Lietuvos Respublikos Seimas  English (Home)  

E.Masiulio Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo bei Valstybės saugumo departamento statuto pakeitimai

2003 04 22 Frakcijos seniūnas Eligijus Masiulis užregistravo Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo 42 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą bei Valstybės saugumo departamento statuto 32 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą.

Valstybės saugumo departamento statuto ir Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo (įsigalioja 2003 07 01) pakeitimų projektų tikslas - iš esmės pakeisti vardinių ginklų teikimo praktiką Lietuvos valstybėje.

Priėmus siūlomus projektus teisė teikti vardinius ginklus pagal Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo 42 straipsnį išliktų Respublikos Prezidentui, Seimo Pirmininkui, Ministrui Pirmininkui, kurie galėtų už nuopelnus Lietuvos valstybei apdovanoti asmenis B, C kategorijų trumpaisiais šaunamaisiais ginklais (pistoletais, revolveriais) bei kardais, durklais, kalavijais. Taip pat išliktų 42 straipsnio nuostata, kad "8. Apdovanoti Lietuvos Respublikos nuolatinius gyventojus ginklais gali ir užsienio valstybių, vyriausybių vadovai, kiti oficialūs asmenys. "

Netektų teisės apdovanoti vardiniais ginklais krašto apsaugos ministras, vidaus reikalų ministras, Valstybės saugumo departamento generalinis direktorius, Specialiųjų tyrimų tarnybos direktorius, generalinis prokuroras, Šaulių sąjungos vadas.

Seimo nario E.Masiulio teigimu, toks gausus vardinius ginklus galinčių teikti pareigūnų sąrašas yra nepriimtinas dėl dviejų esminių priežasčių.

Pirma, besaikis vardinių ginklų dalinimas nuvertina tiek pačią apdovanojimo formą, tiek asmenis, kuriems tokiu būdu valstybė atsilygina už nuopelnus. Vardinis ginklas yra įspūdinga ir graži valstybės dėmesio parodymo forma nusipelniusiam asmeniui. Todėl derėtų, jog tokius apdovanojimus teiktų tik valstybės vadovai, tuo patvirtinantys išimtinę apdovanojimo vertę.

Antra, ginklas nėra pagiriamasis raštas, kad bet kurios militarizuotos tarnybos vadovas galėtų juos dalinti savo pavaldiniams už visuomenei dažnai visiškai nežinomus nuopelnus. Visuomenei nežinant ar nesuprantant, už ką vienam ar kitam asmeniui yra teikiami ginklai, kyla nesaugumo, nepasitikėjimo ir įtarumo jausmas – tai yra visiškai nepriimtina atviroje demokratinėje valstybėje.

 

GINKLŲ IR ŠAUDMENŲ KONTROLĖS ĮSTATYMO 42 STRAIPSNIO pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTO LYGINAMASIS VARIANTAS:

1 straipsnis. 42 straipsnio pakeitimas.

1. 42 straipsnio 9 dalį pripažinti netekusia galios.

“9. Krašto apsaugos ministras, vidaus reikalų ministras, Valstybės saugumo departamento generalinis direktorius, Specialiųjų tyrimų tarnybos direktorius, generalinis prokuroras turi teisę apdovanoti šio straipsnio 7 dalyje nurodytais ginklais savo pavaldžius pareigūnus. Šaulių sąjungos vadas krašto apsaugos ministro pritarimu turi teisę apdovanoti šio straipsnio 7 dalyje nurodytais ginklais Šaulių sąjungos narius.”

2. 42 straipsnio buvusią 10 dalį laikyti 9 dalimi.

“10. 9. Tvarką, reglamentuojančią apdovanojimą ginklais, jų laikymo, nešiojimo, naudojimo reikalavimus nustato Vyriausybė ar jos įgaliota institucija.”

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis Įstatymas įsigalioja nuo 2003 m. liepos 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS

 

VALSTYBĖS SAUGUMO DEPARTAMENTO STATUTO 32 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO LYGINAMASIS VARIANTAS:

1 straipsnis. 32 straipsnio 1 dalies pakeitimas

1. 32 straipsnio 1 dalies 5 punktą pripažinti netekusiu galios.

“5) vardiniu ginklu;”

2. 32 straipsnio 1 dalies buvusį 6 punktą laikyti 5 punktu.

“6) 5) suteikiant aukštesnį tarnybinį rangą, neištarnavus šio Statuto 29 straipsnio 6 dalyje numatyto laiko, būtino aukštesniam tarnybiniam rangui gauti.”

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS

 

 

 

 

 

 

 

 
Naujausi pakeitimai - 2003 04 23.
Jolita Baušytė

*

LR Seimas