Kaimo reikalų komitetas 

EN  FR

Kaimo reikalų komitetas (2008-11-17–2012-11-16)


 Vardas, pavardėPareigos
Antanas
BAURA
Komiteto narys: 2009-08-01–2012-11-16
Jonas
JAGMINAS
Komiteto narys: 2009-08-01–2012-11-16
Ligitas
KERNAGIS
Komiteto narys: 2008-11-18–2010-03-29
Jonas
KONDROTAS
Komiteto narys: 2011-04-21–2012-11-16
Petras
LUOMANAS
Komiteto narys: 2008-11-18–2009-05-11
Bronius
PAUŽA
Komiteto narys: 2009-08-01–2012-11-16
Edmundas
PUPINIS
Komiteto narys: 2008-11-18–2008-11-19
Komiteto pirmininkas: 2009-08-01–2012-11-16
Jonas
RAMONAS
Komiteto narys: 2008-11-18–2010-03-29
Rūta
RUTKELYTĖ
Komiteto narė: 2009-05-12–2010-03-29
Komiteto narė: 2011-12-22–2012-11-16
Jonas
STANEVIČIUS
Komiteto narys: 2008-11-18–2008-11-19
Komiteto pirmininko pavaduotojas: 2009-08-01–2012-11-16
Kazys
STARKEVIČIUS
Komiteto narys: 2009-08-01–2012-11-16
Pranas
ŽEIMYS
Komiteto narys: 2010-03-30–2011-12-21


Kaimo reikalų komiteto veiklos kryptys:

1) rengti žemės ūkio ir maisto pramonės veiklą reglamentuojančių įstatymų bei kitų teisės aktų projektus ir teikti išvadas dėl komitetui nagrinėti perduotų projektų;

2) rengti ir nagrinėti pasiūlymus dėl Lietuvos agrarinės ir kaimo politikos formavimo, žemės ūkio mokslo ir mokymo krypčių nustatymo, tam reikalingų teisės aktų parengimo;

3) svarstyti ir teikti išvadas dėl Vyriausybės pateiktų įstatymų ir programų projektų, valstybės biudžeto projekto straipsnių, susijusių su žemės ūkio, maisto pramonės bei kaimo žmonių socialinių problemų sprendimu;

4) atlikti Lietuvos ūkį reglamentuojančių įstatymų projektų ekspertizę agrarinės ir kaimo politikos požiūriu ir teikti pasiūlymus bei išvadas;

5) atlikti žemės ūkio ir maisto pramonės institucijų parlamentinę kontrolę;

6) koordinuoti suinteresuotų valstybės institucijų ir kitų su kaimo reikalais susijusių žinybų, įstaigų bei organizacijų darbą rengiant žemės ūkio ir maisto pramonės sistemos veiklą reglamentuojančių įstatymų projektus.

Lietuvos Respublikos Seimo Statutas, 62 straipsnis

 

Laukiame Jūsų pastabų ir pasiūlymų

Tel.: 239 67 68Įstatymai ir kiti teisės aktai žemės ūkio ir kaimo plėtros klausimais
Komiteto narių kuruojamos veiklos sritys
Biuro darbuotojų kuruojamos veiklos sritys
Darbo planai ir ataskaitos
Darbotvarkės
Apie posėdžius
Parlamentinė kontrolė
Užsienio ryšiai
Konferencijos, seminarai ir kiti renginiai
Teisės aktų projektų svarstymas


© Seimo kanceliarija
Į PRADŽIĄ