Lietuvos Respublikos Seimas  English (Home)  

2003-06-06 LIBERALAI DEMOKRATAI: PREZIDENTO R. PAKSO ŠIMTO DIENŲ DARBĄ VERTINAME TEIGIAMAI

Liberalų demokratų partija ir frakcija Seime džiaugiasi, kad Prezidentui Rolandui Paksui per šimtą prezidentavimo dienų pavyko net tik pasiruošti valstybės reikalų sprendimui, bet ir aktyviai kibti į darbus, tad jo veiklą vertina teigiamai.

Tą taip pat patvirtina faktas, kad politiniai oponentai negalėjo Prezidentui Rolandui Paksui išsakyti svarios, argumentuotos ir konstruktyvios kritikos. Šiuo atveju sužaidė tik jų noras oponuoti, o, kaip žinoma, tokie politikų norai niekada neduoda rezultatų ir nedaro realios įtakos.

Nors per šimto dienų laikotarpį Prezidentas turėtų aiškintis, kokios valstybėje yra problemos bei numatyti, kaip jas spręsti, pastebime, kad per šį laiką Rolandas Paksas jau nemažai nuveikė, ypatingai užsienio politikos srityje. Įvyko dešimt vizitų į užsienio valstybes, Prezidentas priėmė kelias dešimtis užsienio šalių ambasadorių, ministrų, ES ir NATO pareigūnų, taip pat Lietuvos vadovas priėmė keturių užsienio valstybių ambasadorių skiriamuosius raštus.

Vien tai, kad Rolandas Paksas yra pirmasis Prezidentas Lietuvos istorijoje, pasirašęs ir oficialiai paskelbęs Lietuvos Respublikos piliečių referendume priimtą sprendimą dėl Lietuvos Respublikos narystės ES, yra pažymėtinas faktas mūsų valstybės raidoje.

Liberalų demokratų nuomone, Prezidentui neblogai sekasi bendradarbiauti su įstatymų leidžiamąja ir vykdomąja valdžiomis – pasirašyti beveik du šimtai Seimo priimtų įstatymų, keturis jų Prezidentas vetavo ir gražino Seimui pakartotinai svarstyti. Prezidento iniciatyva rengiami reguliarūs susitikimai su Seimo ir Vyriausybės vadovais, kurių metų stengiamasi kuo greičiau rasti įvairių šalyje iškylančių problemų priežastis ir sprendimo būdus.

Sveikintina yra tai, kad po rinkimų valstybės vadovas neatsitvėrė nuo piliečių uždanga – per šimtą dienų jis aplankė dvidešimt Lietuvos miestų ir miestelių, daugiau nei pusę šimto kartų susitiko su įvairiom visuomenės grupėm. Taip pat Prezidentas suteikė dvidešimt du išskirtinius interviu, iš kurių keturiolika – užsienio žiniasklaidos atstovams, tris kartus pasisakė per radiją visuomenei aktualiais klausimais, o Prezidento spaudos tarnyba per šį laikotarpį išplatino daugiau kaip du šimtus pranešimų spaudai.

Džiugu, kad vos per šimtą dienų Prezidentas sėkmingai pradėjo vykdyti savo rinkiminės programos nuostatas: pagal jas jau įkurtos šešios visuomeninės tarybos, operatyviai informuojančios apie problemas šalyje ir padedančios jas spręsti.

Liberalai demokratai džiaugiasi, kad jų iškeltas į kandidatus, o Lietuvos piliečių išrinktas Respublikos Prezidentu, buvęs partijos pirmininkas Rolandas Paksas vykdo savo rinkiminės programos pažadus ir jau ne vienam žmogui gražino viltį ir tikėjimą.

Liberalų demokratų partijos pirmininkas

Valentinas Mazuronis

Seimo liberaldemokratų frakcijos seniūnas

Henrikas Žukauskas
Naujausi pakeitimai - 2003 10 20.
Lukas Vosylius

*

LR Seimas