Seimo nariai - Liudvikas SABUTIS

EN  FR
Liudvikas SABUTIS
 

Liudvikas SABUTIS


 

Seimo narys nuo 2004-11-15 iki 2008-11-17.
Išrinktas pagal sąrašą,
iškėlė Tėvynės sąjunga (konservatoriai, politiniai kaliniai ir tremtiniai, krikščioniškieji demokratai)
 
  
Pareigos
Seimo komitetuoseSeimo komisijoseSeimo frakcijoseParlamentinėse grupėse
Komandiruotės ir kelionės
Istorija
Buvo išrinktas į 1990 – 1992 Aukščiausiąją Tarybą - Atkuriamąjį Seimą.
Buvo išrinktas į 1996 – 2000 Seimą.
Biografija

Gimė 1939 m. vasario 1 d. Klaipėdoje. Vaikystė prabėgo Kretingoje gausioje ir darnioje šeimoje. Būdamas pustrečių metų neteko motinos.

Baigęs Kretingos vidurinėje mokykloje 9 klases ir 1957 m. Šilutės žemės ūkio mechanizacijos mokyklą, dirbo Kretingos rajono Darbėnų mašinų technikos stotyje remontininku. Po pusmečio išvyko į Karelijos-Suomijos autonominę Respubliką (Rusija), kur Kliušinogorsko miškų pramonės ūkyje dirbo šakų genėtoju, miško vilkiko vairuotoju. Iš čia 1958 m. rudenį pašauktas į tarybinę armiją. Iki 1962 m. tarnavo Leningrado apygardos raketinio dalinio autotransporto kuopoje eiliniu, seržantu, viršila.
1962 m. grįžęs į tėviškę, dirbo vairuotoju ekspeditoriumi, dalyvavo meno saviveikloje, baigė Kretingos vakarinę vidurinę mokyklą, sukūrė šeimą, įstojo į Vilniaus valstybinio universiteto (dabar – Vilniaus universitetas) Teisės fakultetą, kurį 1973 m. labai gerai baigė ir įgijo teisininko specialybę.
1963–1970 m. – Lietuvos komunistinio jaunimo sąjungos ir Lietuvos komunistų partijos (LKP) Kretingos rajono komitetų atsakingasis darbuotojas.
1970–1973 m. dirbo Kretingos-Palangos tarprajoninės prokuratūros tardytoju.
1973–1979 m. dirbo vyriausiuoju Ignalinos rajono prokuroru.
1979–1982 m. – LKP Centro komiteto teisėsaugos skyriaus instruktorius.
1982–1987 m. – Lietuvos TSR prokuroro pirmasis pavaduotojas.
1987 m. paskirtas Lietuvos TSR prokuroru. Už dalyvavimą Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio (LPS) veikloje 1989 m. vasario mėn. iš šių pareigų pašalintas. Vėliau trumpai dirbo teisingumo ministro pavaduotoju.
1989 m. gegužės mėn., LPS tarybai pasiūlius, kaip deputatas ir teisininkas išrinktas Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos prezidiumo sekretoriumi.
1989 m. gruodžio mėn. nutraukė ryšius su TSKP.
1990 m. kovo 11 d. Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo Akto signataras.
1990–1992 m. – Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo Seimo narys, išrinktas Vilniaus miesto Šeškinės rinkimų apygardoje Nr. 10. 1990 m. Aukščiausiojoje Taryboje išrinktas Tarybos sekretoriumi ir Prezidiumo nariu.
1992 m. dirbo Pasaulio lietuvių bendruomenės atstovybėje Vilniuje, padėjo ją įkurti.
1993–1995 m. – laikraščio „Lietuvos aidas“ redakcijos juristas, dalyvavo rinkimuose į Seimą Kaišiadorių rinkimų apygardoje.
1995–1996 m. – Vilniaus miesto savivaldybės sekretorius.
1996–2000 m. – VII Seimo narys, išrinktas Plungės rinkimų apygardoje Nr. 35. Iškėlė Tėvynės sąjunga (Lietuvos konservatoriai). Seime buvo Valdymo reformų ir savivaldybių (nuo 1999 m. – Valstybės valdymo ir savivaldybių) komiteto pirmininkas, Europos reikalų komiteto narys, Baltijos Asamblėjos Teisės komiteto pirmininkas.
2001–2004 m. dirbo Lietuvos generalinėje prokuratūroje Specialiųjų tyrimų skyriaus prokuroru, vyriausiojo prokuroro pavaduotoju, jam suteiktas vyr. justicijos patarėjo rangas.
Nepartinis, Tėvynės sąjungos ir kitų dešiniųjų partijų politikos rėmėjas. 1993–2001 m. buvo renkamas Lietuvos Sąjūdžio tarybos nariu.

Lietuvos teisininkų draugijos narys, Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo Akto signatarų klubo narys.

Apdovanotas Lietuvos nepriklausomybės medaliu.
Pomėgiai – kūrybinė veikla gyvenamoje aplinkoje, kelionės, skaitymas.

Moka rusų kalbą, mokosi anglų ir prancūzų kalbų.

Žmona Sigita – medicinos sesuo.
Dukra Eglė – architektė restauratorė, dukra Rasa – Vilniaus civilinės metrikacijos skyriaus tarnautoja, sūnus Liudas – užsienio firmos vadybininkas.
Turi du anūkus.

Seimo nariu išrinktas pagal Tėvynės sąjungos (konservatorių, politinių kalinių ir tremtinių, krikščioniškųjų demokratų) sąrašą.
 
 © Seimo kanceliarija, 2008