Lietuvos Respublikos Seimas  English (Home)  

2003-10-15 LIBERALAI DEMOKRATAI SIŪLO PLAČIĄ DISKUSIJĄ SKIRSTANT PARAMĄ ŽEMDIRBIAMS

Liberalų demokratų partija ir frakcija Seime nepritaria Vyriausybės numatytai tvarkai paskirstant paramą kaimui ir siūlo kitokį pinigų paskirstymą.

Dauguma šalių kandidačių paramos žemdirbiams sumas padidino iki 55 procentų Europos Sąjungos šalių lygio. Tokius planus numatė ir Lietuvos vyriausybė. Tai sudarytų 160 mln. litų iš valstybės biudžeto, skiriamų žemdirbiams tiesioginėms išmokoms padidinti.

Deja, artėjantys Seimo rinkimai įneša sumaištį. Socialdemokratai pasiūlė šias lėšas skirti kaimo socialinei infrastruktūrai: kaimo kultūros namams, bibliotekoms, ambulatorijoms, - tiems socialiniams objektams, kurie per pastaruosius metus buvo uždaryti ar sugriauti, vykdant sveikatos apsaugos ir švietimo reformas.

Tam tikslui Socialdemokratų Vyriausybė iš savo lėšų užsakė atlikti kaimo žmonių apklausą ir sužinoti jų nuomonę, kam tikslingai skirti lėšas – ar tiesioginėm išmokom, ar socialinei infrastruktūrai. Žinant, kad socialdemokratai pritaria antrajam sluoksniui, kad apklausa bus finansuojama jų pinigais, šio kaimo žmonių nuomonės tyrimo rezultatai nesunkiai prognozuojami.

Tokius Vyriausybės ir socialdemokratų partijos veiksmus liberaldemokratai vertina neigiamai, nes Lietuvos žemdirbiai, gavę mažiausiai tiesioginių išmokų, Europos Sąjungos rinkoje negalės konkuruoti, o kaimo žmonių apklausa dar labiau supriešins žemdirbius ir kitus provincijos gyventojus.

Liberalai demokratai siūlo iki biudžeto patvirtinimo Seime organizuoti plačią diskusiją dėl šių lėšų (160 mln.) paskirstymo, pakviečiant dalyvauti Žemės ūkio rūmų ir kitas kaimo savivaldos organizacijas.
Naujausi pakeitimai - 2003 10 17.
Lukas Vosylius

*

LR Seimas