Lietuvos Respublikos Seimas  English (Home)  

2003-04-10 LIBERALDEMOKRATŲ FRAKCIJOS PAREIŠKIMAS DĖL VYRIAUSYBĖS ATASKAITOS

Išklausiusi ir apsvarsčiusi Vyriausybės 2002 metų veiklos ataskaitą, Seimo liberaldemokratų frakcija sveikina Vyriausybę su gerais rezultatais Lietuvai ruošiantis tapti pilnateise NATO ir Europos Sąjungos nare.

Mes vertiname išlaikytą Vyriausybės stabilumą ir piliečiams suteiktą galimybę pajusti pastovumą vykdomoje valstybės politikoje.

Tačiau norime atkreipti dėmesį į tai, kad daugelis Vyriausybės veiklos ataskaitoje nurodomų darbų neskatina sėkmingai vykdyti švietimo, sveikatos apsaugos ir žemės reformų, nesprendžia savivaldybių ir regionų vystymo klausimų.

Taip pat pastebime, kad Vyriausybės ataskaitoje trūksta savikritiško požiūrio ir aiškiai nubrėžtų tolimesnės perspektyvos gairių.

Liberaldemokratų frakcijai didžiausią nerimą kelia pastaruoju metu susiklosčiusi grėsminga situacija žemės ūkyje. Peržengtos ekonominės, socialinės, galų gale moralinės ribos. Žemės ūkio produkcijos vidaus rinkoje susiformavo visiškas chaosas. Nepažabojus žemės ūkio produkcijos perdirbėjų savivalės, prasidėjo pražūtingas ūkių naikinimas tiesiogine prasme.

Šiais metais beveik dvigubai sumažėjo kiaulienos, galvijienos, daugiau kaip trečdaliu – pieno supirkimo kainos. Dalis ūkininkų nesulaukia pinigų už praėjusiais metais valstybinei rinkos agentūrai intervencinėmis kainomis parduotus grūdus.

Kaimui artėja šventas metas - sėja. Deja, žemdirbiai neturi apyvartinių lėšų trąšoms, augalų cheminėms apsaugos priemonėms, degalams, sėkloms nusipirkti.

Ypač pavojinga situacija susiklostė pieno sektoriuje. Prekinių pieno ūkių visiškai netenkina Vyriausybės patvirtinta minimali pieno supirkimo kaina, o smulkiųjų pieno ūkių – subsidijos, skaičiuojamos vienai melžiamai karvei.

Nepatenkinti, be išimties, liko visi. Pasekmės aiškiai suvokiamos: stambiųjų prekinių pieno ūkių bankrotai, prarastos galimybės vykdyti Europos Sąjungos išsiderėtas kvotas, beviltiškai ir negrįžtamai prarasti šimtai milijonų litų.

Būtina nedelsiant panaikinti minimalias, ir patvirtinti ekonomiškai pagrįstas, palaikomąsias, žaliavinio pieno supirkimo kainas.

Liberaldemokratų frakcija palaiko ir pritaria žemės ūkio rūmų bei jų vadovo Jono Ramono pareiškimams ir teisėtiems veiksmams, formuojant realią ir subalansuotą žemės ūkio politiką.

Liberaldemokratų frakcija ragina Vyriausybę skubiai pateikti Seimui situacijos pieno sektoriuje stabilizavimo veiklos planą.
Naujausi pakeitimai - 2003 10 20.
Lukas Vosylius

*

LR Seimas