Lietuvos Respublikos Seimas  English (Home)  

2003-10-10 ŽEMDIRBIŲ PROBLEMOMS SPRĘSTI LIBERALDEMOKRATAI SIŪLO ĮKURTI TRIŠALĘ TARYBĄ

Liberalai demokratai, siekdami užtikrinti konstruktyvų dialogą tarp žemdirbių, Vyriausybės, Seimo ir politinių partijų, sukvietė šių šalių atstovus į bendrą susitikimą.

Ketvirtadienį Liberalų demokratų partijos ir frakcijos Seime iniciatyva vykusiame susitikime šalys aptarė, kaip būtų galima ateityje užtikrinti stabilią kaimo situaciją, kad nepasikartotų kelių blokadų atvejai ir kiti, Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiantys protesto modeliai.

Kaip vieną iš problemų sprendimo būdų liberaldemokratai pasiūlė įkurti Trišalę tarybą, kurią sudarytų Seimo ir Vyriausybės, politinių partijų bei žemdirbių atstovai.

Partijos nuomone, tokia patariamojo pobūdžio institucija galėtų rinktis kartą per mėnesį ir bendram svarstymui pateikti klausimus, jau aptartus šių struktūrų viduje. Tokiu atveju aktualių problemų sprendimai būtų priimami daug operatyviau.

Šis susitikimas surengtas po to, kai Liberalai demokratai prieš tris mėnesius atviru laišku kreipėsi į Seimo pirmininką, Vyriausybės vadovą bei žemdirbius. Šiuo laišku partija siekė tapti ta politine jėga, kuri pakvies abi puses prie derybų stalo, siekiant kartu dirbti ir ieškoti geriausių būdų, sprendžiant problemas Lietuvos kaime.

Liberalai demokratai dar kartą primena, kad nepalaiko žemdirbių akcijų, pažeidžiančių Lietuvos Respublikos įstatymus, tačiau tuo pačiu ragina Seimą ir Vyriausybę atkreipti didesnį dėmesį į sunkią padėtį kaime.

Inf. Tel. 8699 41279
Naujausi pakeitimai - 2003 10 14.
Lukas Vosylius

*

LR Seimas