Lietuvos Respublikos Seimas  English (Home)  

V. Martišauskas siekia panaikinti biurokratinius laivybos suvaržymus

ELTA, 2003 rugpjūčio mėn. 20 d. Seimo narys Virginijus Martišauskas, antradienį Seimo posėdžių sekretoriate įregistravęs Vandens įstatymo pataisų projektą, siekia panaikinti nepagrįstus biurokratinius laivybos ribojimus ir sudaryti geresnes sąlygas laivybos bei vandens turizmo plėtrai.

Pritarus jo siūlomam projektui, vietoj šiuo metu aplinkos ministrui suteiktos teisės reglamentuoti vandens naudojimo leidimų išdavimo tvarką, jam būtų suteikta teisė nustatyti vandens telkinių, kuriuose plaukioti draudžiama, sąrašą, tokių draudimų galiojimo laikotarpius bei asmenų, kuriems tokie draudimai netaikomi, kategorijas.

Šiuo metu galiojantys įstatymai nustato reikalavimus laivybai vandens telkiniuose naudojamiems laivams bei asmenims, galintiems tokius laivus valdyti. Be to, remiantis Vandens įstatymu, techninius ir aplinkosauginius reikalavimus atitinkančius laivus vairuojantys ir reikalaujamą kvalifikaciją turintys asmenys privalo turėti ir vandens naudojimo leidimą laivybai konkrečiame telkinyje.

Įstatymo pataisos iniciatorius mano, kad pastarasis reikalavimas sudaro nepagrįstas biurokratines kliūtis, stabdo vandens turizmo plėtrą.

Seimo nario V. Martišausko nuomone, jei laivyba viename ar kitame telkinyje kenkia aplinkai, ji turi būti visiškai uždrausta, o ne sudaromos sąlygos leidimus išduodančių valdininkų savivalei bei korupcijai.
Naujausi pakeitimai - 2003 08 21.
Jolita Baušytė

*

LR Seimas