Lietuvos Respublikos Seimas  English (Home)  

Globojamiems vaikams siūloma palikti trečdalį globėjų gaunamos pašalpos

Nevyriausybinėje globos institucijoje, šeimynoje arba su fiziniu asmeniu augančiam vaikui iš jo globėjų į asmeninę sąskaitą turi būti priskaičiuota trečdalis už vaiką mokamos pašalpos. Tai siūlančios Seimo narių liberalų Dalios Teišerskytės ir Rimvydo Vaštako parengtos įstatymo pataisos šiandien bus pradėtos svarstyti Seime.

Šiomis pataisomis siekiama, kad nuo kitų metų iš vaiko išlaikymui mokamos 4 MGL (500 litų) dydžio pašalpos būtų išskaičiuojama trečdalis sumos ir kiekvieną mėnesį persiunčiama į vaiko asmeninę sąskaitą, kol Civiliniame kodekse nustatytais pagrindais baigiasi vaiko globa. Tokiu būdu, šie į vaiko asmeninę sąskaitą pervesti pinigai praverstų pragyvenimui, studijoms ar kitoms reikmėms vaikui sulaukus pilnametystės.

Šiandien Seimas taip pat svarstys tų pačių parlamentarų parengtas Valstybinio socialinio draudimo pensijų įstatymo pataisas, kuriomis siūloma motinoms arba tėvams, auginantiems vaikus iki septynerių metų, vaikų auklėjimo laikotarpį įskaityti į darbo stažą. Šiuo metu galiojanti tvarka numato, kad motinos arba tėvai, auginantys vaikus, yra draudžiami privalomojo draudimo valstybiniu socialiniu pensijų draudimu valstybės lėšomis iki trejų vaiko metų. Šis laikotarpis yra prilyginamas asmens valstybinio socialinio pensijų draudimo stažui, įgytam dirbant savarankiškai.

Liberalø siūlomame įstatymo projekte norima numatyti, kad iki šešeriø arba septyneriø metø, kol vaikas pradeda lankyti mokyklą, jį auginantys asmenys gautø šeimos pašalpą ir šis laikotarpis būtø prilyginamas asmens valstybinio socialinio pensijø draudimo stažui.

Seimo narių teigimu, įstatymo projektas sustiprins valstybės paramą šeimoms, ypatingai daugiavaikėms, kur motinos arba tėvai pasilieka auklėti vaikus ir po trejų vaiko metų.

 
Naujausi pakeitimai - 2003 05 29.
Jolita Baušytė

*

LR Seimas