Lietuvos Respublikos Seimas  English (Home)  

2003-05-20 LIBERALDEMOKRATAI: VALDANČIOJI DAUGUMA UŽSIMERKĖ PRIEŠ VARTOTOJŲ INTERESUS

Liberaldemokratų frakcija nepateisina Seimo valdančiosios daugumos, antradienį vykusiame plenariniame posėdyje atmetusios Prezidento Seimui pasiūlytas Šilumos ūkio įstatymo pataisas, ir taip užsimerkusios prieš vartotojų interesus.

Pareiškimai, neva Prezidento Seimui pasiūlytos Šilumos ūkio įstatymo pataisos sudaro prielaidą korupcijai, yra daugiau negu absurdiški.

Liberaldemokratus taip pat stebina kai kurių parlamentarų posakiai, kad reikia priimti bet kokį nors ir vartotojams neparankų įstatymą, kad tik jis būtų.

“Nejaugi Seimui reikia pasižymėti dar vieną kryželį prie išleistų įstatymų sąrašo, kad kistų tik įstatymų leidybos statistiniai rodikliai, o ne gerėtų vartotojų padėtis?” – klausia Seimo liberaldemokratų frakcijos seniūnas Henrikas Žukauskas. Jis antradienį vykusiame Seimo plenariniame posėdyje ragino parlamentarus sustoti, pamąstyti ir apginti vartotojų interesus, tačiau į tokius siūlymus nebuvo atsižvelgta, Seimas atmetė šalies vadovo siūlymus dėl Šilumos ūkio įstatymo.

Liberaldemokratai jau ne kartą yra pareiškę savo nuomonę, kad šis įstatymas prieštarauja vartotojų interesams, galiojantiems įstatymams ir teismų praktikai. Net vienas šio įstatymo straipsnis prieštarauja kitam.

Kai kurios šilumos ūkio įstatymo nuostatos, neva turinčios ginti vartotojų teises, Aukščiausiojo Teismo teisėjų buvo įvertintos kaip bandymas riboti vartotojų teisių gynimą šilumos ūkio srityje.

Liberaldemokratų įsitikinimu, šis įstatymas ne tik ydingas teisiniu požiūriu, bet ir skatina socialinį konfliktą.

Tokia įstatymų leidyba, paneigianti įstatymą, kaip socialinio kompromiso įrankį, yra labai pavojinga, bei skatina dar didesnį visuomenės nepasitikėjimą valdžia.
Naujausi pakeitimai - 2003 10 20.
Lukas Vosylius

*

LR Seimas