Laikinoji Seimo narių grupė "Už lygybę" 

EN  FR
 Vardas, pavardėPareigos
Vytenis Povilas
ANDRIUKAITIS
Narys: 2010-05-11–2012-11-16
Vytautas
GAPŠYS
Narys: 2010-05-11–2012-11-16
Dalia
KUODYTĖ
Narė: 2010-05-11–2012-11-16
Eligijus
MASIULIS
Narys: 2010-05-11–2012-11-16
Donalda
MEIŽELYTĖ
Narė: 2010-05-11–2012-11-16
Marija Aušrinė
PAVILIONIENĖ
Pirmininkė: 2010-05-11–2012-11-16
Julius
SABATAUSKAS
Narys: 2010-05-11–2012-11-16
Algirdas
SYSAS
Narys: 2010-05-11–2012-11-16
Ona
VALIUKEVIČIŪTĖ
Narė: 2010-05-11–2012-11-16
Birutė
VĖSAITĖ
Narė: 2010-05-11–2012-11-16
Rokas
ŽILINSKAS
Narys: 2010-05-11–2012-11-16

Apie grupę:

Tikslas - siekti, kad Seime ir Lietuvos visuomenėje būtų gerbiama ir įgyvendinama lygių galimybių politika ir Lietuvos piliečiai nebūtų diskriminuojami dėl rasės, etninės priklausomybės, tautybės, kalbos, lyties, lytinės orientacijos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, religijos, negalios.

Uždaviniai:

• Rengti ir svarstyti įstatymų ir kitų teisės aktų projektus ir siūlymus žmogaus teisių, lygių galimybių ir nediskriminavimo klausimais.

• Teikti valstybės institucijoms, organizacijoms rekomendacijas ir siūlymus žmogaus teisių, lygių galimybių ir nediskriminavimo klausimais.

• Dalyvauti kuriant ir įgyvendinant Lygių galimybių politiką Lietuvoje, stebėti jos įgyvendinimą.

• Skatinti visuomenės dalyvavimą formuojant ir įgyvendinant lygių galimybių politiką Lietuvoje.

• Skatinti švietimo sklaidą Lietuvoje žmogaus teisių, lygių galimybių ir nediskriminavimo klausimais.

• Plėtoti tarpparlamentinį bendradarbiavimą žmogaus teisių, lygių galimybių srityse.Pranešimai
Susitikimai
Sprendimai
Nuorodos


© Seimo kanceliarija
Į PRADŽIĄ