Lietuvos Respublikos Seimas  English (Home)  

Liberalcentristai Vyriausybės darbą 2003 vertina šešetu

 

Nepaisant spartaus ūkio augimo ir mažos infliacijos, Seimo Liberalų ir centro frakcija socialdemokratų ir socialliberalų sudarytą premjero Algirdo Brazausko vadovaujamos vyriausybės darbą 2003 metais vertina tik patenkinimai, o dešimties balų sistemoje - šešetu.

Liberalų ir centro frakcijos seniūno Eligijaus Masiulio teigimu, bendra mokesčių našta Lietuvą valdant socialdemokratams tiek paprastiems žmonėms, tiek verslininkams praėjusiais metais ir toliau didėjo, buvo kalbama apie naujų mokesčių įvedimą. “A.Brazauskas šiemet pagaliau prakalbo apie būtinybę mažinti gyventojų pajamų mokestį, tačiau tenka apgailestauti, kad kairiųjų Vyriausybė nei praėjusiais metais nei anksčiau nerado ryžto mažinti mokesčius ir atmetė to reikalavusių Liberalų ir centro sąjungos atstovų pasiūlymus”, - teigė E.Masiulis. Pasak parlamentaro, Lietuva privalo mažinti mokesčius, nes įstojus į Europos Sąjungą užsienio investuotojams bus mažiau patraukli nei Latvija ir Estija. “Premjero teiginius, kad Lietuvoje mokesčiai vieni mažiausių Europoje, daugelis žmonių, matyt, įvertintų kaip pokštą”, - sakė Liberalų ir centro frakcijos seniūnas.

Dėl didelių mokesčių ir lėtai augančių atlyginimų, Liberalų ir centro frakcijos manymu, Lietuva nesiformuoja didelė vidurinioji gyventojų klasė, Vakarų Europos valstybėse sudaranti daugelį gyventojų. “Nors nemaža dalis Lietuvių laiko save viduriniosios klasės atstovais, jų mėnesinės pajamos yra per mažos nei turėtų būti”.

Anot E.Masiulio, A.Brazausko vadovaujama Vyriausybė įeis į istoriją, kaip Vyriausybė kasmet didinanti išlaidas valstybės valdymui ir valdininkų armijai. “Praėjusiais metais LiCS siūlė valstybės valdymo išlaidas mažinti dešimtimis milijonų litų, kurių taip trūksta sveikatos apsaugai ir teisėsaugai, - teigė E.Masiulis.- Socialdemokratai teigdami, kad biurokratų skaičius didėja dėl Europos Sąjungos reikalavimų yra nenuoširdūs, nes valstybėje nuo seniau yra prikurta šiuo metu nereikalingų institucijų, valstybės įstaigos nesugeba racionaliai naudoti mokesčių mokėtojų lėšų, kasmet peržiūrėti valstybės tarnautojų darbo krūvius ir jų reikalingumą”.

Beatodairiškai didinant valstybės valdymo išlaidoms dabartinė Vyriausybė negali užtikrinti visuomenės saugumo bei sveikatos apsaugos. Dėl to atsakomybę turėtų priimti ir ankstesni, ir praėjusiais metais pasikeitę sveikatos apsaugos bei vidaus reikalų ministrai. “Policijos darbo sąlygos apgailėtinos, per daug pareigūnų sėdi kabinetuose ir užsiima popierizmu. Dėl to žmonės šalyje nesijaučia saugūs, nusikaltimų išaiškinamumas tėra labai mažas”, - pastebėjo E.Masiulis.

2004 04 08

Liberalų ir centro frakcijos seniūno referentas Martynas Čerkauskas

Tel: 8-5-239-63-51; 8-699-04072

 
Naujausi pakeitimai - 2004 04 08.
Jolita Baušytė

*

LR Seimas