Ekonomikos komitetas 

EN  FR

Ekonomikos komitetas (2008-11-17–2012-11-16)


 Vardas, pavardėPareigos
Vaidotas
BACEVIČIUS
Komiteto narys: 2009-08-01–2012-11-16
Bronius
BRADAUSKAS
Komiteto narys: 2008-11-18–2008-11-19
Dainius
BUDRYS
Komiteto narys: 2008-11-18–2008-11-19
Komiteto pirmininkas: 2009-08-01–2012-11-16
Kęstutis
DAUKŠYS
Komiteto narys: 2009-08-01–2012-11-16
Audrius
ENDZINAS
Komiteto narys: 2009-08-01–2012-11-16
Kazimieras
KUZMINSKAS
Komiteto narys: 2009-08-01–2012-11-16
Kęstutis
MASIULIS
Komiteto narys: 2011-03-15–2012-11-16
Jurgis
RAZMA
Komiteto narys: 2008-11-18–2010-11-03
Aleksandr
SACHARUK
Komiteto narys: 2011-03-15–2012-11-16
Rimantas
SINKEVIČIUS
Komiteto narys: 2009-08-01–2012-11-16
Viktor
USPASKICH
Komiteto narys: 2009-05-01–2009-06-15
Valdemaras
VALKIŪNAS
Komiteto narys: 2009-08-01–2012-11-16
Birutė
VĖSAITĖ
Komiteto narė: 2009-08-01–2012-11-16
Julius
VESELKA
Komiteto narys: 2008-11-18–2008-11-19
Komiteto pirmininko pavaduotojas: 2009-08-01–2012-11-16
Rokas
ŽILINSKAS
Komiteto narys: 2012-06-05–2012-11-16


Ekonomikos komiteto veiklos kryptys:

1) rengti ir nagrinėti įstatymų, kitų Seimo priimamų teisės aktų projektus ir pasiūlymus dėl Lietuvos ūkio (ekonomikos) valstybinio reguliavimo energetikos, transporto, pramonės, prekybos, paslaugų bei verslo, turizmo srityse, valstybės turto valdymo, naudojimo, disponavimo juo ir privatizavimo, viešųjų pirkimų ir laisvųjų ekonominių zonų;

2) rengti ir nagrinėti įstatymų, kitų Seimo priimamų teisės aktų projektus ir pasiūlymus dėl ūkio subjektų veiklos teisinio reglamentavimo (įmonių steigimas, registravimas, veikla, reorganizavimas, konkurencija, bankrotas), valstybės ir privataus kapitalo partnerystės (koncesijų), viešųjų įstaigų veiklos teisinio reglamentavimo;

3) svarstyti komitetui Seimo perduotus įstatymų, kitų Seimo priimamų teisės aktų projektus, rengti ir teikti dėl jų išvadas;

4) teikti išvadas ir pasiūlymus dėl ilgalaikės Lietuvos ūkio (ekonomikos) plėtotės strategijos, bendrosios ekonominės (makroekonominės), ūkio konkurencingumo, ūkio sektorių, smulkiojo ir vidutinio verslo, investicijų politikos formavimo;

5) svarstyti ir teikti išvadas komiteto kompetencijai priskirtais klausimais dėl Vyriausybės pateikto Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projekto, jame numatomos Valstybės investicijų programos;

6) svarstyti ir teikti išvadas dėl valstybės biudžeto įvykdymo apyskaitos komiteto kompetencijai priskirtais klausimais;

7) atlikti ūkio valdymo ir kontrolės institucijų (Susisiekimo ir Ūkio ministerijų bei jų valdymo sričių įstaigų, Konkurencijos tarybos, Privatizavimo komisijos, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos, Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos, Valstybinės tabako ir alkoholio kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės) veiklos parlamentinę kontrolę, teikti pasiūlymus ir rekomendacijas dėl jų veiklos gerinimo;

8) nagrinėti, kaip naudojami Susisiekimo ir Ūkio ministerijų bei jų valdymo sričių įstaigų, Konkurencijos tarybos, Privatizavimo komisijos, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos, Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos, Valstybinės tabako ir alkoholio kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgyvendinamoms programoms ir investiciniams projektams skirti asignavimai;

9) koordinuoti suinteresuotų valstybės valdymo institucijų ir kitų organizacijų darbą rengiant įstatymų, kitų Seimo priimamų teisės aktų projektus komiteto kompetencijai priskirtais klausimais;

10) bendradarbiauti su ūkio subjektais, jiems ir darbuotojams atstovaujančiomis asociacijomis bei kitomis institucijomis komiteto kompetencijai priskirtais klausimais.

Lietuvos Respublikos Seimo Statutas, 60 straipsnisApie Komiteto posėdžius
Komiteto darbo ataskaitos ir darbo planai
Parlamentinė kontrolė
Pranešimai žiniasklaidai
Savaitės darbotvarkės
Teisės aktų projektų svarstymas


© Seimo kanceliarija
Į PRADŽIĄ