Seimo nariai - Algis KAŠĖTA

EN  FR
Algis KAŠĖTA
 

Algis KAŠĖTA


 

Seimo narys nuo 2004-11-15 iki 2008-11-17.
Išrinktas Varėnos - Eišiškių (Nr. 70) apygardoje
iškėlė Liberalų ir centro sąjunga
 
  
Pareigos
Seimo komitetuoseSeimo komisijoseSeimo frakcijoseParlamentinėse grupėse
Komandiruotės ir kelionės
Istorija
Buvo išrinktas į 1996 – 2000 Seimą.
Buvo išrinktas į 2000 – 2004 Seimą.
Biografija

Gimė 1962 m. gruodžio 20 d. Varėnos rajono Mergežerio kaime miškininko šeimoje.

1969–1972 m. mokėsi Mergežerio pradinėje mokykloje, 1972–1978 m. – Varėnos 1-ojoje (dabar – „Ąžuolo“) vidurinėje mokykloje, nuo 1978 m. – Varėnos 2-ojoje (dabar – „Ryto“) vidurinėje mokykloje, kurią baigė 1980 m.
1980–1981 m. mokėsi Vilniaus 31-ojoje profesinėje technikos mokykloje.
1982–1984 m. tarnavo tarybinėje armijoje.
1985 m. įstojo į Vilniaus valstybinio universiteto (dabar – Vilniaus universitetas) Istorijos fakultetą, kurį 1991 m. baigė ir įgijo istoriko specialybę.
1984–1988 m. dirbo Varėnos pūkų ir plunksnų fabriko „Merkys“ laboratorijoje laborantu, 1988–1990 m. – Varėnos rajono valdybos Švietimo, kultūros ir sporto skyriuje kultūros paminklų apsaugos vyr. metodininku, 1990–1996 m. – Kultūros paveldo inspekcijoje (nuo 1995 m. – Kultūros vertybių apsaugos departamentas) Alytaus teritorinio padalinio vyr. inspektoriumi.
1996–2000 m. – VII Seimo narys, išrinktas Varėnos-Eišiškių rinkimų apygardoje Nr. 70. Iškėlė Lietuvos krikščionių demokratų partija. Seime buvo Nacionalinio saugumo (vėliau – Nacionalinio saugumo ir gynybos) komiteto pirmininko pavaduotojas.
2000–2004 m. – VIII Seimo narys, išrinktas Varėnos-Eišiškių rinkimų apygardoje Nr. 70. Iškėlė Moderniųjų krikščionių demokratų sąjunga. Seime buvo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininko pavaduotojas.
Nuo 1988 m. aktyviai dalyvavo Sąjūdžio veikloje Varėnos rajone. 1994–1999 m. – Lietuvos krikščionių demokratų partijos narys. Ëjo šios partijos Valdybos nario, atsakingojo sekretoriaus pareigas. 2000–2003 m. – Moderniųjų krikščionių demokratų sąjungos narys, pirmininko pavaduotojas. 2003–2005 m. – Liberalų ir centro sąjungos narys, šios sąjungos Valdybos ir Tarybos narys. Nuo 2006 m. – Lietuvos liberalų sąjūdžio narys, o nuo 2008 m. Lietuvos liberalų sąjūdžio partijos pirmininko pavaduotojas.

Tyrinėjo pokario metų istoriją. Šia tema parašė mokslinių straipsnių. Knygos „Partizaninis karas Lietuvoje 1944–1953 m.“, dokumentų rinkinių „Laisvės kovos 1944–1953 metais“ (Kaunas: Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga, 1996) (kartu su Dalia Kuodyte), „Lietuvos partizanų kovos ir jų slopinimas MVD-MGB dokumentuose 1944–1953 metais“ (Kaunas: Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga, 1996) (kartu su Nijole Gaškaite ir Juozu Starkausku) bendraautoris.

Apdovanotas Sausio 13-osios atminimo medaliu, Lietuvos kariuomenės kūrėjų medaliu ir Lietuvos valstybės ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Komandoro kryžiumi.
Pomėgiai – grožinė literatūra, tinklinis, muzika.

Moka rusų kalbą, turi lenkų ir anglų kalbų pagrindus.

Žmona Ramunė – Kultūros paveldo centro techninė darbuotoja.
Turi 4 vaikus. Rokas, Motiejus, Saulė – moksleiviai, Algirdas – ikimokyklinio amžiaus.

Seimo nariu išrinktas Varėnos-Eišiškių rinkimų apygardoje Nr. 70. Iškėlė Liberalų ir centro sąjunga.

 
 © Seimo kanceliarija, 2008