Seimo nariai - Justinas KAROSAS

EN  FR
Justinas KAROSAS
 

Justinas KAROSAS


 

Seimo narys nuo 2004-11-15 iki 2008-11-17.
Išrinktas Lazdijų - Druskininkų (Nr. 71) apygardoje
iškėlė Lietuvos socialdemokratų partija
 
  
Pareigos
Seimo komitetuoseSeimo frakcijoseParlamentinėse grupėse
Komandiruotės ir kelionės
Istorija
Buvo išrinktas į 1992 – 1996 Seimą.
Buvo išrinktas į 1996 – 2000 Seimą.
Buvo išrinktas į 2000 – 2004 Seimą.
Biografija

Gimė 1937 m. rugsėjo 7 d. Marijampolės rajono Sangrūdos kaime valstiečių šeimoje.

Nuo 1944 m. mokėsi Sangrūdos vidurinėje mokykloje, kurią baigė 1958 m.
1958 m. įstojo į Vilniaus valstybinio universiteto (VVU, dabar – Vilniaus universitetas (VU)) Istorijos ir filologijos fakultetą, kurį 1963 m. baigė ir įgijo lietuvių kalbos ir literatūros dėstytojo specialybę.
1963–1967 m. – VVU Filosofijos katedros asistentas.
1967–1969 m. studijavo VVU aspirantūroje. 1969 m. apgynė filosofijos mokslų kandidato (dabar – filosofijos mokslų daktaro) disertaciją.
1969–1972 m. – VVU Filosofijos katedros vyresnysis dėstytojas.
1971–1972 m. stažavo Vienos universitete (Austrija).
1973–1989 m. – VVU Filosofijos katedros docentas.
1981 m. paskirta A. von Humboldto fondo (VFR) stipendija. Ja naudodamasis nuo 1984 m. daugiau negu pusantrų metų stažavo Frankfurto prie Maino, Manheimo ir Gyseno universitetuose, kur surinko medžiagą habilitaciniam darbui.
1989 m. buvo išrinktas VVU (nuo 1990 m. – VU) naujai įkurto Filosofijos fakulteto dekanu, kuriuo dirbo iki 1992 m.
1992–1996 m. – VI Seimo narys, išrinktas pagal Lietuvos demokratinės darbo partijos sąrašą. Seime dirbo Užsienio reikalų komitete, buvo Lietuvos demokratinės darbo partijos frakcijos seniūnas, seniūno pavaduotojas.
1994 m. pirmasis iš nepriklausomos Lietuvos filosofų Vilniaus universitete apgynė habilitacinį darbą, už kurį jam suteiktas habilituoto humanitarinių mokslų daktaro vardas.
1996–2000 m. – VII Seimo narys, išrinktas pagal Lietuvos demokratinės darbo partijos sąrašą. Seime dirbo Švietimo, mokslo ir kultūros komitete, buvo Europos reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas.
2000 m. suteiktas profesoriaus vardas.
2000–2004 m. – VIII Seimo narys, išrinktas Lazdijų-Druskininkų rinkimų apygardoje Nr. 71. Iškėlė Lietuvos demokratinė darbo partija. Seime dirbo Užsienio reikalų ir Europos reikalų komitetuose, ėjo Europos reikalų komiteto pirmininko pavaduotojo pareigas.
2000–2003 m. – Druskininkų savivaldybės tarybos narys.
Europos judėjimo Lietuvoje kolegijos narys.
Buvo TSKP narys, aktyvus LKP atsiskyrimo nuo TSKP šalininkas. Nuo 1990 m. buvo Lietuvos demokratinės darbo partijos narys, partijos pirmininko pavaduotojas, Tarybos narys.
Nuo 2001 m. – Lietuvos socialdemokratų partijos narys, Tarybos narys.

Kelių knygų, keliasdešimties straipsnių ideologijos ir vertybių teorijos klausimais, paskelbtų Lietuvoje ir užsienyje, autorius. Aktualiausia išleista knyga filosofine tematika – „Socialinio pažinimo problema: jos suformulavimo filosofiniai kontūrai“ (Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 1997).

1992–2004 m. Vilniaus universiteto Filosofijos fakultete skaitė paskaitų kursą „Socialinio pažinimo filosofija“.

Angažuojasi užsienio politikos, Europos Sąjungos problemų srityse.

Domisi filosofija ir politologijos problemomis.

Pomėgiai – meistravimas bei ūkininkavimas sodyboje, gerų detektyvinių romanų skaitymas.

Moka vokiečių, rusų kalbas.

Žmona Vida Zita Karosienė – filologė, humanitarinių mokslų daktarė, docentė, dirba Vilniaus universiteto Vokiečių kalbos katedroje vedėja.
Dukra Aušra Gvazdauskienė – psichologė, šiuo metu augina tris sūnus, dukra Edita Kisielienė – teisininkė, dirba Aukščiausiajame teisme teisėjo padėjėja, augina dukrą.

Seimo nariu išrinktas Lazdijų-Druskininkų rin­ki­mų apy­gar­do­je Nr. 71. Iškėlė Lietuvos socialdemok­ra­tų par­ti­ja.
 
 © Seimo kanceliarija, 2008