Lietuvos Respublikos Seimas  English (Home)  

2003-05-19 LIBERALŲ DEMOKRATŲ PARTIJOS IR FRAKCIJOS SEIME PAREIŠKIMAS

Liberaldemokratų frakcijos nuomone, situacija kaime pasiekė kritinę ribą, kokios nebuvo per visus Nepriklausomybės metus. Žemdirbiai atsidūrė visuotinio bankroto akivaizdoje. Jų pačių žodžiais tariant: “Trauktis jau nebėra kur!”.

Valdžios pažadai, nesvarbu, Seimo ar Vyriausybės, turi būti vykdomi besąlygiškai. Jei jau pažadėjai – turi ištesėti. Gi dabartinis blaškymasis privedė prie padėties, kuri gali turėti pačias rimčiausias pasekmes.

Liberalai demokratai ragina Vyriausybę nedelsiant priimti sprendimus, atsižvelgiant į teisėtus žemdirbių reikalavimus. Mūsų frakcijai ir partijai nesuprantama opozicinių partijų ir ypač vieno iš jų lyderių Eugenijaus Gentvilo neapykanta Žemės ūkio rūmams ir jų vadovui Jonui Ramonui. Šio politiko kalbos ir pareiškimai yra naivumo ir kaimo problemų nesupratimo išraiška, priešinanti žemdirbius ir miesto žmones.

Mūsų įsitikinimu, kaimo problemas geriausiai supranta nuolat su žemdirbiais bendraujantis Prezidentas Rolandas Paksas. Jis ne kartą ragino Vyriausybę spręsti žemdirbių problemas, finansiškai remti svarbiausias žemės ūkio šakas, o ypatingai – pienininkystę.

Liberalai demokratai kreipiasi į nuolat nepriteklių kamuojamus žemdirbius, prašydami klausimus spręsti nepažeidžiant įstatymų, elgtis santūriai ir civilizuotai. Geri rezultatai pasiekiami tik abipusio susitarimo dėka ir taikiai.

Mes taip pat kreipiamės į jėgos struktūras, prašydami jų atsakomybės nenaudoti jėgos ten, kur nebus neišvengiamos būtinybės.

Liberalų demokratų partija ir frakcija Seime pritaria ir palaiko teisėtus žemdirbių reikalavimus.

Liberalų demokratų partijos pirmininkas

Valentinas Mazuronis

Seimo liberaldemokratų frakcijos seniūnas

Henrikas Žukauskas
Naujausi pakeitimai - 2003 10 20.
Lukas Vosylius

*

LR Seimas