Seimo nariai - Algis RIMAS

EN  FR
Algis RIMAS
 

Algis RIMAS


 

Seimo narys nuo 2004-11-15 iki 2008-11-17.
Išrinktas Marijampolės (Nr. 29) apygardoje
iškėlė Lietuvos socialdemokratų partija
 
  
Pareigos
Seimo komitetuoseSeimo komisijoseSeimo frakcijoseParlamentinėse grupėse
Komandiruotės ir kelionės
Istorija
Buvo išrinktas į 2000 – 2004 Seimą.
Biografija

Gimė 1940 m. lapkričio 26 d. Radviliškio rajono Baukų kaime.

1947–1950 m. mokėsi Radviliškio rajono Šilaikonių pradinėje mokykloje, 1950–1953 m. – Radviliškio rajono Šnikonių septynmetėje mokykloje, nuo 1953 m. – Radviliškio rajono Šeduvos vidurinėje mokykloje, kurią baigė 1957 m.
1957 m. įstojo į Lietuvos žemės ūkio akademijos Žemės ūkio mechanizacijos fakultetą (dabar – Lietuvos žemės ūkio universiteto Žemės ūkio inžinerijos fakultetas), kurį 1962 m. baigė ir įgijo inžinieriaus mechaniko specialybę.
1962–1963 m. dirbo susivienijimo „Lietuvos žemės ūkio technika“ Marijampolės rajono skyriuje inžinieriumi-inspektoriumi, 1963–1966 m. – vyresniuoju inžinieriumi, 1966–1970 m. – vyriausiuoju inžinieriumi, 1970–1988 m. – valdytoju.
1988–1989 m. – Marijampolės rajono agropramoninio susivienijimo pirmininkas.
1989–1990 m. – Lietuvos komunistų partijos Marijampolės miesto komiteto pirmasis sekretorius.
1990–1995 m. – Marijampolės rajono savivaldybės tarybos pirmininkas.
1995–1997 m. – Marijampolės apskrities valdytojas.
1997–2000 m. – akcinės bendrovės „Lietuvos taupomasis bankas“ Marijampolės skyriaus valdytojas.
2000–2004 m. – VIII Seimo narys, išrinktas pagal A. Brazausko socialdemokratinės koalicijos sąrašą. Seime dirbo Valstybės valdymo ir savivaldybių ko­mi­te­te.
1970–1990 m. – Marijampolės rajono liaudies deputatų tarybos deputatas. 1990–1997 m. – Marijampolės rajono savivaldybės tarybos narys. 2000–2003 m. – Marijampolės savivaldybės tarybos narys.
Buvo TSKP, savarankiškosios LKP narys. Nuo 1991 m. – Lietuvos demokratinės darbo partijos narys, nuo 2001 m. – Lietuvos socialdemokratų partijos narys.
Draugijos užsienio lietuviams remti Marijampolės apskrities skyriaus pirmininkas, Marijampolės „Rotary“ klubo narys.

Domisi teritorine administracine reforma, apskričių ir savivaldybių veikla.

Pomėgis – sportas.

Moka prancūzų, rusų kalbas.

Žmona Aldona Rimienė – akcinės bendrovės „Žemės technika“ vyr. finansininkė.
Dukra Audronė Kuodienė – viešosios įstaigos „Marijampolės ligoninė“ direktorė.

Seimo nariu išrinktas Marijampolės rin­ki­mų apy­gar­do­je Nr. 29. Iškėlė Lie­tu­vos socialdemok­ra­tų par­ti­ja.

 
 © Seimo kanceliarija, 2008