Lietuvos Respublikos Seimas  English (Home)  

Skirstant biudžeto lėšas LSDP formuoja ydingą praktiką

LSDP lyderio Algirdo Brazausko vadovaujamos Vyriausybės Seimui pateiktas 2003 m. valstybės biudžeto perskirstymo projektas parodė, kad valdančioji dauguma nevykdo mitinge prie Seimo žemdirbiams duotų pažadų skirti beveik pusantro šimto milijono litų žemės ūkiui.

“Nepaisant to, galima daryti išvadą, kad nuo šiol Vyriausybė duos daugiausiai pinigų tam, kas garsiau protestuoja. Tvirtinant 2004 metų biudžetą į gatves, matyt, turėtų išeiti mokytojai, sveikatos apsaugos ir kultūros sferų darbuotojai”, - sakė Seimo Liberalų ir centro frakcijos seniūnas Eligijus Masiulis pastebėdamas, kad papildomai žemės ūkiui, perskirstant šių metų biudžetą, skiriama kone 10 kartų daugiau nei socialinėms sritims.

Liberalų ir centro frakcija kritiškai vertina Vyriausybės ketinimus skirti papildomas lėšas tiesioginėms išmokoms už pieną ir kitą produkciją žemės ūkio modernizacijai skirtų lėšų sąskaita. Vyriausybė siūlo investicines programas žemės ūkio modernizacijai šiais metais sumažinti net 21 mln. litų. Opozicijos manymu, toks Vyriausybės elgesys netoliaregiškas, nes mažinant investicines lėšas kaimui negalima tikėtis žemės ūkio produkcijos gamybos savikainos mažėjimo ateityje, todėl valstybė ir toliau turės skirti milžiniškas lėšas žemdirbių nuostoliams padengti.

Liberalų ir centro frakcijos manymu, 2003 m. valstybės biudžeto perskirstymas atskleidė LSDP tariamai vykdomos į prasčiau gyvenančius žmones orientuotos socialinės politikos fiasko. Perskirstant biudžetą socialinei apsaugai skiriami 2,1 mln. litų, švietimui - 2,3 mln. litų - beveik tiek pat kaip ir Prezidentūrai, gausiančiai 1,8 mln. litų.

Negalią turinčių žmonių paramai ir integracijos į visuomenę programoms šiais metais neskiriama nei cento daugiau nei pernai, nors Vyriausybe 2003-uosius paskelbė Neįgaliųjų metais.

"Gal nuo šiol socialine apsauga pradės rūpintis Prezidentūros žmones ir artimieji, dalindami saldainius ir organizuodami parodomuosius labdaros vakarėlius? Juk pinigų "reprezentacijai" skiriama pakankamai", - teigė Liberalų ir centro frakcijos narys Artūras Melianas

Liberalų ir centro sąjungos pirmininko pirmojo pavaduotojo Eugenijaus Gentvilo teigimu, Seimas tikslindamas 2003 metų valstybės biudžetą turėtų skirti lėšų ne tik taip vadinamam “gaisrų gesinimui” žemės ūkyje, bet ir vykdyti ilgalaikius valstybės įsipareigojimus šalies piliečiams.

Tarp tokių įsipareigojimų politikas mini būtinybę greičiau užbaigti kompensacijų už valstybės išperkamą žemę ir kitą nekilnojamąjį turtą mokėjimą, nuvertėjusių indėlių grąžinimą. “Šiuo metu Seimas turi progą mažinti kasmet didėjančias valstybės valdymo išlaidas ir sutaupytas lėšas skirti gyvybiškai svarbioms ir daugeliui žmonių aktualioms sritims”, - teigė E.Gentvilas.

 
Naujausi pakeitimai - 2003 06 10.
Jolita Baušytė

*

LR Seimas