Lietuvos Respublikos Seimas  English (Home)  

Liberalcentristai siūlo Prezidentui būti aktyvesniam dėl kitų metų valstybės biudžeto

 

 

Liberalų ir centro sąjungos pirmojo vicepirmininko, Seimo nario prof. Kęstučio Glavecko nuomone, 2004 metų valstybės biudžeto projekto rengime turi aktyviai dalyvauti ne tik Ministrų kabinetas, atskiros ministerijos ir žinybos, bet savo požiūrį į svarbiausią kitų metų finansinį valstybės teisės aktą turėtų pareikšti ir Respublikos Prezidentas.

“Kviečiame valstybės vadovą ne tik daryti formalius metinius pranešimus, bet jau dabar pateikti savo nuomonę ir pasiūlymus dėl kitų metų valstybės biudžeto. Prezidentas praleidžia progą pačiam įtakoti valstybės pajamas ir išlaidas bei neišnaudoja savo galimybių rinkėjams duotos programos įgyvendinimui - Lietuvos žmonės laukia realių darbų”, - teigia Liberalų ir centro frakcijos Seime seniūno pavaduotojas prof. Kęstutis Glaveckas.

Kęstučio Glavecko įsitikinimu, kitais metais Lietuvai tapsiant Europos Sąjungos nare, įvairios frakcijos Seime taip pat turėtų skirti didesnį dėmesį kuo racionalesniam valstybės biudžeto programų parengimui bei jų ko-finansavimui.

Liberalų ir centro frakcija ruošiasi pateikti alternatyvų 2004 m. valstybės biudžeto projektą jeigu Vyriausybės teikiamas projektas bus nepakankamai efektyviai suplanuotas ir parengtas. Alternatyviame valstybės biudžeto projekte svarbiausias dėmesys bus sutelktas į mokesčių naštos mažinimą, efektyvesnį mokesčių surinkimą ir valstybės administravimą, racionalesnę socialinę politiką, platesnį programų ko-finansavimą panaudojant valstybės ir Europos Sąjungos lėšas bei valstybės gynybos ir valdymo išlaidų mažinimą.

Žinybinis valstybės biudžeto sudarymo principas, kuomet mokesčių mokėtojų pinigai tvarkomi neefektyviai, turi būti pakeistas į viešųjų svarstymų metu pasiektus kompromisus tarp atskirų visuomenės interesų grupių bei žymiai aktyvesniu Prezidento institucijos dalyvavimu valstybės biudžeto svarstymo ir priėmimo procese.
Naujausi pakeitimai - 2003 09 26.
Jolita Baušytė

*

LR Seimas