Lietuvos Respublikos Seimas  English (Home)  

Seimo nutarimo “Dėl AB “Lietuvos dujos” privatizavimo proceso atidėjimo” projektas

2003 m. rugsėjo 9 d. Liberalų ir centro frakcijos seniūnas Eligijus Masiulis pateikė Seimo nutarimo “Dėl AB “Lietuvos dujos” privatizavimo proceso atidėjimo” projektą, kuriame teigiama:

Lietuvos Respublikos Seimas,

  • Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 str. nuostata, pagal kurią valstybė reguliuoja ūkinę veiklą taip, kad ji tarnautų bendrai tautos gerovei;
  • Reikšdamas susirūpinimą, kad AB “Lietuvos dujos” privatizavimo procesas ir galimos pasekmės vis dar susilaukia prieštaringų politikų, savivaldybių, specialistų, verslininkų ir kitų visuomenės atstovų vertinimų;
  • Nerimaudamas dėl gręsiančio gamtinių dujų, karšto vandens ir šilumos kainų augimo vartotojams po tokio bendrovės privatizavimo;
  • Abejodamas, kad šiuo metu vykstantis kontraversiškai vertinamas bendrovės privatizavimo procesas, dėl siūlomos neracionaliai mažos kainos už “Lietuvos dujų” akcijas, dėl neaiškumo, kaip ateityje bus apskaičiuojama gamtinių dujų kaina ir nežinant konkrečių dujų tiekimo garantijų, bus naudingas Lietuvai ir jos gyventojų interesams;
  • Dėl su AB “Lietuvos dujos” privatizavimu susijusio Vyriausybės sprendimo, panaikinti gamtinių dujų kainų reguliavimą laisviesiems vartotojams, prieštaravimo Europos Sąjungos teisės aktams. (2003 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/55/EC “Dėl gamtinių dujų vidaus rinkos bendrųjų taisyklių”).

Nutaria:

Siūlyti Lietuvos Respublikos Vyriausybei:

1) Laikinai atidėti AB “Lietuvos dujos” privatizavimo procesą;

2) Iki 2004 metų sausio 1 dienos suderinti dėl AB “Lietuvos dujos” privatizavimo kylančius prieštaravimus su interesuotomis grupėmis – gamtinių dujų vartotojais, vartotojų teises ginančiomis organizacijomis, specialistais ir politinėmis partijomis, kad privatizavimas atitiktų valstybės interesus;

3) Panaikinti šaliai žalingą Vyriausybės nutarimą dėl gamtinių dujų kainų reguliavimo laisviesiems vartotojams atsisakymo;

4) AB “Lietuvos dujos” privatizavimo sutartyje numatyti aiškią iš Rusijos gaunamų gamtinių dujų kainos apskaičiavimo formulę ir konkrečias dujų tiekimo garantijas;

5) AB “Lietuvos dujos” privatizavimą tęsti tik po to, kai Seimas priims parlamentarų Vytenio Andriukaičio, Sigitos Burbienės ir Algirdo Butkevičiaus parengtą Gamtinių dujų įstatymo 14 str. papildymo įstatymo projektą (Nr. IXP-2574), kuriame numatyta įvesti šilumos tiekėjams parduodamų gamtinių dujų kainų reguliavimą.

SEIMO PIRMININKAS

Teikia: Liberalų ir centro frakcijos seniūnas Eligijus Masiulis
Naujausi pakeitimai - 2003 09 17.
Jolita Baušytė

*

LR Seimas