Kalbos 

EN  FR
Seimo Pirmininkės Irenos Degutienės kalba, pasakyta 31-ojoje Baltijos Asamblėjos sesijoje
Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkės Irenos Degutienės kalba, pasakyta konferencijoje „Lietuvos konstitucingumo raida“, skirtoje Lietuvos Respublikos Konstitucijos 20-mečiui paminėti
Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkės Irenos Degutienės kalba, pasakyta Tarptautinėje konferencijoje „Europos konstitucinio palikimo standartai“
Seimo Pirmininkės Irenos Degutienės kalba, pasakyta Konstitucijos dienos minėjime Tauragėje
Seimo Pirmininkės Irenos Degutienės kalba, pasakyta Seime surengtoje konferencijoje „Lietuvos valstybės atkūrimo darbai“
Seimo Pirmininkės I. Degutienės sveikinimas Valstybės – Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo – dienos proga
Seimo Pirmininkės Irenos Degutienės kalba, pasakyta NATO Parlamentinės Asamblėjos seminare „Rytų partneriai: šiuolaikiniai iššūkiai ir ateities perspektyvos“
Seimo Pirmininkės Irenos Degutienės kalba, pasakyta vėliavų pakėlimo ceremonijoje Nepriklausomybės aikštėje, minint Gedulo ir vilties dieną
Seimo Pirmininkės Irenos Degutienės kalba, pasakyta Kaune, Romo Kalantos 40-ųjų žūties metinių minėjime
Seimo Pirmininkės Irenos Degutienės kalba, pasakyta Parlamentinio demokratijos forumo tarptautinėje konferencijoje „Parlamentarų vaidmuo stiprinant Rytų Europos demokratines valstybes: kelias į demokratinę visuomenę“
Seimo Pirmininkės Irenos Degutienės kalba, pasakyta Nepriklausomybės aikštėje Vilniuje, Laisvės gynėjų dienai skirtoje vėliavų pakėlimo ceremonijoje
Seimo Pirmininkės Irenos Degutienės kalba, pasakyta iškilmingame Seimo minėjime, skirtame Laisvės gynėjų dienai
Seimo Pirmininkės Irenos Degutienės kalba, pasakyta Lietuvos vėliavos dienos paminėjimo ir vėliavos pakėlimo Gedimino kalno pilies bokšte ceremonijoje
Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkės Irenos Degutienės Kalėdinis sveikinimas Lietuvos žmonėms
Seimo Pirmininkės Irenos Degutienės sveikinimo kalba, pasakyta Baltijos Asamblėjos veiklos 20-mečiui skirtoje 30-ojoje BA sesijoje Taline
Seimo Pirmininkės sveikinimo žodis Frankofonijos Parlamentinės asamblėjos Europos regiono metinėje sesijoje
Seimo Pirmininkės Irenos Degutienės kalba, pasakyta per vienuoliktuosius nacionalinius maldos pusryčius Seime
Seimo Pirmininkės Irenos Degutienės kalba, pasakyta Aukštųjų Panerių memoriale, minint Lietuvos žydų genocido dieną
Seimo Pirmininkės Irenos Degutienės kalba „Nauji iššūkiai tarptautiniams santykiams: ar turime atsakymą?“, pasakyta JAV surengtame Demokratijų bendrijų parlamentiniame forume
Seimo Pirmininkės Irenos Degutienės sveikinimo kalba prasidėjusios rudens sesijos proga
Seimo Pirmininkės Irenos Degutienės kalba, pasakyta tarptautinėje konferencijoje „SSRS ir Vokietijos karo pradžia Baltijos šalyse 1941 metais“
Seimo Pirmininkės Irenos Degutienės kalba, pasakyta per Česlovo Milošo 100-ųjų gimimo metinių minėjimą Seimo plenariniame posėdyje
Seimo Pirmininkės Irenos Degutienės kalba, pasakyta minint 70-ąsias Rainių žudynių metines
Seimo Pirmininkės Irenos Degutienės kalba, pasakyta vėliavų pakėlimo ceremonijoje Nepriklausomybės aikštėje
Seimo Pirmininkės Irenos Degutienės kalba iškilmingame Seimo minėjime, skirtame Laisvės gynimo ir didžiųjų netekčių atminimui
Seimo Pirmininkės Irenos Degutienės kalba, pasakyta Konferencijoje, skirtoje pasieniečio Gintaro Žagunio žūties 20-osioms metinėms
Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkės Irenos Degutienės kalba, pasakyta minėjime, skirtame Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės dienai Darbėnuose
Seimo Pirmininkės Irenos Degutienės sveikinimas Lietuvos šeimoms tarptautinės šeimos dienos proga
Seimo Pirmininkės Irenos Degutienės kalba, pasakyta konferencijoje „Šiuolaikinis istorijos mokymas(is)“
Seimo Pirmininkės Irenos Degutienės kalba, pasakyta Taikos vėliavos iškėlimo ceremonijoje, skirtoje Pasaulinei kultūros dienai
Seimo Pirmininkės Irenos Degutienės sveikinimas Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos bendruomenei 50-mečio proga
Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkės Irenos Degutienės sveikinimo žodis trišalėje Lietuvos, Lenkijos ir Ukrainos Asamblėjoje
Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkės Irenos Degutienės kalba, pasakyta Vilniuje, Nepriklausomybės aikštėje, Nepriklausomybės atkūrimo dienai skirtose valstybės vėliavos pakėlimo iškilmėse
Seimo Pirmininkės Irenos Degutienės kalba, pasakyta iškilmingame Seimo minėjime, skirtame Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai
Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkės Irenos Degutienės sveikinimas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos proga
Seimas susirinko į eilinę VI (pavasario) sesiją: Seimo Pirmininkės Irenos Degutienės sveikinimo kalba
Seimo Pirmininkės Irenos Degutienės sveikinimas Vasario 16-osios – Lietuvos Valstybės atkūrimo dienos proga
Seimo Pirmininkės Irenos Degutienės kalba, pasakyta Azerbaidžano ir Lietuvos verslo forumo atidaryme
Seimo Pirmininkės Irenos Degutienės kalba, pasakyta priimant iškilmingą karių rikiuotę, skirtą Krašto apsaugos savanorių pajėgų įkūrimo 20-mečiui, Nepriklausomybės aikštėje (2011 01 17)
Seimo Pirmininkės Irenos Degutienės kalba, pasakyta Valstybės gynėjams skirtos atminimo lentos atidengime prie Seimo
Seimo Pirmininkės Irenos Degutienės kalba, pasakyta valstybės vėliavų pakėlimo ceremonijoje, skirtoje Sausio 13-osios dvidešimtmečiui
Seimo Pirmininkės Irenos Degutienės kalba, pasakyta Valstybės gynėjų konferencijoje „Aukščiausioji taryba – paskutinioji barikada“
Seimo Pirmininkės Irenos Degutienės sveikinimas Šventų Kalėdų ir artėjančių Naujųjų metų proga
Seimo Pirmininkės Irenos Degutienės kalba, pasakyta dešimtuosiuose Nacionaliniuose maldos pusryčiuose
Seimo Pirmininkės Irenos Degutienės įžanginis žodis, pasakytas pradedant kalbininko Jono Jablonskio 150-ųjų gimimo metinių paminėjimą
Seimo Pirmininkės Irenos Degutienės kalba, pasakyta tarptautinėje konferencijoje „Krizės poveikis užimtumui Baltijos valstybėse“
Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkės Irenos Degutienės kalba, pasakyta Konstitucijos dienos minėjime Lietuvos Respublikos Konstituciniame teisme
Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkės Irenos Degutienės kalba, pasakyta Baltijos Asamblėjos 29-ojoje sesijoje Rygoje (2010 10 22)
Helsinkio proceso pradžia bei jo įtaka Rytų Europai ir Lietuvos pirmininkavimo ESBO 2011 metais pristatymas: Seimo Pirmininkės I.Degutienės kalba
Seimo Pirmininkės Irenos Degutienės kalba, pasakyta trišalėje Lietuvos, Lenkijos ir Ukrainos parlamentų asamblėjoje energetinio saugumo klausimais (2010 10 08)
Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkės Irenos Degutienės įvadinė kalba, pasakyta trišalėje Lietuvos, Lenkijos ir Ukrainos parlamentų Asamblėjoje (2010 10 08)
Seimo Pirmininkės Irenos Degutienės įžanginė kalba, pasakyta Seime minint Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos rezoliucijos „Dėl padėties Baltijos valstybėse, minint dvidešimtąsias jų prievartinės inkorporacijos į Sovietų Sąjungą metines“ 50-metį
Seimo Pirmininkės Irenos Degutienės kalba, pasakyta iškilmingame Lietuvos žydų genocido dienos minėjime Paneriuose (2010 09 21)
Seimo Pirmininkės Irenos Degutienės kalba, pasakyta pradedant 2008-2012 Seimo V (rudens) sesiją 2010-09-10
Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkės Irenos Degutienės kalba, pasakyta Medininkuose, minint Medininkų pasienio posto tragedijos 19-ąsias metines
Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkės Irenos Degutienės kalba, pasakyta Durbės mūšio 750-ųjų metinių minėjime
Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkės Irenos Degutienės kalba, pasakyta susitikime su Lietuvoje nereziduojančiais ambasadoriais
Seimo Pirmininkės Irenos Degutienės įžanginis žodis, pasakytas pradedant Seimo posėdį „Prezidentą Algirdą Mykolą Brazauską palydint“
Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkės Irenos Degutienės kalba, pasakyta sveikinant tarptautinę konferenciją „1940 m. Baltijos šalyse: geležinė uždanga nusileidžia“
Seimo Pirmininkės Irenos Degutienės kalba, pasakyta Varėnos rajone, Aleksandro Barausko žūties ir Lietuvos okupacijos pradžios metinių minėjime
Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkės Irenos Degutienės kalba, pasakyta iškilmingoje vėliavų pakėlimo ceremonijoje, skirtoje Gedulo ir vilties dienai
Seimo Pirmininkės Irenos Degutienės kalba, pasakyta Tarptautinės vaikų gynimo dienos proga
Seimo Pirmininkės I.Degutienės įžanginė kalba, pasakyta Šiaurės ir Baltijos valstybių parlamentų vadovų susitikime su JAV Atstovų Rūmų pirmininke Nense Pelosi
Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkės Irenos Degutienės kalba, pasakyta Strateginių ir Tarptautinių studijų centro (CSIS) diskusijoje „JAV ir Šiaurės Baltijos valstybių partnerystės stiprinimas: parlamentinės perspektyvos“
Seimo Pirmininkės Irenos Degutienės pasisakymas ES šalių parlamento vadovų konferencijoje dėl ES bendrosios saugumo ir gynybos politikos parlamentinės kontrolės
Seimo Pirmininkės Irenos Degutienės pasisakymas ES šalių parlamentų vadovų konferencijoje
Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkės Irenos Degutienės kalba, pasakyta 2010 metų gegužės 10 dieną Europos studijų centro konferencijoje „Baltijos laisvė: ateinantys 20 metų“
Seimas tylos minute pagerbė Lenkijos Prezidento Lecho Kačynskio ir kitų žuvusiųjų per aviakatastrofą atminimą
Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkės Irenos Degutienės kalba, pasakyta „Gyvųjų maršo“ renginyje Paneriuose
Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkės Irenos Degutienės kalba, pasakyta Valstybės kontrolės atkūrimo 20-mečiui skirtame minėjime
Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkės Irenos Degutienės kalba, pasakyta Demokratijų Bendrijos parlamentinio forumo steigiamajame susitikime
Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkės Irenos Degutienės kalba, pasakyta iškilmingoje Vėliavų pakėlimo ceremonijoje, skirtoje Nepriklausomybės atkūrimo dienai
Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkės Irenos Degutienės sveikinimas Kovo 11-osios – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos dvidešimtmečio proga
Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkės Irenos Degutienės kalba, pasakyta Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dvidešimtmečiui skirtame susitikime su Nepriklausomybės Akto signatarais ir svečiais
Seimo Pirmininkės Irenos Degutienės sveikinimo kalba, pasakyta Seimo pavasario sesijos pradžios proga
Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkės Irenos Degutienės sveikinimo žodis, pasakytas konferencijoje „Laisvė ir atsakomybė: ekonomikos ir politikos pagrindai „Caritas in veritate“ šviesoje”
Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkės Irenos Degutienės kalba, pasakyta konferencijoje „Vietos savivalda ir bendruomenės Lietuvoje“
Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkės Irenos Degutienės kalba, pasakyta pradedant konferenciją „Lietuvos Rytų politika: ar turime savo viziją?“
Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkės Irenos Degutienės kalba, pasakyta Krašto apsaugos savanorių pajėgų įkūrimo 19-ųjų metinių minėjime
Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkės Irenos Degutienės kalba, pasakyta Valstybės vėliavos pakėlimo ceremonijoje Nepriklausomybės aikštėje prie Lietuvos Respublikos Seimo rūmų
Seimo Pirmininkės Irenos Degutienės kalba, pasakyta 2010 metų Sausio 13-ąją iškilmingame Seimo posėdyje, skirtame Laisvės gynėjų dienai paminėti
Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkės Irenos Degutienės kalba, pasakyta konferencijoje Parlamento gynyba 1991 metais
Seimo Pirmininkės Irenos Degutienės kalba, pasakyta 28-osios Baltijos Asamblėjos sesijos atidarymo proga
Seimo Pirmininkės Irenos Degutienės kalba, pasakyta Seimo pirmųjų darbo metų sukakties proga
Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkės Irenos Degutienės sveikinimo žodis, pasakytas Bažnytinio paveldo muziejaus atidarymo ceremonijos metu
Seimo Pirmininkės Irenos Degutienės kalba, pasakyta Pasaulinės baltosios lazdelės dienos proga
Seimo Pirmininkės Irenos Degutienės sveikinimo kalba konferencijoje „Europa 70 metų po Molotovo-Ribentropo pakto“
Seimo Pirmininkės Irenos Degutienės kalba, pasakyta atidengiant Jurgos Ivanauskaitės atminimui skirtą skulptūrą
Seimo Pirmininkės Irenos Degutienės kalba Lietuvos žydų genocido aukų pagerbime Aukštųjų Panerių memoriale
Kandidatės į Seimo Pirmininkus Irenos Degutienės kalba Seime 2009 m. rugsėjo 17 d.


© Seimo kanceliarija
Į PRADŽIĄ