Lietuvos Respublikos Seimas  English (Home)  

2003-04-25 LIBERALDEMOKRATAI: AR SAUGU LIETUVOJE GYVENTI SU OPERATYVINIAIS DARBUOTOJAIS?

Liberalų demokratų partija ir frakcija Seime, susipažinusi su LR Seimo laikinosios tyrimo komisijos ataskaita pastebi, kad joje iš esmės nėra atsakymo į svarbiausią klausimą.

Dėmesį pirmiausia reiktų atkreipti į tai, ar šiandien pilietis Lietuvoje gali jaustis saugus, kai jis nėra apsaugotas nuo neteisėto domėjimosi jo asmeniu ar jo šeimos nariais.

Liberalai demokratai visą šią istoriją mato kaip valdančiosios daugumos, socialliberalų ir socialdemokratų, krizę ir tarpusavio santykių aiškinimąsi valstybiniu mastu.

Mūsų įsitikinimu, santykius valdančioji dauguma turėtų išsiaiškinti savo viduje, ir tik tada pateikti visuomenei savo sprendimą.

Šis, dvi savaites tebesitęsiantis skandalas, kuris įgauna vis didesnį pagreitį, yra apipinamas vis naujomis istorijomis, turi būti kuo greičiau išspręstas. Ypatingai todėl, kad jis vyksta tokiu valstybei svarbiu metu, kai iki gegužės referendumo teliko dvi savaitės.

Liberalų demokratų nuomone, mąstant apie valstybės saugumą ir stabilumą, visų pirma reikia užtikrinti jos piliečių saugumą. O už stabilumą valstybėje būtent ir yra atsakinga valdančioji dauguma.

LR Seimo laikinosios komisijos išvadose nėra atsakyta, ar vykdytas aukščiausių pareigūnų sekimas buvo aiškiai kažkieno užsakytas, ar tai tebuvo pačių operatyvinių darbuotojų iniciatyvos rezultatas.

Tačiau, liberaldemokratų nuomone, tiek vienu, tiek ir kitu atveju, tai yra didelis smūgis demokratijai Lietuvoje.

Pateiktose išvadose tėra teigiama, kad nėra įrodymų, jog duomenys apie tam tikrus asmenis neteisėtai buvo renkami policijos generalinio komisaro Vytauto Grigaravičiaus įsakymu.

Šios komisijos išvados tik nukreipia visuomenės dėmesį nuo atsakymo į esminį klausimą: ar saugu Lietuvoje gyventi kartu su operatyviniais darbuotojais?

Liberaldemokratų įsitikinimu, kišimasis į jėgos struktūrų tarpusavio vaidus nėra valstybinis požiūris. Svarbiausia yra valstybės piliečių, tarnautojų, ar aukštų valstybės pareigūnų saugumo užtikrinimas. Štai šią problemą ir reikia pirmiausia spręsti.
Naujausi pakeitimai - 2003 10 20.
Lukas Vosylius

*

LR Seimas