Lietuvos Respublikos Seimas  English (Home)  

Liberalas siūlo panaikinti dirbamos žemės pardavimą ribojantį "saugiklių įstatymą"

Vilnius, balandžio 28 d. (BNS). Seimo pirmininko pavaduotojas liberalas Gintaras Steponavičius siūlo pripažinti netekusiu galios vos prieš kelis mėnesius priimtą Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo laikinąjį įstatymą.

Liberalas pirmadienį užregistravo atitinkamą įstatymo projektą Seimo posėdžių sekretoriate.

Vadinamasis saugiklių įstatymas nustato įvairias sąlygas ir apribojimus, kurie, G.Steponavičiaus nuomone, nepagrįstai suvaržo konstitucines asmenų teises ir stabdo žemės rinkos vystymąsi.

"Jau pirmaisiais įstatymo galiojimo mėnesiais išryškėjo negatyvus įstatymo poveikis Lietuvos žemės rinkai. Pavyzdžiui, kovo mėnesį palyginti su šių metų vasariu, kai įstatymas dar negaliojo, Nekilnojamo turto registre užfiksuota 24 proc. mažiau žemės ūkio paskirties žemės pardavimų", - teigiama įstatymo projekto aiškinamajame rašte.

G.Steponavičiaus nuomone, konstitucines asmenų teises varžo reikalavimas perkančiajam dirbamą žemę būti įregistravus ūkininko ūkį arba turėti kvalifikacinį pasiregimo ūkininkauti pažymėjimą.

Taip pat, pasak jo, konstitucinę teisę laisvai pasirinkti savo gyvenamąją vietą riboja ir reikalavimas persikelti gyventi į apskritį, kurioje yra įsigyta daugiau kaip 10 hektarų dirbamos žemės.

Liberalo teigimu, sausio pabaigoje priimto įstatymo panaikinimas nesukeltų neigiamų pasekmių, o atskiri juo reglamentuojami klausimai, esant būtinumui, galėtų būti perkelti į Žemės įstatymą.

Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo laikinasis įstatymas buvo priimtas siekiant nuraminti žemdirbius, prieštaraujančius dirbamos žemės pardavimui užsieniečiams.

Valdančiosios daugumos atstovų teigimu, šiuo įstatymu yra siekiama užkirsti spekuliaciją žeme.

Seimas po ilgų ginčų sausį antruoju balsavimu pritarė Konstitucijos 47 straipsnio pataisai, suteikiančiai teisę užsieniečiams ir šalies juridiniams asmenims įsigyti dirbamą žemę.

Tačiau Vyriausybė suderėjo su Europos Sąjunga 7 metų pereinamąjį laikotarpį dirbamos žemės pardavimui.
Naujausi pakeitimai - 2003 04 29.
Jolita Baušytė

*

LR Seimas