Lietuvos Respublikos Seimas  English (Home)  

A. Brazausko ir A. Paulausko valdančioji daugumos siurprizas žemdirbiams pensininkams kainuos kelis šimtus litų

Žemdirbiai - pensininkai dar nežino, kad po Seimo rinkimų jie privalės susimokėti sveikatos draudimo įmokas už 2003-2004 metus nuo 15,5 lt iki 17,5 lt už kiekvieną mėnesį. Taigi, valdančioji Seimo dauguma ir jos Vyriausybė prieš rinkimus dedasi dosnia žadėdama padidinti 10 lt pensijas, o po rinkimų atims tai, ko dar nedavė. Pensininkai, turintys 3 ha ūkį, turės iš karto sumokėti už 2003-2004 metus sveikatos draudimo įmokas nuo 300 lt iki 400 lt.

Tokios privalomos įmokos atsirado po to, kai Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos 2004-07-22 raštu Nr. (1836-25.2)-R-7480 išaiškino apskričių valstybinėms mokesčių inspekcijoms dėl kai kurių sveikatos draudimo įstatymo ir jo pataisų taikymo. Pagal naujŕ tvarkŕ sveikatos draudimo mokesčiu jau apmokestinti ţemdirbiai ir pensininkai.

Liberalų ir centro sąjungos Seime narys Algis Kašėta užregistravo sveikatos draudimo įstatymo pataisas, pagal kurias nuo šios įmokos turėtų būti atleisti pensininkai ir asmeninio ūkio (iki 3 ha) žemės naudotojai. Juk tai daugiausia bedarbiai ir socialiai remtini asmenys. Viešą rūpesti menkas pajams gaunančiais Lietuvos žmonėmis rodanti Seimo dauguma iki rinkimų net neketina svarstyti papildomų mokesčių mažinimo.

Liberalų ir centro sŕjungos spaudos tarnyba
Naujausi pakeitimai - 2004 10 06.
Jolita Baušytė

*

LR Seimas