Lietuvos Respublikos Seimas  English (Home)  

2003-06-27 KAS GI ĮVYKO VILNIAUS MIESTE?

Liberaldemokratų frakcija Vilniaus miesto taryboje po įvykusio balsavimo sieks konstruktyviai ir aktyviai dirbti opozicijoje Vilniaus ir vilniečių labui. Tačiau norime atkreipti visuomenės dėmesį į procesus, kurie lėmė tokius rinkimus, bei išryškino keletą įdomių tendencijų. Viena jų – Seimo pirmininko Artūro Paulausko vadovaujamos socialliberalų partijos partnerių išdavimas (cituojant klasikinį posakį “o kas galėtų paneigti”, kad čia neparsidavimas), tapęs politinio gyvenimo ir kovos norma. Socialliberalai perbėgo į Artūro Zuoko šalininkų koaliciją, nenutraukę galiojančios sutarties su liberaldemokratais, socialdemokratais, Lietuvos rusų sąjunga ir Lietuvos lenkų rinkimų akcija. Visi mato, kad partnerių išdavimas, kaip politinės veiklos metodas, Naujosios sąjungos naudojamas nebe pirmą kartą. Akivaizdu, kad šios partijos vadovams tokie politinės veiklos metodai yra priimtini ir artimi. Greitai aiškiai matysis tiek tiesioginiai šio Naujosios sąjungos veiksmo tikslai, tiek pilkieji šios akcijos kardinolai. Naujojoje sąjungoje yra daug gerų ir padorių žmonių, tačiau jiems teks nešti partijos vadovų savo sprendimais užkrautą naštą. Kita tendencija yra dar įdomesnė – tai pas mus gimusio ir jau įsitvirtinusio “politinio Tartiufo” reiškinys. Šis Moljero personažas, veidmainystės simbolis, gyvas ir gyvena Vilniuje, o tiksliau – Užupyje. Gausiai šaukti apie krintantį Lietuvos politinės kultūros lygį, o tuo pat metu naudoti pačius juodžiausius politinės veikos metodus – lygmuo, kurio Moljero herojus galėtų tik pavydėti. Deja, bet išrinktasis Vilniaus miesto meras tesugeba ieškoti kaltųjų ir nešvariais žaidimais siekti valdžios, nepagalvodamas apie pasekmes. Toks valdžios siekimas bet kokiais būdais ir metodais mums yra kategoriškai nepriimtinas.
Naujausi pakeitimai - 2003 10 17.
Lukas Vosylius

*

LR Seimas