Lietuvos Respublikos Seimas  English (Home)  

A.Brazauskas turi progą reabilituotis istorijoje dėl D-6

Maskvoje susitikimuose su “Lukoil” vadovybe ir Rusijos premjeru Sergejumi Kasjanovu kapituliavęs ginant Lietuvos interesus dėl naftos gręžinio D-6, Lietuvos premjeras Algirdas Brazauskas dabar turi progą reabilituotis išsakęs griežtą Lietuvos poziciją Vilniuje viešinčiam Rusijos Dūmos pirmininkui Genadijui Selezniovui.

“Kadangi premjeras Rusijoje neišdrįso principingai ginti Lietuvos interesų, nes, kaip teigė, bijojo, kad su juo niekas nesikalbės, A.Brazauskas, būdamas jau Vilniuje, kaip vienas iš šalies vadovų, nesibijodamas svečiui iš Maskvos galėtų pareikšti aiškią poziciją, kad mūsų netenkina Rusijos planai išgauti naftą prie Kuršių nerijos”, - sakė Seimo Liberalų ir centro frakcijos seniūnas Eligijus Masiulis. Opozicinė Liberalų ir centro frakcija praėjusią savaitę vykusį premjero vizitą į Maskvą įvertino kaip Lietuvai garbės nedarantį. A.Brazauskas, vietoje to, kad gintų šalies interesus ir garbingai atstovautų nepriklausomą valstybę, pataikavo rusams.

“A.Brazausko palankumą “Lukoil” galima sieti ir su tuo, kad per praėjusius rinkimus tuometinė Lietuvos socialdemokratų partiją bei LDDP dosniai rėmė su “Lukoil” susijusios bendrovės, - įsitikinęs E.Masiulis. - Jeigu premjero pozicija nesikeis, atsiras pagrindo manyti, kad valdančioji dauguma aukoja Lietuvos interesų nenorėdama gadinti “Lukoil” verslo planų”. Per praėjusius rinkimus minėtoms partijoms net 250 000 litų skyrė bendrovė “Vaizga”, kurios pagrindinė akcininkė yra “Lukoil Baltija” vadovo Ivano Paleičiko žmona. I.Paleičikas yra artimas A.Brazausko bičiulis, jie kartu medžioja, “Vaizga” turėjo dalį “Draugystės” viešbučio, kuriam vadovauja Kristina Brazauskienė, akcijų.

Opozicijos manymu, premjeras, kuris neabejoja dėl gręžinio D-6 saugumo aplinkai ir gina “Lukoil” interesus, bus tiesiogiai iš Lietuvos pusės atsakingas, jei išgaunant naftą įvyktų avarija ir Baltijos jūra ir jos pakrantė būtų užteršta.

2003-10-27

Liberalų ir centro frakcijos seniūno referentas Martynas Čerkauskas

Tel: 8-5-239-63-51; 8-699-04072
Naujausi pakeitimai - 2003 10 27.
Jolita Baušytė

*

LR Seimas