Žmogaus teisių komitetas 

EN  FR

Žmogaus teisių komitetas (2008-11-17–2012-11-16)


 Vardas, pavardėPareigos
Česlovas
JURŠĖNAS
Komiteto narys: 2009-08-01–2012-11-16
Dalia
KUODYTĖ
Komiteto narė: 2009-08-01–2012-11-16
Evaldas
LEMENTAUSKAS
Komiteto narys: 2011-04-21–2012-11-16
Arminas
LYDEKA
Komiteto narys: 2008-11-18–2008-11-19
Komiteto pirmininkas: 2009-08-01–2012-11-16
Michal
MACKEVIČ
Komiteto narys: 2008-11-18–2008-11-19
Auksutė
RAMANAUSKAITĖ-SKOKAUSKIENĖ
Komiteto narė: 2009-08-01–2012-11-16
Rūta
RUTKELYTĖ
Komiteto narė: 2008-11-20–2008-12-10
Valerijus
SIMULIK
Komiteto pirmininko pavaduotojas: 2009-08-01–2012-11-16
Ona
VALIUKEVIČIŪTĖ
Komiteto narė: 2009-08-01–2012-11-16
Mantas
VARAŠKA
Komiteto narys: 2009-08-01–2012-11-16


Žmogaus teisių komiteto veiklos kryptys:

1) rengti ir svarstyti įstatymų bei kitų teisės aktų projektus bei pasiūlymus su piliečių teisių garantijomis ir Lietuvoje gyvenančių tautybių santykių reguliavimu susijusiais klausimais;

2) teikti ministerijoms, valstybės institucijoms ir kitoms organizacijoms, Seimo komitetams rekomendacijas ir pasiūlymus piliečių teisių gynimo bei tautybių santykių gerinimo klausimais;

3) nustatyta tvarka teikti pasiūlymus dėl Seimo kontrolierių įstaigos struktūros, etatų ir finansavimo;

4) svarstyti Seimui adresuojamus skundus, atsiliepimus ir pasiūlymus dėl Seimo kontrolierių darbo;

5) prireikus rengti nepasitikėjimo Seimo kontrolieriumi nutarimo projektą ir teikti jį svarstyti Seimui, svarstyti ir teikti Seimui išvadas dėl nutarimų projektų, kuriuos parengia kiti Seimo komitetai;

6) svarstyti Seimo kontrolieriaus pateiktą medžiagą apie ministrų ar kitų Seimui atskaitingų pareigūnų padarytus įstatymų pažeidimus ir pateikti savo išvadą Seimui svarstyti;

7) svarstyti ir rengti įstatymų bei kitų teisės aktų, susijusių su užsienyje gyvenančių lietuvių reikalais, projektus;

8) atlikti institucijų, sprendžiančių žmogaus ir piliečio teisių užtikrinimo klausimus, parlamentinę kontrolę.

Lietuvos Respublikos Seimo Statutas, 70 straipsnisDarbotvarkės
KONFERENCIJOS „VIEŠASIS INTERESAS IR JO GYNIMAS" MEDŽIAGA
Apie posėdžius
Ataskaitos
Darbo planai
Parlamentinė kontrolė
Renginiai, susitikimai
Teisės aktų projektų svarstymas


© Seimo kanceliarija
Į PRADŽIĄ