Lietuvos Respublikos Seimas

2004 m. kovo 1-2 dienomis LR Seimo Aplinkos apsaugos komitetas kartu su Europos Komisijos Generalinio plėtros direktorato Techninės pagalbos informacijos keitimosi biuru (TAIEX)  Vilniuje surengė seminarą 
“Vandens išteklių valdymas : Upių baseinų valdymas Baltijos regione”.

The Technical Assistance Information Exchange Office (TAIEX) of European Commission's DG Enlargement 
and the Seimas of the Republic of Lithuania on 1-2 March 2004 in Vilnius hold a seminar 
“Management of Water Resources: River Basin Management in the Baltic Region”

Darbotvarkė
  Agenda

Dalyvių sąrašas 
List of participants

Nuotraukos
Photos

TV laida 
 Video

Pranešimai / Presentations :

Mr. Patrick MURPHY, Head of Unit, DG ENV    

Priorities for Water Policy in the EU. Enlargement, Implementation and Integration

The challenge of the Water Framework Directive Implementation

The proposal of the European Commission on a directive on ground water protection
Mr. Kaj FORSIUS, Professional Secretary, HELCOM Secretariat The Helsinki Convention on the Protection of the Marine Environment of the Baltic Sea Area
Ms. Elisabeth HOSNER, Ministry of Agriculture, Forestry, Environment and Water Management, Austria The Urban Waste Water Treatment Directive - its implementation and challenges
Ms. Bitte ERLANDSSON, Head of Division , National Food Administration, Sweden The Drinking Water Directive
p. Raimondas SAKALAUSKAS, Lietuvos Aplinkos ministerijos Aplinkos kokybės departamento direktoriaus pavaduotojas Lietuvos veiksmai įgyvendinant Bendrąją vandens politikos direktyvą

p. Aldona MARGERIENĖ,, Lietuvos Aplinkos apsaugos agentūra

Daugiašalis upių baseinų valdymas: Baltijos jūros regiono šalių bendradarbiavimas

Rasa Matusevičiūtė, LRS AAK patarėja
tel. (370) 52 396 190