Lietuvos Respublikos Seimas  English  

Įstatymų pataisos

*  D.Teišerskytės Aukštojo mokslo įstatymo 60 straipsnio papildymo įstatymo projektas
*  D.Teišerskytės Gyventojų santaupų atkūrimo įstatymo 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
*  D.Teišerskytės, R.Vaštako Valstybinių pašalpų šeimoms, auginančioms vaikus, įstatymo 2, 3 ir 4 straipsnio 1 dalies pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas
*  D.Teišerskytės, R.Vaštako Valstybinių pašalpų šeimoms, auginančioms vaikus, įstatymo 5 straipsnio 1 dalies pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas
*  D.Teišerskytės, R.Vaštako Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
*  E.Masiulio Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo bei Valstybės saugumo departamento statuto pakeitimai
*  G.Steponavičiaus, R.Palaičio Mokesčių administravimo įstatymo 17, 30, 31, 32, 32(1) ir 50 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas
*  G.Šileikio, V.Martišausko Baudžiamojo kodekso 95 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
*  Kašėtos A. Seimo narių darbo sąlygų įstatymo 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
*  Meliano A., Vėsaitės B. Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 21 straipsnio papildymo įstatymo projektas
*  R.Palaičio Pelno mokesčio įstatymo 5, 33, 34, 35, 42 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
*  S.Lapėno, B.Vėsaitės Pelno mokesčio įstatymo 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
*  S.Lapėno Kelių transporto kodekso 16 straipsnio 2 dalies pakeitimo įstatymo projektas
*  V.Martišausko Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo 11 straipsnio papildymo įstatymo projektas
*  V.Martišausko Vandens įstatymo 10 ir 13 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
*  G.Steponavičiaus, K.Glavecko, R.Palaičio Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (2003 09 11)
*  Seimo nutarimo “Dėl AB “Lietuvos dujos” privatizavimo proceso atidėjimo” projektas (2003 09 09)
*  Seimo REZOLIUCIJOS "Dėl Vyriausybės veiklos ataskaitos" PROJEKTAS (2003 04 09)
*

LR Seimas