Lietuvos Respublikos Seimas  English (Home)  

2003-05-29 Jungtinės ir liberalų frakcijos Opozicinė darbotvarkė

Laikas

Projekto Nr.

Projekto pavadinimas, teikėjai

Stadija

15.00-15.15

IXP-2593

Darbo kodekso 18.2, 52.1, 56.2, 59.2, 60, 90, 127.3, 184.2, 256.1, 268 straipsnių pakeitimo, 42.4p., 52.2, 89.1, 129.4, 132, 135, 145 straipsnių pripažinimo netekusiais galios ir 21(1), 107(1) straipsnių papildymo įstatymo projektas

Teikia – A.Melianas

Pateikimas

15.15-15.25

IXP-2572

Darbo kodekso 162 straipsnio papildymo įstatymo projektas

Teikia – E.Masiulis

Pateikimas

15.25-15.30

IXP-2555

Darbo kodekso 161 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Teikia – V.Martišauskas

Pateikimas

15.30-16.30

 

Diskusija tema “Asmens duomenų apsauga: kodėl valstybė negali garantuoti žmogaus teisės į privatumą?”.

Kviečiami dalyvauti Vidaus reikalų ministras Vladislovas Bulovas, Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktorė Ona Jakštaitė, Seimo frakcijų atstovai.

 

16.30-16.45

IXP-2592

Valstybinių pensijų įstatymo 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Teikia – A.Melianas

Pateikimas

16.45-17.00

IXP-821

Karo prievolės įstatymo 9 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Teikia – E.Masiulis

Svarstymas

17.00-17.15

IXP-2459

Valstybinių pašalpų šeimoms, auginančioms vaikus, įstatymo 5 straipsnio 1 dalies pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas

Teikia – D.Teišerskytė, R.Vaštakas

Pateikimas

17.15-17.30

IXP-2599

Pelno mokesčio įstatymo 38 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Teikia – R.Palaitis

Pateikimas

17.30-17.45

IXP-2460

Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Teikia - D.Teišerskytė, R.Vaštakas

Pateikimas

17.45-18.00

IXP-2261

Buhalterinės apskaitos įstatymo 10 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas

Teikia – R.Palaitis

Svarstymas

18.00-18.15

rezervinis

IXP-2335

Seimo narių darbo sąlygų įstatymo 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Teikia – A.Kašėta

Pateikimas

 

Pažymėtina, kad Jungtinės ir liberalų frakcijos opozicinė darbotvarkė gali būti papildyta.

 

 

Pagarbiai,

 

Seimo Pirmininko pavaduotojas Gintaras Steponavičius
Naujausi pakeitimai - 2003 05 28.
Jolita Baušytė

*

LR Seimas