitos      Europos reikalų komitetas
Komiteto narių darbas Komitete      Biudžeto ir finansų komitetas
KOMITETO NARIŲ KURUOJAMOS SRITYS      Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas
Komiteto narių kuruojamos veiklos sritys      Kaimo reikalų komitetas
Komiteto narių kuruojamos veiklos sritys      Kita informacija
Komiteto narių straipsniai      Kaimo reikalų komitetas
Komiteto organizuojami renginiai      Europos reikalų komitetas
Komiteto posėdžiai      Valstybės tarnautojų profesinė sąjunga
Komiteto posėdžiams pateikiama informacija      2008 metai
Komiteto posėdžių darbotvarkės      Europos reikalų komitetas
Komiteto posėdžių darbotvarkės      Biudžeto ir finansų komitetas
Komiteto posėdžių darbotvarkės      Informacinės visuomenės plėtros komitetas
Komiteto posėdžių darbotvarkės      Teisės ir teisėtvarkos komitetas
Komiteto posėdžių darbotvarkės      Europos reikalų komitetas
Komiteto posėdžių darbotvarkės, susitikimai      Teisės ir teisėtvarkos komitetas
Komiteto posėdžių protokolai      Europos reikalų komitetas
Komiteto posėdžių protokolai      Aplinkos apsaugos komitetas
Komiteto posėdžių protokolai      Kita informacija
Komiteto posėdžių protokolai      Kita informacija
Komiteto posėdžių protokolai      Europos reikalų komitetas
Komiteto posėdžių protokolai      Informacinės visuomenės plėtros komitetas
Komiteto pranešimai žiniasklaidai      Europos reikalų komitetas
Komiteto renginiai      Informacinės visuomenės plėtros komitetas
Komiteto vykdoma parlamentinė kontrolė      Europos reikalų komitetas
     Komitetai
Komitetų ir komisijų posėdžių darbotvarkės      Iš komitetų, komisijų
Kompiuterija      Kovas
Kompiuterių ir monitorių pirkimo dokumentai      Dokumentai
Komunikacija su visuomene      Kompetencijų modelis
Koncertai      KULTŪRINĖ VEIKLA
KONFERENCIJA "Baltijos kelias - kelias į laisvę"      Baltijos keliui - 20 (2009 m.)
Konferencija "Elektroninių ryšių tinklų ir informacijos saugumo iššūkiai"      Konferencijos, seminarai ir kiti renginiai
Konferencija "Informacijos, žinių ar kūrybinė visuomenė?"      Konferencijos, seminarai ir kiti renginiai
Konferencija "Internetas - dabartis ir ateitis"      Konferencijos, seminarai ir kiti renginiai
Konferencija „Lietuva kelyje į tarptautinį pripažinimą“      Atkurtos Lietuvos atnaujintų diplomatinių santykių su užsienio šalimis minėjimo renginiai
Konferencija "Šeima besikeičiančioje visuomenėje"      Šeimos ir vaiko reikalų komisija
Konferencija “Šeimos politika ir vaiko gerovė”.      Foto galerija
Konferencija-diskusija "BŪTI AR NEBŪTI: Operatyvinės veiklos įstatymo vieta Lietuvos teisinėje sistemoje"      Konferencijos
Konferencija-minėjimas, skirtas Laisvės gynėjo, pasieniečio Gintaro Žagunio 20-osioms žūties metinėms (2011-05-20)      Gegužės 19 d. – Laisvės gynėjo, pasieniečio Gintaro Žagunio žūties metinės
Konferencija-minėjimas „Tiesos žodis – kelias į laisvę: 1972–1988 m. Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika      Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos leidybos pradžiai – 40
Konferencijoje skaityti pranešimai      Lyčių lygybė Lietuvos savivaldybėse. Baigiamoji konferencija Vilniuje 2005 m. sausio 25 d.
Konferencijos      Naujienos, veikla
Konferencijos      Seminarai
Konferencijos      Operatyvinės veiklos parlamentinės kontrolės komisija
Konferencijos      Renginiai, veikla
Konferencijos      Konferencijos ir kiti renginiai
Konferencijos      Veikla
Konferencijos      Ekonomikos komitetas
Konferencijos      Renginiai
KONFERENCIJOS, DISKUSIJOS      Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas
Konferencijos, diskusijos      Kita informacija
Konferencijos, forumai, seminarai      Veikla
Konferencijos ir kiti renginiai      Narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisija
Konferencijos metu gauti pasiūlymai      Nacionalinė konferencija "Žmogaus teisės Lietuvoje: situacijos įvertinimas ir veiksmų planas" (2002m. birželio 18-19d., Vilnius)
Konferencijos „Muziejai XXI amžiuje“ pranešimai      2007 metai
Konferencijos nuotraukos      2014 m. lapkričio 27 d. konferencija "Efektyvus valstybės informacinių išteklių naudojimas: debesų kompiuterijos sprendimai"
Konferencijos pranešimai      Emigracija iš Lietuvos
Konferencijos programa      Nacionalinė konferencija "Žmogaus teisės Lietuvoje: situacijos įvertinimas ir veiksmų planas" (2002m. birželio 18-19d., Vilnius)
Konferencijos, seminarai      Sveikatos reikalų komitetas
Konferencijos, seminarai      Visuomenės plėtros, reprodukcinės sveikatos ir teisių parlamentinė grupė
Konferencijos, seminarai      Antikorupcijos komisija
Konferencijos, seminarai ir kiti renginiai      Kaimo reikalų komitetas
Konferencijos, seminarai ir kiti renginiai      Informacinės visuomenės plėtros komitetas
Konferencijos, seminarai ir kiti renginiai      Kaimo reikalų komitetas
Konferencijos, seminarai ir kiti renginiai      Kita informacija
Konferencijos, seminarai ir kiti renginiai      Kaimo reikalų komitetas
Konferencijos, seminarai ir kiti renginiai      Europos reikalų komitetas
Konferencijos, seminarai, renginiai      AKTUALIJOS
Konferencijos, seminarai, susitikimai      Jaunimo ir sporto reikalų komisija
Konferencijos, seminarai, susitikimai      Verslo ir užimtumo komisija
Konferencijos, seminarai, susitikimai      Jaunimo ir sporto reikalų komisija
Konferencijos, seminarai, susitikimai      Jūrinių ir žuvininkystės reikalų komisija
Konferencijos, susitikimai      Šeimos ir vaiko reikalų komisija
Konferencijos, susitikimai, diskusijos      Operatyvinės veiklos parlamentinės kontrolės komisija
KONFERENCIJOS „VIEŠASIS INTERESAS IR JO GYNIMAS" MEDŽIAGA      Žmogaus teisių komitetas
Konferencijų medžiaga      Audito komitetas
Konferencijų, minėjimų medžiaga      Istorinės atminties renginiai (parodos, konferencijos ir kt.)
Konferencijų pranešimai      Konferencijos
Konkursai      Valstybinė kultūros paveldo komisija
Konkursai į valstybės tarnybą Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijoje      KONKURSAI IR ATRANKOS Į LAISVAS PAREIGAS
KONKURSAI IR ATRANKOS Į LAISVAS PAREIGAS      Kita informacija
Konkurso “Balsavimo internetu informacinės sistemos sukūrimo ir įdiegimo bei saugos politiką įgyvendinančių dokumentų parengimo paslaugų pirkimo” paskelbimo pagrįstumo problema      Parlamentinė kontrolė
Konkurso "Lietuva ir aš" renginio vaizdo medžiaga      Šalies mokinių konkursas „Lietuva ir aš“
Konkurso nuostatai      Šalies mokinių konkursas „Lietuva ir aš“
Konstitucijos komisija      Komisijos
Konstitucijos komisija      Komisijos
Konstitucijos komisija      Steigiamojo Seimo nuolatinės komisijos
Konsultacijos dėl Elektroninio parašo įstatymo pataisų      Informacinės visuomenės plėtros komitetas
KONTAKTAI      Vytautas Landsbergis
Kontaktai      Kraštų lietuvių bendruomenės
Kontaktai      Operatyvinės veiklos parlamentinės kontrolės komisija
Kontaktai      Alfredas PEKELIŪNAS
Kontaktai      Dešinės pusės rubrikos
KONTAKTAI      Vidmantas POVILIONIS
KONTAKTAI      Saulius PEČELIŪNAS
Kontaktai      Saulius BUCEVIČIUS
Kontaktai      2010 metų renginiai
Kontaktai      Remigijus ŽEMAITAITIS
Kontaktai      Valstybės Nepriklausomybės stipendija
Kontaktai      Andrius MAZURONIS
Kontaktai      Kęstas KOMSKIS
Kontaktai      Struktūra ir kontaktai
Kontaktai      Baltijos kelias
1989–2016
Kontaktai      Dailis Alfonsas BARAKAUSKAS
KONTAKTAI      Jonas ŠIMĖNAS
KONTAKTAI      Emanuelis ZINGERIS
Kontaktai      Remigijus AČAS
KONTAKTAI      Arvydas ANUŠAUSKAS
KONTAKTAI      Virgilijus Juozas ČEPAITIS
Kontaktai      Susitikimai su gyventojais, renginiai, forumai
KONTAKTAI      Povilas GYLYS
KONTAKTAI      Algis STRELČIŪNAS
Kontaktai      Kęstutis GRINIUS
Kontaktai      Kovo 11-oji – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena
Kontaktai      Kazimieras UOKA
Kontaktai      Parlamentinių tyrimų departamentas
Kontaktai      Pasipriešinimo okupaciniams režimams dalyvių ir nuo okupacijų nukentėjusių asmenų teisių ir reikalų komisija
Kontaktai      Laima MOGENIENĖ
Koordinacinės darbo grupės posėdžiai      Pasirengimas pirmininkavimui ES
KORĖJA      Valstybės
KORĖJOS RESPUBLIKA      2004 - 2008 m. ataskaitos
KOSTA RIKA      Valstybės
Kova už Lietuvos Nepriklausomybę (1940–1990)      Lietuvos valstybingumo raida
Kovas      2006 metai
Kovas      2009 metai
Kovas      2008 metai
Kovas      2007 metai
Kovas      2006 metų pranešimai spaudai
Kovo 11-oji – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena      AKTUALIJOS
Kovo 11-osios Nepriklausomybės Akto signataro Česlovo Vytauto Stankevičiaus asmeninio archyvo fondas      Archyvo fondai
Krakow High Level Democracy Meeting, 2-4 July, 2010      PARLIAMENTARY FORUM OF CoD
Krašto apsaugos komisija      Steigiamojo Seimo nuolatinės komisijos
Krašto atstatymo komisija      Steigiamojo Seimo nuolatinės komisijos
Kraštų lietuvių bendruomenės      Pasaulio lietuvių bendruomenė
Kreipimaisi į valstybės institucijas      Parlamentinė veikla
Kreipimosi tvarka      Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba
Krikščionių demokratų frakcija      Frakcijos
Krikščionių partijos frakcija      Frakcijos
Kriminalinės žvalgybos parlamentinės kontrolės komisija      Komisijos
KROATIJA      2000 - 2004 m. ataskaitos
KROATIJA      Valstybės
KTU atliktas visuotinio kompiuterinio raštingumo tyimas      Parlamentinė kontrolė
KUBA      Valstybės
KULTŪRINĖ VEIKLA      Vytautas Landsbergis
Kūrybiškumas ir inovacijos 2009 (2009-06-26)      Komiteto renginiai
Kurortų ir kurortinių teritorijų parlamentinė grupė      Parlamentinės grupės
Kuruojamos veiklos sritys      Kita informacija
Kuruojamos veiklos sritys      Renginiai, susitikimai, kita informacija
KUVEITAS      2000 - 2004 m. ataskaitos
Kvalifikacijos tobulinimo (stažuočių) 2008 m. ataskaitos      Kvalifikacijos tobulinimo užsienyje ataskaitos
Kvalifikacijos tobulinimo užsienyje 2010 m. ataskaitos      Kvalifikacijos tobulinimo užsienyje ataskaitos
Kvalifikacijos tobulinimo užsienyje 2011 m. ataskaitos      Kvalifikacijos tobulinimo užsienyje ataskaitos
Kvalifikacijos tobulinimo užsienyje 2012 m. ataskaitos      Kvalifikacijos tobulinimo užsienyje ataskaitos
Kvalifikacijos tobulinimo užsienyje 2014 m. ataskaitos      Kvalifikacijos tobulinimo užsienyje ataskaitos
Kvalifikacijos tobulinimo užsienyje 2015 m. ataskaitos      Kvalifikacijos tobulinimo užsienyje ataskaitos
Kvalifikacijos tobulinimo užsienyje 2016 m. ataskaitos      Kvalifikacijos tobulinimo užsienyje ataskaitos

 
© Seimo kanceliarija
Į PRADŽIĄ NAUJIENOS RODYKLĖ KONTAKTAI PAIEŠKA SVETAINĖS ŽEMĖLAPIS