Seimo nariai - Povilas JAKUČIONIS

EN  FR
Povilas JAKUČIONIS
 

Povilas JAKUČIONIS


 

Seimo narys nuo 2004-11-15 iki 2008-11-17.
Išrinktas pagal sąrašą,
iškėlė Tėvynės sąjunga (konservatoriai, politiniai kaliniai ir tremtiniai, krikščioniškieji demokratai)
 
  
Pareigos
Seimo komitetuoseSeimo komisijoseSeimo frakcijoseParlamentinėse grupėse
Komandiruotės ir kelionės
Istorija
Buvo išrinktas į 1992 – 1996 Seimą.
Buvo išrinktas į 2000 – 2004 Seimą.
Biografija

Gimė 1932 m. vasario 4 d. Kauno rajono Pajiesio kaime ūkininkų šeimoje.

1942–1948 m. mokėsi Kauno Jėzuitų gimnazijoje.
1948–1954 m. už antitarybinę veiklą kalintas Vorkutos (Rusija) ypatingojo režimo lageriuose
Nuo 1954 m. mokėsi Kauno 3-iojoje darbo jaunimo vidurinėje mokykloje, kurią 1956 m. baigė.
1956 m. įstojo į Kauno politechnikos institutą (dabar – Kauno technologijos universitetas), kurį 1961 m. baigė ir įgijo inžinieriaus statybininko specialybę.
1969–1974 m. studijavo Vilniaus inžinerinio statybos instituto (dabar – Vilniaus Gedimino technikos universitetas) aspirantūroje. 1974 m. apgynė architektūros mokslų daktaro disertaciją „Rytų Lietuvos žemės ūkio gyvenviečių tinklo pertvarkymo būdai“.
1961–1974 m. dirbo Švenčionių rajono architektu.
1974–1992 m. – Kolūkių statybos projektavimo instituto projektuotojas, skyriaus viršininkas, vyriausiasis architektas.
1992–1996 m. – VI Seimo narys, išrinktas pagal Lietuvos krikščionių demokratų partijos, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos ir Lietuvos demokratų partijos jungtinį sąrašą. Seime buvo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininko pavaduotojas.
1995–2001 m. – Valstybinės paminklosaugos komisijos narys, 1999–2000 m. – šios komisijos pirmininkas.
2000–2004 m. – VIII Seimo narys, išrinktas pagal Tėvynės sąjungos (Lietuvos konservatorių) sąrašą. Seime dirbo Švietimo, mokslo ir kultūros komitete.
2000–2001 m. – Vilniaus miesto savivaldybės tarybos narys, Miesto plėtros komiteto pirmininko pavaduotojas.
Nuo 1989 m. – Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos narys, nuo 1997 m. – šios sąjungos pirmininkas. Nuo 2004 m. – Tėvynės sąjungos (konservatorių, politinių kalinių ir tremtinių, krikščioniškųjų demokratų) narys, šios sąjungos pirmininko pirmasis pavaduotojas.
Tarptautinio kongreso „Komunizmo nusikaltimų įvertinimas“, vykusio 2000 m. birželio 12–14 d., rengimo komiteto pirmininko pavaduotojas ir fondo valdybos pirmininkas.
1992 m. parengė mokslinį darbą „Gervėčių krašto lietuviškų kaimų tyrimai“.

Mokslinėje ir periodinėje spaudoje paskelbė apie 200 mokslinių ir publicistinių straipsnių.

Angažuojasi kultūros, švietimo, mokslo srityse.
Domisi kultūros paveldo išsaugojimo ateities kartoms problemomis, kaimo plėtros problemomis, lietuvybės ir pilietiškumo puoselėjimu.

Pomėgiai – knygų skaitymas, poilsis miške, sodininkystė, žūklė.

Moka rusų, vokiečių kalbas.

Žmona Teklė – pensininkė, dirbo pedagoginį darbą ir buvo Švietimo ir mokslo ministerijos tarnautoja.
Turi du vaikus – sūnų Audrių ir dukterį Jolitą.

Seimo nariu išrinktas pagal Tėvynės sąjungos (konservatorių, politinių kalinių ir tremtinių, krikščioniškųjų demokratų) sąrašą.

 
 © Seimo kanceliarija, 2008