Seminaras, skirtas direktyvos dėl erdvinės informacijos
 infrastruktūros sukūrimo Bendrijoje (INSPIRE) pristatymui
2006 kovo 2 d. (vaizdo įrašas)
 

Kovo 2 dieną LRS Aplinkos apsaugos komitetas kartu su Informacinės visuomenės komitetu, Aplinkos ministerija ir Nacionaline žemės tarnyba surengė seminarą, skirtą direktyvos dėl erdvinės informacijos infrastruktūros sukūrimo Bendrijoje (INSPIRE) pristatymui.

INSPIRE yra Europos Parlamento ir Tarybos direktyva, sukurianti Bendrijos geografinės informacijos infrastruktūrą. Ja sukuriama teisinė bazė geografinės informacijos infrastruktūros Europoje kūrimui ir veikimui, kad būtų galima suformuluoti, įgyvendinti, stebėti ir vertinti įvairių sričių Bendrijos politiką visais lygiais ir teikti visuomenei informaciją. Pagrindinis INSPIRE tikslas – mažinti kliūtis valdžios institucijoms dalintis duomenimis, ypač aplinkosaugos srityje, bei teikti daugiau ir geresnių geografinių duomenų Bendrijos politikos formavimui ir jos įgyvendinimui valstybėse narėse visais lygiais. INSPIRE infrastruktūra pirmiausia skiriama aplinkosaugos politikai, tačiau ji gali būti naudojama ir kituose sektoriuose bei ateityje gali būti atitinkamai išplėstas jos taikymas.

Seminare pranešimą tema Pagrindiniai INSPIRE principai, šiandienos problematika dėl duomenų nesuderinamumo, direktyvos priėmimo tikslai, dalyvaujančios institucijos ir naudos gavėjai” perskaitė Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kadastrų ir geodezijos departamento direktorius Saulius Urbanas
(vaizdo įrašas)  (skaidrės ppt)

Aplinkos ministerijos Informacijos valdymo skyriaus vedėjo Aido Gudaičio pranešimas INSPIRE direktyvos turinys, aprėpiamos sritys, pagrindiniai derybiniai klausimai, numatomas direktyvos priėmimo grafikas” (vaizdo įrašas) (skaidrės ppt)

Pranešimas “INSPIRE įgyvendinimo Lietuvoje perspektyvos, direktyvos poveikis Lietuvos viešajam ir privačiam sektoriui, visuomenės ir viešojo sektoriaus prieinamumo prie erdvinės informacijos bei informacijos sistemų finansavimo klausimai” (Saulius Urbanas, Nacionalinė žemės tarnyba) (vaizdo įrašas) (skaidrės ppt)

"Geoinformatikos (GIS) verslo plėtra" Pranešėjas UAB “Hnit-Baltic Geoinfoservisas” direktorius Linas Gipiškis (vaizdo įrašas) (skaidrės ppt)

Diskusijų vaizdo įrašas


Valentinas Mazuronis, Saulius Urbanas Valentinas Mazuronis, Saulius Urbanas, Aidas Gudaitis INSPIRE seminaro dalyviai
Vikroras Rinkevičius, INSPIRE seminaro dalyviai INSPIRE seminaro dalyviai Viktoras Rinkevičius
INSPRE seminaro dalyviai Valentinas Mazuronis, Saulius Urbanas Linas Gipiškis

Aplinkos apsaugos komitetas             AAK renginiai          AAK spaudos konferencijos          AAK nuotraukos             


Naujausi pakeitimai 2006 kovo 2 d.
Rasa Liucija Matusevičiūtė