Lietuvos Respublikos Seimas  English (Home)  

2003-03-31 LIBERALŲ DEMOKRATŲ PARTIJOS IR FRAKCIJOS SEIME PAREIŠKIMAS

2003-03-31 LIBERALŲ DEMOKRATŲ PARTIJOS PAREIŠKIMAS

Šiuo metu verslo pasaulyje ir valstybės valdymo institucijose vis dažniau skleidžiami gandai, esą tam tikri asmenys už materialinį atlygį gali padėti sparčiai kilti karjeros laiptais, siūlo aukštus postus Prezidentūroje ar Liberalų demokratų partijoje.

Liberalų demokratų partija ir Seimo liberaldemokratų frakcija kategoriškai atsiriboja nuo tariamų tarpininkų, kurie, naudodamiesi partijos, frakcijos ir net Respublikos Prezidento vardu, siūlo įsigyti postus aukščiausiose valstybės valdymo institucijose.

Liberalai demokratai kviečia visus Lietuvos žmones netikėti tokių apsimetėlių siūlymais ir pažadais, bei siūlo tiesiogiai bendradarbiauti su liberaldemokratų partijos nariais, idant būtų išvengta nešvarių spekuliacijų, siejamų su Liberalų demokratų vardu.

Liberaldemokratai dar kartą pabrėžia, kad niekada nenaudojo ir nenaudos negarbingų politinės kovos būdų.
Naujausi pakeitimai - 2003 10 17.
Lukas Vosylius

*

LR Seimas