Seimo nariai - Jonas JAGMINAS

EN  FR
Jonas JAGMINAS
 

Jonas JAGMINAS


 

Seimo narys nuo 2004-11-15 iki 2008-11-17.
Išrinktas Plungės - Rietavo (Nr. 35) apygardoje
iškėlė Darbo partija
 
  
Pareigos
Seimo komitetuoseSeimo frakcijoseParlamentinėse grupėse
Komandiruotės ir kelionės
Biografija

Gimė 1949 m. birželio 20 d. Kelmės rajono Tytuvėnų miestelyje.

1956–1960 m. mokėsi Tytuvėnų pradinėje mokykloje, 1960–1964 m. – Tytuvėnų vidurinėje mokykloje. Nuo 1964 m. mokėsi Tytuvėnų darbo jaunimo vidurinėje vakarinėje mokykloje, kurią baigė 1967 m.
Būdamas 15 metų, pradėjo savo darbinę biografiją. Dirbo Tytuvėnų durpių įmonėje darbininku, šaltkalviu remontininku. Vėliau baigė traktorininkų kursus Raseinių profesinėje technikos mokykloje Nr. 10. Dirbo traktorininku Kelmės melioracijos statybos valdyboje, Tytuvėnų miškų ūkyje.
Nuo 1969 m. mokėsi Smalininkų žemės ūkio mechanizacijos technikumo neakivaizdiniame skyriuje, kurį 1972 m. baigė ir įgijo techniko mechaniko specialybę. 1974 m. pradėjo studijuoti Lietuvos žemės ūkio akademijos (dabar – Lietuvos žemės ūkio universitetas) Agronomijos fakulteto neakivaizdiniame skyriuje, kurį baigė 1979 m. ir įgijo mokslinio agronomo specialybę. 1982 m. pradėjo studijuoti Lietuvos žemdirbystės mokslinių tyrimų instituto (Dotnuvoje) aspirantūros neakivaizdiniame skyriuje. 1990 m., baigus 1982 m. pradėtą mokslinį darbą ir Baltarusijos žemdirbystės mokslo tyrimų instituto taryboje apgynus disertaciją (tema „Cheminių mechaninių priemonių deriniai bulvių, rugių, vasarinių kultūrų derlingumui didinti Vakarų Lietuvoje“), suteiktas žemės ūkio mokslų kandidato laipsnis. Vėliau mokslinis darbas buvo nostrifikuotas Lietuvos mokslų akademijoje, suteiktas agrarinių mokslų daktaro laipsnis.
1969–1972 m. dirbo Tytuvėnų tarybinio ūkio technikumo Tiekimo skyriaus specialistu, saugumo technikos inžinieriumi.
1972–1973 m. – Raseinių rajono kolūkio „Lenino keliu“ vyriausiasis inžinierius mechanikas.
1973–1975 m. – Lietuvos hidrotechnikos ir melioracijos mokslinio tyrimo instituto eksperimentinio ūkio Keleriškių skyriaus (Kėdainių rajonas) valdytojas.
1975 m. Lietuvos žemės ūkio akademijoje mokėsi vadovaujančiųjų darbuotojų kursuose.
1975–1976 m. – Kėdainių rajono kolūkio „Tarybinis rytas“ valdybos pirmininkas. 1976–1980 m. dirbo didžiausio Lietuvoje – Kėdainių rajono „Varpos“ – kolūkio pirmininku.
1973–1980 m. – Kėdainių rajono tarybos liaudies deputatas.
1980–1987 m. – Rietavo tarybinio ūkio technikumo direktorius.
1987–1989 m. – LKP Šilalės rajono komiteto pirmasis sekretorius.
1988–1990 m. – LTSR Aukščiausiosios Tarybos deputatas.
1989–1990 m. – LTSR Ministrų tarybos pirmininko pavaduotojas, Agropramoninio komiteto pirmininkas.
1990–1992 m. – Kietaviškių šiltnamių kombinato generalinis direktorius.
1992–1994 m. – Baltijos agrobiržos viceprezidentas.
1994–1998 m. – AB „Vilmeta“ generalinis direktorius.
1998–1999 m. – UAB „Jondara“ prezidentas.
1999–2004 m. – VĮ „Lietuvos naftos produktų agentūra“ generalinis direktorius.
Iki 1990 m. buvo TSKP narys. Vienas iš Sąjūdžio įkūrėjų Šilalės rajone, 1988 m. išrinktas į Šilalės rajono Sąjūdžio tarybą. Nuo 2003 m. – Darbo partijos narys.
Yra Vilniaus „Rotary“ klubo narys, 2004–2005 m. – šio klubo prezidentas.

Knygos „Grumtynės su likimu: gyvenimas, darbai, mokslininko žvilgsnis į kaimo rytdieną“ (Vilnius: UAB „Valstiečių laikraštis“, 2004) autorius.

Domisi Lietuvos ir kitų Europos Sąjungos valstybių žemės ūkio plėtros perspektyvomis, kaimo infrastruktūros plėtra.
Pomėgiai – medžioklė, muzika, teatras.

Moka rusų, vokiečių kalbas.

Žmona Audronė Jagminienė (Slavinskaitė) – ūkininkė, valdo jai priklausantį broilerių auginimo kompleksą Širvintų rajone.
Sūnus Darius Jagminas baigė Lietuvos teisės akademiją (dabar – Mykolo Romerio universitetas), dirba teisėsaugos sistemoje. Dukra Evelina Jagminaitė – JAV Floridos universiteto magistrantė.

Seimo nariu išrinktas Plungės-Rietavo rinkimų apygardoje Nr. 35. Iškėlė Darbo partija.
 
 © Seimo kanceliarija, 2008