Lietuvos Respublikos Seimas  English (Home)  

2003-04-08 LIBERALDEMOKRATAI PRAŠYS PREZIDENTO VETUOTI ŠILUMOS ŪKIO ĮSTATYMĄ

Seimo liberaldemokratų frakcija kreipsis į Prezidentą Rolandą Paksą, kad šis vetuotų antradienį Seime priimtą šilumos ūkio įstatymą.

Liberalų demokratų nuomone, šis įstatymas prieštarauja vartotojų interesams, galiojantiems įstatymams ir teismų praktikai.

Net vienas šio įstatymo straipsnis prieštarauja kitam, todėl jam jokiu būdu nebuvo galima pritarti.

Tai, kad šis įstatymas iš esmės prieštarauja Civiliniam kodeksui, nustatė Seimo Teisės departamentas, Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetas, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjai.

Kai kurios šilumos ūkio įstatymo nuostatos, neva turinčios ginti vartotojų teises, Aukščiausiojo Teismo teisėjų buvo įvertintos kaip bandymas riboti vartotojų teisių gynimą šilumos ūkio srityje.

Liberaldemokratų įsitikinimu, šis įstatymas ne tik ydingas teisiniu požiūriu, bet ir skatina socialinį konfliktą.

Tokia įstatymų leidyba, paneigianti įstatymą, kaip socialinio kompromiso įrankį, yra labai pavojinga ir skatina dar didesnį visuomenės nepasitikėjimą valdžia.

Liberalai demokratai visada siekė ir sieks, kad pirmiausia būtų atsižvelgiama į vartotojų interesus ir poreikius.
Naujausi pakeitimai - 2003 10 20.
Lukas Vosylius

*

LR Seimas