Lietuvos Respublikos Seimas  English (Home)  

Tarnautojo elgesio kodekso projekte numatytos piniginės baudos liks tik popieriuje, prognozuoja Seimo liberalcentristas


Vilnius
, rugpjūčio 18 d. (BNS). Seimo pirmininko pavaduotojas liberalcentristas Gintaras Steponavičius skeptiškai vertina valstybės tarnautojams už jų neetiškus poelgius siūlomas skirti baudas nuo 125 iki 375 litų. Tokio dydžio baudos kaip papildoma bausmė be jau Valstybės tarnybos įstatyme nustatytų nuobaudų numatytos Vyriausybės parengtame Tarnautojo elgesio kodekso projekte, kurį įregistravo Seimo posėdžių sekretoriatas.

"Jau dabar įstatymai numato valstybės tarnautojų turtinę atsakomybę, jeigu dėl jų neteisėtų veiksmų kas nors patiria žalą. Tačiau ši nuostata tėra popierinė, manau, kad šiuo atveju bus tas pats - arba šis kodekso punktas liks tik popieriuje, arba jis gali tapti piktnaudžiavimo įrankiu susidorojant su neparankiais žmonėmis", - BNS pirmadienį teigė G.Steponavičius.

Tarnautojo elgesio kodekso projektui, kuriuo siūloma įtvirtinti etiškos, lojalios ir garbingos tarnystės žmonėms principus, Vyriausybė pritarė praėjusį trečiadienį.

Seimui pritarus, kodeksas turėtų įsigalioti nuo 2004 metų sausio 1-sios.

Šio kodekso nuostatas numatoma taikyti ne tik valstybės tarnautojams, bet ir kitiems biudžetinių įstaigų darbuotojams, turintiems viešojo administravimo įgaliojimų, taip pat valstybės ir savivaldybių įmonių darbuotojams, viešųjų įstaigų darbuotojams, turintiems viešojo administravimo įgaliojimų ar administruojantiems viešųjų paslaugų teikimą.

Siekiant sustiprinti tarnautojų atsakomybę už neetiškus poelgius, projekte numatyta be Valstybės tarnybos įstatyme nustatytų nuobaudų taikyti ir baudą nuo 1 iki 3 minimalių gyvenimo lygių (125-375 litų). Baudas skirtų prasižengusio tarnautojo darbdavys.

Projekte nenumatoma įsteigti naujų kontrolės institucijų, nes valstybės tarnautojų elgesio kontrolę etikos aspektu gali atlikti šiuo metu institucijose veikiantys vidaus tyrimų, imuniteto, personalo ir kiti atitinkami padaliniai ar asmenys, kuriems pavesta vykdyti šias funkcijas.

Šiuo metu galiojantys teisės aktai nepakankamai aiškiai reglamentuoja, kokia valstybės tarnautojo veikla laikoma neetiška, o elgesys - nelojaliu, nereglamentuoja valstybės tarnautojų elgesio viešajame gyvenime, t.y. elgesio, nesusijusio su tarnybinių pareigų atlikimu ir tarnautojo statusu, nenustato valstybės tarnautojų neetiško elgesio tyrimo procedūrų bei tarnybinių nuobaudų už tokį elgesį taikymo tvarkos.

Šiuo metu teisės aktai tik nustato atsakomybę tik už tarnybinius nusižengimus, t.y. valstybės tarnautojo pareigų neatlikimą ar netinkamą atlikimą, neatsižvelgiant į elgesio vertinimą etikos aspektu.

Vidaus reikalų ministras Virgilijus Bulovas anksčiau yra teigęs, kad daliai tarnautojų, ypač su kuriais dažniausiai susiduria piliečiai, finansinė bausmė bus labiau efektyvi. Pasak V.Bulovo, daugiausia problemų kyla rajonuose, apskrityse, kur valdininkai jaučiasi savotiškais dievukais ir kai kur bando prievartauti duoti pinigus.

V.Bulovas mano, kad tokias nuobaudas bus galima taikyti ir žemėtvarkininkams, pasinaudojusiems turima informacija ir įsigijusiems sklypus gerose vietose.

Tuo tarpu G.Steponavičius teigė apgailestaująs, kad Seimas ir Vyriausybė nesusišneka ir nesugeba susiderinti pozicijų dėl tarnautojų etikos kodekso. "Šis nesuderinamumas devalvuoja pačią tarnautojų etikos kodekso idėją", - teigė G.Steponavičius.

Panašų į Vyriausybės patvirtintą ir Seimui svarstyti perduotą kodeksą praėjusių metų pabaigoje yra parengęs Seimo pirmininkas Artūras Paulauskas.

Jo pateiktą Politikų profesinės etikos ir elgesio kodekso patvirtinimo įstatymo projektą jau apsvarstė ir savo pastabas pateikė parlamentiniai komitetai.
Naujausi pakeitimai - 2003 08 19.
Jolita Baušytė

*

LR Seimas