Lietuvos Respublikos Seimas  English (Home)  

Liberalas nori supaprastinti darbuotojų ir darbdavių santykius

Seimo narys liberalas Artūras Melianas ketvirtadienį parlamentarų svarstymui pateiks Darbo kodekso pataisas, kurios turėtų supaprastinti įstatymuose pernelyg griežtai reguliuojamus darbuotojų ir darbdavių santykius, leistų jiems tarpusavyje susitarti dėl priimtiniausių darbo sąlygų.

Seimo narys siūlo panaikinti išimtinę valstybinės darbo biržos teisę įdarbinti Lietuvos piliečius užsienyje. Kitos institucijos tai gali atlikti tik turėdamos licencijas. Seimo nario manymu, tokia išimtis mažina įdarbinimo tarnybų konkurenciją, riboja asmenų galimybes įsidarbinti užsienyje bei skatina nelegalų darbą.

Liberalas taip pat siūlo atsisakyti praėjusiais metais įvestų privalomų kolektyvinių sutarčių darbovietėse, kurios turi būti taikomos kiekvienam darbuotojui. “Šis reikalavimas yra nepagrįstas, nes kolektyvinės sutarties sudarymas ne visada naudingas. Kolektyvinės sutarties reikalavimams privalo paklusti ir tie darbuotojai, kurie jai nepritaria, nėra profsąjungų nariai”, - sakė A.Melianas. Jis siūlo kolektyvines sutartis sudarinėti savanorišku susitarimu tarp darbdavio ir darbuotojų.

Seimo nario parengtose Darbo kodekso pataisose siūloma atsisakyti šiuo metu įstatymuose galiojančios nuostatos, kad kai kurių kategorijų darbuotojai turi privilegijų jiems nutraukiant darbo sutartį, kai atleidimai vyksta ne dėl darbuotojo nusižengimų. Tai liečia asmenis, kuriems iki teisės gauti visą senatvės pensiją liko ne daugiau kaip 5 metai, asmenis iki 18 metų, invalidus, darbuotojus, turinčius mažų vaikų, nėščias moteris.

Suprantama, kad šiomis nuostatomis siekiama sudaryti geresnes sąlygas labiau pažeidžiamiems asmenims. Tačiau išimtys, numatomos atskiroms asmenų kategorijoms, pažeidžia asmenų lygiateisiškumo principą ir darbdaviai, nenorėdami apsunkinti savo padėties, vengia priimti į darbą šių kategorijų asmenis, kadangi norėdami juos atleisti turės įgyvendinti papildomas sąlygas. Taip šios privilegijos atsigręžia prieš tuos darbuotojus, kuriems apsaugoti jos yra skirtos, teigiama Darbo kodekso pataisų aiškinamajame rašte.

Tas pats pasakytina ir apie darbuotojus, išrinktus į darbuotojų atstovaujamuosius organus. Anot Seimo nario, tokia nuostata sudaro sąlygas darbuotojams piktnaudžiauti užimama padėtimi, išvengiant atsakomybės už pažeidimus. Kaip priemonė darbuotojams, išrinktiems į atstovaujamuosius organus, ginti, teikiamas pasiūlymas nustatyti tikslius ir išsamius darbo sutarties su darbuotojų atstovais nutraukimo pagrindus. Be to, Darbo kodekse jau numatyta, kad teisėta priežastimi nutraukti darbo santykius negali būti darbuotojo atstovo funkcijų atlikimas.

Tobulinant įstatymą parlamentaras siūlo, kad Darbo kodekse būtų numatyta teisė darbdaviui reikalauti atlyginti išlaidas už darbuotojo mokymą, jei darbo sutartis nutraukiama dėl darbuotojo kaltės. Šiuo metu įstatymuose numatyta tik nuostata, jog darbuotojas, iš anksto susitarus, turėtų atlyginti darbdaviui išlaidas per paskutinius vienerius darbo metus darbuotojo mokymui, kvalifikacijos kėlimui, stažuotėms, jei darbo sutartis nutraukiama darbuotojo pareiškimu.

A.Melianas parlamentarų svarstymui pateiktame įstatymo projekte taip pat siūlo, kad darbdavys ir darbuotojas savarankiškai susitartų dėl neapmokamų atostogų, o įstatymas nevaržytų dėl kokų priežasčių žmogus savo noru darbe gali pasiimti neapmokamų dienų.

Į patobulintą Darbo kodeksą parlamentaras norėtų įtraukti ir iki šiol Lietuvoje labai retai taikomą, tačiau užsienyje populiarią praktiką, kai įdarbindamas žmogų darbdavys su juo gali pasirašyti susitarimą dėl nekonkuravimo. Pagal šį susitarimą, išėjęs iš darbo darbuotojas iki 2 metų laikotarpyje negalėtų užsiimti panašia veikla, tačiau gautų iš buvusio darbdavio piniginę kompensaciją. “Pastaruoju metu vis dažniau pasitaiko, kai darbuotojai įgavę žinių, geriau susipažinę su klientais, palieka darbą, įkuria savo bendrovę arba nueina pas konkurentus ir persivilioja buvusios darbovietės klientus. Tai nėra etiška, todėl užsienyje populiarus išankstinis susitarimas dėl nekonkuravimo galėtų išspręsti kylančias problemas”, - sakė A.Melianas.
Naujausi pakeitimai - 2003 05 29.
Jolita Baušytė

*

LR Seimas