Audito komitetas 

EN  FR

Audito komitetas (2008-11-17–2012-11-16)


 Vardas, pavardėPareigos
Mindaugas
BASTYS
Komiteto narys: 2008-11-18–2008-11-19
Agnė
BILOTAITĖ
Komiteto narė: 2009-08-01–2012-11-16
Bronius
BRADAUSKAS
Komiteto narys: 2008-11-20–2008-11-24
Komiteto pirmininko pavaduotojas: 2009-08-01–2012-11-16
Loreta
GRAUŽINIENĖ
Komiteto narė: 2008-11-18–2008-11-19
Komiteto pirmininkė: 2009-08-01–2012-11-16
Eligijus
MASIULIS
Komiteto narys: 2010-11-23–2012-11-16
Andrius
MAZURONIS
Komiteto narys: 2009-08-01–2012-11-16
Donalda
MEIŽELYTĖ
Komiteto narė: 2009-08-01–2012-11-16
Naglis
PUTEIKIS
Komiteto narys: 2011-09-15–2012-11-16
Saulius
STOMA
Komiteto narys: 2009-11-05–2012-11-16
Kazimieras
UOKA
Komiteto narys: 2009-08-01–2012-11-16
Arvydas
VIDŽIŪNAS
Komiteto narys: 2008-11-18–2009-11-04


Audito komiteto veiklos kryptys:

1) nagrinėti Seimui ir (ar) Seimo komitetams Valstybės kontrolės pateiktas valstybinio audito ataskaitas ir išvadas;

2) rengti Seimo nutarimo dėl valstybinio audito ataskaitose ir išvadose pateiktų Valstybės kontrolės rekomendacijų įgyvendinimo projektą;

3) koordinuoti Seimo komitetų ir komisijų veiklą svarstant valstybinio audito klausimus ir teikiant dėl jų išvadas;

4) atlikti Valstybės kontrolės, Valstybės turto fondo, Viešųjų pirkimų tarnybos funkcijų įgyvendinimo efektyvumo parlamentinę kontrolę, teikti pasiūlymus ir rekomendacijas dėl jų veiklos gerinimo, dalyvauti rengiant su tuo susijusius įstatymų projektus;

5) rengti, svarstyti ir teikti Seimui nutarimų dėl Valstybės kontrolės finansinio audito, valstybės kontrolieriaus Seimui pateiktos Valstybės kontrolės veiklos ataskaitos projektus;

6) teikti pasiūlymus dėl Valstybės kontrolės pateiktos išvados dėl valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio ir dėl Vyriausybės pateiktų valstybės skolos ir valstybės turto ataskaitų;

7) kartu su kitais Seimo komitetais nagrinėti, ar asignavimų valdytojai racionaliai ir efektyviai naudoja valstybės biudžeto asignavimus ir valstybės turtą;

8) svarstyti ir teikti pasiūlymus dėl Valstybės investicijų programos vykdymo;

9) svarstyti komitetui perduotus įstatymų projektus, rengti išvadas dėl jų ir nagrinėti buhalterinės apskaitos, atskaitomybės, vidaus ir išorės audito klausimus;

10) rengti ir teikti Seimui nutarimų dėl pavedimo Valstybės kontrolei atlikti valstybinį auditą, nenumatytą metinėje valstybinio audito programoje, projektus;

11) svarstyti ir teikti rekomendacijas dėl Valstybės kontrolės parengtų metinių valstybinio audito programų projektų;

12) nagrinėti Europos Audito Rūmų metinę ataskaitą, teikti dėl jos išvadas Seimui, Seimo Europos reikalų komitetui;

13) vertinti valstybės kontrolieriaus išvadoje dėl valstybės biudžeto projekto pateiktas pastabas ir pasiūlymus ir teikti Biudžeto ir finansų komitetui (o Seimo pavedimu – ir Seimui) savo nuomonę bei siūlymus dėl jų.

Lietuvos Respublikos Seimo Statutas, 59(1) straipsnisTeisės aktų projektų svarstymas
Darbotvarkės
Fotoalbumas
Informacija apie Komiteto posėdžius
Komiteto darbo ataskaitos
Komiteto darbo planai
Konferencijų medžiaga
Pranešimai spaudai
Sprendimai
2008 metai


© Seimo kanceliarija
Į PRADŽIĄ