Lietuvos Respublikos Seimas  English (Home)  

G.Steponavičius: Švietimo įstatymas prieštarauja Konstitucijai

Vilnius, gegužės 21 d. (BNS). Opozicinės Jungtinės ir liberalų frakcijos narys Seimo pirmininko pavaduotojas Gintaras Steponavičius tvirtina, kad Seimo priimtame naujajame Švietimo įstatyme yra Konstitucijai prieštaraujančių nuostatų.

"Konstitucijos yra aiškiai pasakyta, kad asmenims iki 16 metų mokslas yra privalomas, tuo tarpu naujajame Švietimo įstatyme kalbama apie tai, kad mokinys, nebaigęs pagrindinio ugdymo programos, privalo mokytis pagal ją iki 18 metų. Tai jau nebe žodžių skambėjimo skirtumai, tai yra skaičiai, kurie skiriasi", - Seime žurnalistams trečiadienį sakė G.Steponavičius.

Seimas antradienį priėmė ilgai rengtą naujos redakcijos Švietimo įstatymą, kuriame įteisino privalomą pagrindinį mokymąsi iki 18 metų. Pagal įstatymą privalomai iki 18 metų turės mokytis tie mokiniai, kurie iki tol nebus išėję pagrindinio mokymosi programos, apimančios 5-10 klases.

G.Steponavičiaus nuomone, "neabejotinai buvo paminta Konstitucijos nuostata". Todėl opoziciniai Jungtinei ir liberalų frakcijai priklausantys parlamentarai, pasak G.Steponavičiaus, "visais galiojančiais būdais mėgins sustabdyti" naujo Švietimo įstatymo įsigaliojimą, kol nebus pašalintas Konstitucijai prieštaraujanti nuostata, įteisinanti privalomą mokslą iki 18 metų.

Frakcija ketina kreiptis į Seimo Etikos ir procedūrų komisiją, kad ši sustabdytų priimto Švietimo įstatymo teikimą prezidentui Rolandui Paksui pasirašyti. Seimo priimti įstatymai įsigalioja po to kai juos pasirašo prezidentas bei jie paskelbiami "Valstybės žiniose".

Galimybę sustabdyti įstatymo įsigaliojimą pripažino ir Seimo Etikos ir procedūrų komisijos pirmininkas Algimantas Salamakinas.

"Seimo statutas numato, kad jei penktadalis Seimo narių ar Seimo pirmininkas, ar Seimo komitetas mano, jog buvo pažeista įstatymo priėmimo procedūra, tai gali kreiptis į Etikos ir procedūrų komisiją ir ši komisija per 5 dienas turi tai išnagrinėti. Tuo tarpu Seimo pirmininkas turi sustabdyti įstatymo teikimo prezidentui pasirašyti procedūrą", - žurnalistams sakė A.Salamakinas.

Dėstydamas savo argumentus. G.Steponavičius minėjo, jog priimat Švietimo įstatymą parlamentarai neatsižvelgė "į Teisės departamento pastabą dėl šio įstatymo suderinamumo su Konstitucijos nuostata".

"Būtent tuo remiantis prašysime, kad Seimo Etikos ir procedūrų komisija išnagrinėtų šį klausimą ir Seimas per artimiausias dienas galėtų priimti sprendimą ištaisant klaidas", - kalbėjo G.Steponavičius.

Galimybės iš naujo Seime nagrinėti Švietimo įstatymo neatmetė ir A.Salamakinas

"Manau, kad rytoj komisija imsis darbo ir priimsime savo išvadą, jei mūsų išvada bus tokia kaip mano 1/5 Seimo narių, tai teks Seimui balsuoti iš naujo", - trečiadienį sakė A.Salamakinas.

G.Steponavičius mano, kad jei Seimo Etikos ir procedūrų komisija atmes Jungtinės ir liberalų frakcijos skundą bei Seimas nebegrįš prie Švietimo įstatymo persvarstymo, o prezidentas nevetuos įstatymo, "dėl šio įstatymo nuostatų savo žodį tektų tarti ir Konstituciniam teismui".

Švietimo įstatymas antradienį priimtas po ilgo svarstymo Seime, 54 parlamentarams balsavus "už", niekam nebalsavus "prieš" ir 12 Seimo narių susilaikius. Per balsavimą dėl įstatymo priėmimo Jungtinės ir liberalų frakcijos nariai susilaikė.
Naujausi pakeitimai - 2003 05 22.
Jolita Baušytė

*

LR Seimas