Lietuvos Respublikos Seimas  English (Home)  

2003-05-02 LIBERALAI DEMOKRATAI ATSIRIBOJA NUO RADIKALIŲ PAŽIŪRŲ PARTIJŲ

Liberalų demokratų partija neturi nieko bendra su ketvirtadienį Šiauliuose nacionaldemokratų vykdyta akcija.

Liberalai demokratai jau ne kartą yra pareiškę, kad nebendradarbiauja ir nebendradarbiaus su radikalių pažiūrų politinėmis organizacijomis.

Šiandien vyksiančiame Šiaulių miesto Liberalų demokratų Aušros skyriaus narių posėdyje, kuriame bus išsiaiškintos įvykio, kuomet nacionaldemokratų mitinge važiavo Liberalų demokratų partijos simbolika pažymėtas automobilis, aplinkybės ir priežastys.

Liberalų demokratų partija ragina partijos skyrių pirmininkus atidžiau kontroliuoti liberaldemokratų simbolikos naudojimą, idant nepasikartotų panašūs įvykiai.
Naujausi pakeitimai - 2003 10 17.
Lukas Vosylius

*

LR Seimas