Aplinkos apsaugos komitetas 

EN  FR

Aplinkos apsaugos komitetas (2008-11-17–2012-11-16)


 Vardas, pavardėPareigos
Vincas
BABILIUS
Komiteto narys: 2008-11-18–2009-01-14
Komiteto pirmininko pavaduotojas: 2009-08-01–2012-11-16
Andrius
BURBA
Komiteto narys: 2010-11-23–2012-11-16
Stanislovas
GIEDRAITIS
Komiteto narys: 2009-08-01–2012-11-16
Eligijus
MASIULIS
Komiteto narys: 2008-11-18–2010-11-22
Almantas
PETKUS
Komiteto narys: 2009-08-01–2012-11-16
Jonas
PINSKUS
Komiteto narys: 2009-08-01–2011-04-12
Konstantas
RAMELIS
Komiteto narys: 2008-11-18–2009-07-08
Jonas
RAMONAS
Komiteto narys: 2010-03-30–2012-11-16
Algimantas
SALAMAKINAS
Komiteto narys: 2008-11-18–2011-11-07
Aurelija
STANCIKIENĖ
Komiteto narė: 2009-08-01–2012-11-16
Jonas
ŠIMĖNAS
Komiteto narys: 2008-11-18–2008-11-19
Komiteto narys: 2012-06-30–2012-11-16
Justinas
URBANAVIČIUS
Komiteto pirmininkas: 2012-06-30–2012-11-16


Aplinkos apsaugos komiteto veiklos kryptys:

Aplinkos apsaugos komiteto veiklos kryptys:

1) rengti ir nagrinėti įstatymų, kitų teisės aktų projektus ir pasiūlymus aplinkos kokybės, darnaus vystymosi, klimato kaitos, gamtos išteklių: miškų, žemės, biologinės įvairovės, gelmių, vandens, saugomų teritorijų naudojimo ir apsaugos, atsinaujinančių bei alternatyvių energijos šaltinių naudojimo, teritorijų planavimo, statybų ir būsto, urbanistikos ir architektūros, kraštovaizdžio, komunalinio ūkio bei poveikio aplinkai vertinimo klausimais;

2) koordinuoti suinteresuotų valstybės institucijų ir kitų organizacijų darbą rengiant įstatymų projektus komiteto kompetencijai priklausančiais klausimais;

3) aplinkosaugos požiūriu nagrinėti komitetui perduotus įstatymų ir kitų teisės aktų projektus;

4) rengti ir nagrinėti pasiūlymus dėl Lietuvos aplinkosaugos politikos formavimo;

5) atlikti parlamentinę kontrolę komiteto kompetencijai priklausančiais klausimais;

6) svarstyti tarptautinius teisės aktus, susijusius su aplinkosauga, ir teikti pasiūlymus ir išvadas Seimui.

Lietuvos Respublikos Seimo Statutas, 58 straipsnisKuruojamos veiklos sritys
Darbo planai
Savaitės darbotvarkės
Teisės aktų projektų svarstymas
Informacija apie posėdžius
Renginiai
Pranešimai žiniasklaidai
Komiteto posėdžių protokolai
Informacija
Klausymai
Parlamentinė kontrolė


© Seimo kanceliarija
Į PRADŽIĄ