Lietuvos Respublikos Seimas  English (Home)  

Opozicija siūlo didinti įmokas į privačius pensijų fondus

Šiandien Seimas pradės svarstyti Liberalų ir centro frakcijos narių Gintaro Steponavičiaus bei Artūro Meliano siūlymą nuo 2005 metų įmokų dalį į privačius pensijų fondus nuo draudžiamųjų pajamų padidinti ne iki 3,5 proc., o iki 5 proc. ir vykdyti ryžtingesnę pensijų reformą.

Nuo kitų metų privatiems pensijų fondams bus pervedama 2,5 proc. siekianti atlyginimo dalis nuo apmokestinamos sumos. Liberalų ir centro frakcijos manymu, šiuo metu galiojantis variantas, kai įmokos į privačius pensijų fondus didės palaipsniui kasmet po 1 proc., yra pernelyg nuosaikus, todėl leistų pasiekti tik nedidelę dalį teigiamų rezultatų, kuriuos užtikrintų ryžtinga reforma. Tuo tarpu daugelis būsimų Europos Sąjungos narių pasirinko ne savanorišką, kaip Lietuva, o privalomąjį privataus pensijų kaupimo variantą ir nutarė tam skirti daugiau nei po 5 proc. nuo draudžiamųjų pajamų. Lietuvoje planuojant šią reformą buvo kalbama apie šimtus milijonų litų, tuo tarpu pagal pasirinktą variantą 2004 metais ketinama skirti tik kelias dešimtis milijonų.

“Blogėjanti demografinė padėtis ir ekonominiai argumentai rodo, kad ryžtinga pensijų sistemos reforma yra būtina siekiant sudaryti palankias sąlygas asmenims sukaupti pakankamai lėšų senatvės laikotarpiui”, - įsitikinęs Seimo pirmininko pavaduotojas G.Steponavičius.

Daugelio valstybių patirtis patvirtina, kad suteikimas asmenims teisės ženklią dalį lėšų senatvei kaupti per privačius pensijų fondus valstybei yra visais požiūriais naudingas. Asmenys tampa suinteresuoti kaupti lėšas senatvei, didėja atsakomybė už savo ateitį, mažėja paskatos vengti mokesčių, valstybė perleidžia privačiam sektoriui jai nebūdingas finansų valdymo funkcijas, racionaliau tvarkomos senatvės aprūpinimui skirtos lėšos, ženkliai išauga finansinio sektoriaus pajėgumas prisidėti prie ūkio augimo ir, svarbiausia, realiai sprendžiamos problemos kylančios dėl dirbančiųjų skaičiaus mažėjimo.

Opozicijos įsitikinimu, realios galimybės ir paskatos kaupti lėšas savo senatvei būtų vienas iš svarbesnių veiksnių, skatinančių darbingus asmenis likti dirbti Lietuvoje, o ne emigruoti.

Liberalø ir centro frakcijos seniūno referentas Martynas Čerkauskas

Tel: 8-5-239-63-51; 8-699-04072

2003-11-06
Naujausi pakeitimai - 2003 11 06.
Jolita Baušytė

*

LR Seimas